Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

Uchwałą Nr 189/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 maja 2020 r. Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego uzyskał pozytywną ocenę programową na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

Książki pracowników Instytutu