Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Dla studentów

Gerymski – Podstawy Seksuologii i konsultacje 02.03.2020

Szanowni Studenci,

Zajęcia z Podstaw Seksuologii oraz konsultacje 02.03.2020 nie odbędą się.

Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na następnym spotkaniu, tj. 09.03.2020.

Z poważaniem,
Rafał Gerymski

Więcej »


University of Porto Summer Courses 2020

University of Porto Summer Courses 2020

Zapraszamy do udziału w letniej szkole organizowanej przez University of Porto. Są tam kursy dla studentów psychologii, w tym ciekawe z zakresu statystyki, metaanaliz, rekrutacja, coaching, budowanie bibliografii. Zainteresowanych zapraszam na stronę uczelni: Summer Courses. Kontakt do organizatora : international@reit.up.pt

Więcej »


Szanowni Studenci III psychologii kl. stacjonarnej

Pierwsze zajęcia z dr Martą Glaubic-Łątką odbędą się w dniu 30.03.2020r

Więcej »


Konsultacje dr Joanny Dymeckiej

Konsultacje dr Joanny Dymeckiej zostają przeniesione z dnia 21.02.2020 r. na dzień 20.02.2020 (czwartek) godz. 14.30-15.30, pok. 401.

Więcej »


informacje zwrotne metodologia

Szanowni Studenci II roku psychologii dziennej i zaocznej, w załączeniu przesyłam komentarz do projektów badawczych z konwersatorium z przedmiotu metodologia.

Przemysław Zdybek

Zobacz załącznik...

Więcej »


Studenci II roku studiów niestacjonarnych

Poprawa egzaminu z psychologii emocji i motywacji odbędzie się zgodnie z harmonogramem egzaminów, czyli 15 lutego o godzinie 11.00 w sali 211.

dr Grzegorz Pajestka

Więcej »


Praktyka metodologiczna i statystyczna oraz Metodologia badań psychologicznych ze statystyką

Drodzy Studenci Stacjonarni i Niestacjonarni,

Osoby które nie podeszły do zaliczenia laboratoriów z wyżej wymienionych przedmiotów mają możliwość uzyskania zaliczenia w terminie 14.02.2020. Proszę o stawienie się o godzinie 16:00 pod gabinetem 401. Zalecam przyniesienie własnym laptopów z oprogramowaniem Statistica – instrukcja instalacji programu została Państwu przekazana wraz z rozpoczęciem semestru.

Warunki uzyskania zaliczenia są wskazane w sylabusie przedmiotu oraz Regulaminie Studiów.

Z poważaniem,
Rafał Gerymski

Więcej »


Group Processes – makeup test

Dear Students,

Makeup test for the subject Group Processes will be held on 31.01 at 16:00 in room 401.

Rafał Gerymski

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniu 27 stycznia na konsultacje zapraszam o godzinie 11.15.

dr Grzegorz Pajestka

Więcej »


Konsultacje mgra A. Jasińskiego

Drodzy Studenci,

w dniu 27 stycznia moje konsultacje zostają odwołane. Zapraszam w dniu 31 stycznia 17.00-18.00.

Arkadiusz Jasiński

Więcej »


Praktyka metodologiczna i statystyczna – kolokwium – poprawa

Szanowni Studenci,
kolokwium ze statystyki można poprawiać w poniedziałek 27.01 o godz. 13:00 w s. 407 z własnym komputerem lub w czwartek 30.01 w s. 208 o godz. 14:00.

Z poważaniem
Jakub Filipkowski

Więcej »


I rok Psychologia dzienna

Szanowni Państwo Studenci I roku
przypominamy iż w dniu 28 stycznia (wtorek) o godzinie 14 odbędzie się obowiązkowe dla Państwa szkolenie BHP

Więcej »