Dla studentów

Odrabianie zajęć I rok psychologii dziennej

Szanowni Studenci,

zajęcia z przedmiotu Psychologia emocji i motywacji (gr. wtorkowa) zostaną odrobione 9 stycznia od godziny 16.30. w sali 310.

Arkadiusz Jasiński

Więcej »


III psychologia zaoczna

Zajęcia z dr Małgorzatą Gocman “Podstawy psychologii klinicznej” dla III roku psychologii zaocznej zostaną odrobione na zjeździe w dniach 09-10 lutego.

Więcej »


Szanowni Studenci – IV psychologia dzienna

Zajęcia  ,,Społeczna psychologia kliniczna”  prowadzone przez prof. Barbarę Dolińską odbędą się jutro /tj czwartek 04.01.2018/w sali 310 IP

Więcej »


Szanowni Studenci

Od stycznia 2018r. seminarium i proseminarium prof. Barbary Dolińskiej będą odbywały się w następujących godzinach:

Seminarium magisterskie- poniedziałek godz. 10.00-11.30

Proseminarium magisterskie – czwartek godz. 10.00-11.30

Uległy również zmianie konsultacje oraz zajęcia, prosimy o zapoznanie sie z nimi.

Więcej »


Ważna informacja dla studentów psychologii

W związku ze zbliżającym się okresem zaliczeń i wpisów ocen do USOS, prosimy o dokładne sprawdzenie w USOS, czy jesteście Państwo przypisani do grup zajęciowych (wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych). Brak przypisania do grupy uniemożliwi wykładowcy wystawienie oceny semestralnej. Wszelkie braki w tym zakresie prosimy zgłaszać do Dziekanatu WNS do Pani Małgorzaty Wolskiej lub Małgorzaty Furmanek.

Więcej »


Szanowni Studenci,

Uprzejmie informuję, że Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza dodatkową rekrutację na zagraniczne praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus+ na podstawie umowy na r.ak. 2016/17. Praktyki należy zrealizować (zakończyć) najpóźniej do kwietnia/maja 2018 r. Stawki obowiązujące w ramach tej umowy finansowej Polska Narodowa Agencja ustaliła na poziomie: 600 EUR, 500 EUR oraz 400 EUR. Grupy państw oraz obowiązujące stawki finansowe można znaleźć na naszej stronie: http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=79&lang=pl&m=1 .

Termin zgłaszania się chętnych upływa dnia 10.01.2018, gdyż Instytut Psychologii zobowiązany jest dostarczyć listy nominacyjne wraz z wnioskami wyjazdowymi studentów do Działu Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą do 12 stycznia 2018 r.

Praktyka w ramach Programu Erasmus+ musi trwać minimum 60 dni oraz musi stanowić uzupełnienie programu studiów (mieć związek ze studiowanym kierunkiem studiów).

Praktykę zrealizowaną w ramach Programu Erasmus+ można zaliczyć jako praktykę obowiązkową w toku studiów.

Zainteresowani studenci mogą sami znaleźć organizację, w której chcieliby odbywać praktykę, zgodnie ze swoim kierunkiem studiów oraz zainteresowaniami. Praktyki nie można odbyć w instytucjach UE. Narodowa Agencja poddaje również w wątpliwość zasadność realizacji praktyki w konsulatach i ambasadach (ze względu na trudny do wykazania międzynarodowy charakter środowiska, w którym odbywałaby się praktyka). Uniwersytet Opolski nie musi mieć podpisanej umowy z organizacją, w której student będzie odbywał praktykę.

Dodatkowe pytania proszę kierować do pani Karoliny Młotek (biuro Erasmus+, budynek Collegium Minus pok. 31, tel.: 775415975).

dr Małgorzata Szarzyńska
Koordynator Programu Erasmus+
Instytut Psychologii UO

Więcej »


Rejestracja na kursu ogólnouczelniane dla studiów dziennych

W dniu 11 grudnia 2017 (poniedziałek) o godzinie 8:30 uruchomiona zostanie I tura rejestracji na kursy ogólnouczelniane. Rejestracja potrwa do środy do godziny 23:59 (13 grudnia).

W dniu 18 grudnia 2017 o godzinie 8:30 zostanie uruchomiona II tura rejestracji dla tych którzy w pierwszej turze nie dokonali wyboru.

Rejestracja jest obowiązkowa i dotyczy również po raz pierwszy studentów I roku studiów dziennych.

Uwaga do rejestracji: wybór grupy kursów jest dla I roku dowolny (społeczny, humanistyczny lub ogólny).

 

Więcej »


II i IV psychologia zaoczna

Zajęcia z dr Magdaleną Nawrat zostaną odrobione 14 stycznia i 10 lutego (IV rok) oraz na zjeździe 9-11 lutego (II rok).

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniu 07.12.2017 zajęcia z mgr A. Jezierską nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu.

Więcej »


Eksperymenty terenowe w psychologii

Plakat wykładu otwartego

W dniu 11 grudnia 2017 roku w sali audytoryjnej Instytutu Psychologii odbędzie się wykład otwarty dr Tomasza Grzyba z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu pt.”Eksperymenty terenowe w psychologii społecznej – dlaczego ekonomia nie powinna wygrywać z trafnością“.

Więcej »


Zajęcia z dr Barbarą Zmaczyńską

Zajęcia z dr Barbarą Zmaczyńską w dniach 5-8 grudnia 2017 zostają odwołane z powodu choroby wykładowcy.

Więcej »


Szanowni Studenci

Konsultacje dr G. Pajestki odbywają się w dniach: wtorek godz. 9.30-10.15 oraz środę w godz. 11.15-12.00

Więcej »