Dla studentów

Studencki Punkt Obsługi Innowatorów ACK

Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego pełnić będzie funkcje Studenckiego Punktu Obsługi Innowatorów (S-POI) w ramach realizacji w województwie opolskim projektu “Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż” (www.czasnastaz.edu.pl)

Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów, absolwentów (do 3 lat po zakończeniu nauki), pracowników dydaktycznych oraz przedsiębiorców, pracodawców i przedstawicieli biznesu, którzy zatrudniają lub uczestniczą w kształceniu praktycznym studentów.

Studenci lub przedsiębiorcy, którzy złożą wnioski konkursowe, mają szansę uzyskać grant nawet do 100 000 złotych na realizację własnego pomysłu związanego z przechodzeniem absolwentów uczelni wyższych na rynek pracy. Projekt przewiduje również warsztaty kreatywności oraz udział w Akademii Innowatora (tych uczestników, których wnioski zostaną zakwalifikowane).

Głównym liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Spotkanie, na którym udzielone zostaną szczegółowe informacje odbędzie się:

  • [w kategorii STUDENT: dla studentów i absolwentów do 3 lat od zakończenia nauki)] 16.12.2016 o godzinie 13.00
  • [w kategorii STUDENT: dla pracowników akademickich i naukowych, samorządów studenckich], 20.12.2016 o godz. 16.00

w Akademickim Centrum Karier (ul. Grunwaldzka 31 pok. nr 3, DS Kmicic).

Szczegółowe informacje można uzyskać również mailowo lub telefonicznie: 510-505-934.

Prosimy o wcześniejszą wiadomość potwierdzającą obecność.

Karolina Krościanka ACK Opole

Materiały informacyjne:

Więcej »


ACK zaprasza

Akademickie Centrum Karier UO zaprasza studentów i absolwentów na szkolenie “Słowo na warsztat” prowadzone przez Toastmasters.

Zagadnienia wiodące szkolenia:

  • Odpowiedzialność za słowo – nie tylko to CO mówisz, ale JAK mówisz – wizerunek i skuteczność mówcy;
  • „Mercedesy” wśród mówców – skąd czerpać wzory?
  • Gramatyka, płynność, artykulacyjna, dykcja – bądź zrozumiały;
  • Ćwiczenia praktyczne usprawniające artykulację, oddech, płynność mowy.

Link do zapisów: http://badania.uni.opole.pl/index.php/348488?lang=pl

Plakat szkolenia...

Więcej »


O psychologii twórczości, czyli jak pisać naukowe książki, które zdobywają Nagrodę Teofrasta ?

plakat-wyklad-zlot-pssiapW ramach Zlotu Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zarząd i członkowie opolskiego biura zapraszają na wykład dr hab. Barbary Mróz prof. UO “O psychologii twórczości, czyli jak pisać naukowe książki, które zdobywają Nagrodę Teofrasta?”, który odbędzie się 18 listopada 2016r. o godzinie 16.00 w Studenckim Centrum Kultury przy ulicy Katowickiej 95.

Więcej »


Bal Maskowy Psychologa

Bal psychola grafikaStudenci II roku psychologii zapraszają na Bal Maskowy Psychologa, który odbędzie się w Cina Club we wtorek 29 listopada 2016 roku. Bilety w cenie 10zł (w tym 5 zł do wykorzystania w barze) dostępne u starostów II roku a w dniu balu w klubie w cenie 6 zł.

 

Więcej »


Egzamin “BULATS”

Egzamin „BULATS” zostanie przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2016r.
Opłaty w wysokości:

  • 130,-zł dla studentów UO lub
  • 150,-zł dla osób nie studiujących na UO

proszę wpłacać do dnia 01.12.2016r. na konto UO: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043 Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11a 45-040 Opole. W tytule  opłaty proszę   napisać:  imię i nazwisko, egzamin BULATS z języka ………………………..
Z dowodem wpłaty proszę zgłosić się do sekretariatu SJO do dnia 01.12.2016r.! – jest to warunek konieczny
do przystąpienia do egzaminu. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, nie będzie zwrotu wpłaty. Przy dużej liczbie chętnych zaproponujemy drugi termin.

Studium Języków Obcych

Więcej »


Wsparcie w starcie – informacja o programie preferencyjnych pożyczek

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO organizuje spotkanie informacyjne na temat preferencyjnego finansowania działalności gospodarczej studentów w ramach programu BGK Wsparcie w Starcie.

Informacje o programie...

Więcej »


Wykład otwarty dr hab. Barbary Mróz prof. UO

Dlaczego warto być twórczym - dr hab. Barbara Mróz prof. UODyrekcja Instytutu Psychologii zaprasza Pracowników i Studentów na wykład otwarty  „Dlaczego warto być twórczym? Badania psychologiczne wybitnych aktorów polskich” dr hab. Barbara Mróz prof. UO, laureatki tegorocznej Nagrody Teofrasta, w kategorii najpopularniejsza książka psychologiczna, przyznawanej przez redakcję magazynu „Charaktery”.

Nagrodzono książkę „20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich”.

Wykład i spotkanie autorskie odbędą się w czwartek 20 października br. w sali 112, godz. 13.15-14.00

Więcej »


Szanowni Pracownicy i Studenci,

Jest nam  niezmiernie miło poinformować, że laureatką tegorocznej Nagrody Teofrasta, w kategorii najpopularniejsza książka psychologiczna, ustanowionej i przyznawanej przez redakcję magazynu „Charaktery” za najlepsze książki psychologiczne jest nasz wykładowca dr. hab. Barbara Mróz, prof. UO.

Nagrodzono książkę “20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich

Serdecznie gratulujemy Laureatce!
Dyrekcja IP

Więcej »


Poszukiwana osoba do wzięcia udziału w badaniach

Poszukujemy osoby do wzięcia udziału w projekcie badawczym dotyczącym normalizacji testu IDS-2.

Osoba musi spełniać następujące kryteria: mężczyzna, wiek 20 lat, zamieszkały w dużym mieście (powyżej 100 tys. mieszkańców). Badanie przeprowadzane jest we współpracy z Pracownią Testów Psychologicznych. Osoby chętne proszę o kontakt z mgr Jakubem Praciakiem (tel. 501 191 578).

Więcej »


Przekonania i zachowania interpersonalne – ankieta

Szanowni Państwo,

w ramach międzynarodowego projektu prowadzone są ankietowe badania studentów kilku krajów europejskich. Byłabym niezmiernie wdzięczna, gdyby Pan/Pani zechcieli poświęcić swój czas i wypełnić ankietę, która otworzy się pod poniższym adresem.

Z góry bardzo serdecznie dziękuję,

dr hab. Barbara Dolińska

https://huddersfieldbss.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4VoWhcZMVgBe54V

Więcej »


Badania nad płcią i rodzajem w Turcji

ece_tuncaySerdecznie zapraszamy na wykład otwarty “Badania nad płcią i rodzajem w Turcji” dr Ece Tuncay z Uniwersytetu Okan w Stambule. Wykład odbędzie się dnia 17.05.2015 o godzinie 11.15 w sali 112 Instytutu Psychologii.

Po wykładzie przewidziana jest dyskusja prelegentki ze słuchaczami.

Więcej »


IX edycja Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że rozpoczął się nabór do dziewiątej edycji programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to wyjątkowa okazja do zdobycia doświadczenia w instytucji wykonującej zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP. Bardzo nam zależy, aby jak najszersze grono studentów dowiedziało się o przedsięwzięciu, dlatego zwracam się z prośbą o rozpropagowanie tej informacji na Państwa uczelni.

Każdego roku o możliwość odbycia miesięcznego stażu w BBN ubiega się kilkaset osób z całej Polski. W ciągu minionych lat program stał się nie tylko formą nabywania kompetencji na tak wysokim szczeblu administracji państwowej, ale także dawał szansę młodym ludziom na rozpoczęcie kariery zawodowej.

Spośród przeszło setki dotychczasowych stażystów pięcioro pracuje obecnie w BBN, a wielu nadal utrzymuje kontakty z ekspertami Biura. Absolwenci otrzymują także propozycje zatrudnienia z innych instytucji zajmujących się sprawami bezpieczeństwa.

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Laureaci będą mieli możliwość pracy z analitykami BBN w wybranym przez siebie departamencie: Analiz Strategicznych, Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego oraz Archiwum. Studentom mieszkającym poza Warszawą, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zapewni bezpłatne zakwaterowanie w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej.

Formularz aplikacyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.bbn.gov.pl/staze. Termin przesyłania aplikacji upływa 30 maja 2016 r.

MONIKA BIERNAT
koordynator projektu Wakacyjnych Staży Studenckich

Więcej »