Dla studentów

I psychologia dzienna

Szkolenie BHP odbędzie się 26.10.2018 (piątek) o godzinie 9:30 – 12:30 w sali 112 IP. Obecność obowiązkowa.

Więcej »


Uwaga: I rok studiów zaocznych.

Szanowni Studenci,

na stronie internetowej w zakładce Plany pojawił się poprawiony plan dla 3. zjazdu.

Objaśnienie do podziału na grupy:
Grupy laboratoryjne z Technologii informacyjnej A i C zapisują się do Grupy 2 Biologiczne podstawy zachowania.
Grupy laboratoryjne z Technologii informacyjnej B i D zapisują się do Grupy 1 Biologiczne podstawy zachowania.
Zajęcia z Technologii informacyjnej dla grup A i B (dr Zarychta) odbywają się w sali 201 na Wydziale Chemii (Oleska 48).

W razie pytań, proszę o kontakt: arkadiusz.jasinski@uni.opole.pl

Arkadiusz Jasiński

Więcej »


IV i V psychologia dzienna

Zajęcia z dr hab. Barbarą Mróz prof. UO planowane na dzień18.10.2018 nie odbędą się z powodu pilnego wyjazdu służbowego.

Więcej »


III psychologia dzienna kliniczna

Zajęcia dla grupy 1 z Diagnozy psychologicznej dziecka rozpoczną się w dniu 18.10.2018 (czwartek) wyjątkowo o godzinie 12:00.

Więcej »


Szanowni Studenci

Zajęcia oraz konsultacje w dniu 18.10.2018  z dr M. Szarzyńską zostały odwołane z powodu choroby

Więcej »


IV psychologia dzienna – proseminaria

W dniu 11.10.2018 o godzinie 20:00 uruchamiamy w USOS dodatkową rejestrację dla osób które zapisały się do grupy dr hab. Barbary Dolińskiej prof. UO.

Ponieważ grupa ta nie zostanie uruchomiona w bieżącym semestrze, osoby te muszą dokonać ponownego wyboru do grupy dr hab. Anny Bokszczanin prof. UO lub dra hab. Dariusza Kroka prof. UO.

Więcej »


Szanowni Studenci

Konsultacje dr Katarzyny Skałackiej zaplanowane na czwartek 25.10.2018 zostały przesunięte na wtorek 23.10.2018 godzina pozostaje bez zmian.

Więcej »


I psychologia zaoczna_Zajęcia z języka angielskiego.

Szanowni Studenci,

zajęcia z języka angielskiego dla obu grup odbędą się w Studium Języków Obcych UO, sala 339.

Studium znajduje się w gmachu głównym Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Oleskiej 48.

 

Arkadiusz Jasiński

Więcej »


Szanowni Studenci

Konsultacje prof. Alicji Kalus zaplanowane w poniedziałek 08.10.2018 zostały przesunięte na czwartek 11.10.2018  godz. 9.30-11.30

Więcej »


I psychologia dzienna

Szkolenie biblioteczne odbędzie się w dniu 12.10.2018 (piątek) w sali 112 o godzinie 10.00. Obecność obowiązkowa.

Więcej »


Ostateczne terminy obron prac magisterskich r.ak. 2017/2018

Studenci, którzy otrzymali zgodę Dziekana na późniejszą obronę pracy dyplomowej będą mogli do niej przystąpić w terminach:

  • 27.10 (studenci niestacjonarni – ostateczny termin rejestracji pracy w APD, warunkujący możliwość przystąpienia do obrony w danym dniu to 23.10)
  • 08.11 (studenci stacjonarni – ostateczny termin rejestracji pracy w APD, warunkujący możliwość przystąpienia do obrony w danym dniu to 04.11)

Zgłoszenia dokonuje promotor pracy albo student z wydrukowanym potwierdzeniem rejestracji pracy w APD wraz z podpisem promotora.

Jeśli student chciałby uczestniczyć w obronie przeznaczonej dla innego trybu studiów, jest to możliwe na pisemny wniosek promotora, ale tylko w sytuacji, gdy w danym terminie będą jeszcze wolne miejsca.

 

Więcej »


Spotkanie Koła Naukowego AEnigma

Zarząd Koła Naukowego Psychologii Sądowej, Kryminalnej i Penitencjarnej AENIGMA zaprasza serdecznie wszystkie osoby, chcące dołączyć do Koła, na pierwsze spotkanie w roku akademickim 2018/2019, które odbędzie 9 października o godzinie 17:00 w sali 202 – na przeciwko biblioteki Instytutu Psychologii.

Zachęcamy do udziały w spotkaniu!

Więcej »