Dla studentów

I psychologia zaoczna_Zajęcia z języka angielskiego.

Szanowni Studenci,

zajęcia z języka angielskiego dla obu grup odbędą się w Studium Języków Obcych UO, sala 339.

Studium znajduje się w gmachu głównym Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Oleskiej 48.

 

Arkadiusz Jasiński

Więcej »


Szanowni Studenci

Konsultacje prof. Alicji Kalus zaplanowane w poniedziałek 08.10.2018 zostały przesunięte na czwartek 11.10.2018  godz. 9.30-11.30

Więcej »


I psychologia dzienna

Szkolenie biblioteczne odbędzie się w dniu 12.10.2018 (piątek) w sali 112 o godzinie 10.00. Obecność obowiązkowa.

Więcej »


Ostateczne terminy obron prac magisterskich r.ak. 2017/2018

Studenci, którzy otrzymali zgodę Dziekana na późniejszą obronę pracy dyplomowej będą mogli do niej przystąpić w terminach:

  • 27.10 (studenci niestacjonarni – ostateczny termin rejestracji pracy w APD, warunkujący możliwość przystąpienia do obrony w danym dniu to 23.10)
  • 08.11 (studenci stacjonarni – ostateczny termin rejestracji pracy w APD, warunkujący możliwość przystąpienia do obrony w danym dniu to 04.11)

Zgłoszenia dokonuje promotor pracy albo student z wydrukowanym potwierdzeniem rejestracji pracy w APD wraz z podpisem promotora.

Jeśli student chciałby uczestniczyć w obronie przeznaczonej dla innego trybu studiów, jest to możliwe na pisemny wniosek promotora, ale tylko w sytuacji, gdy w danym terminie będą jeszcze wolne miejsca.

 

Więcej »


Spotkanie Koła Naukowego AEnigma

Zarząd Koła Naukowego Psychologii Sądowej, Kryminalnej i Penitencjarnej AENIGMA zaprasza serdecznie wszystkie osoby, chcące dołączyć do Koła, na pierwsze spotkanie w roku akademickim 2018/2019, które odbędzie 9 października o godzinie 17:00 w sali 202 – na przeciwko biblioteki Instytutu Psychologii.

Zachęcamy do udziały w spotkaniu!

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniach 1-5.10.2018 zajęcia i konsultacje z dr M. Szarzyńską zostały odwołane z powodu choroby wykładowcy.

Więcej »


Dodatkowa rekrutacja w ramach programu Erasmus+

Drodzy Studenci!

Rusza dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w ramach Programu Erasmus+.

Studia w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia doświadczenia, nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów, poznania nowych kultur oraz podniesiania kwalifikacji.

Rekrutacja trwa od 01.10.2018 do 19.10.2018. Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem, skontaktuj się z Koordynatorem Programu Erasmus+ w Twojej jednostce i wypełnij wniosek wyjazdowy. Wniosek do pobrania na naszej stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl

Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER, więc jeżeli pobierasz stypendium socjalne lub specjalne możesz starać się o wyższy grant na wyjazd!

Wszelkie dodatkowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl oraz u koordynatorów wydziałowych (lista koordynatorów wydziałowych na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl)

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorami wydziałowymi oraz z naszym Działem (erasmus@uni.opole.pl, tel. 77 541 5975).

Collegium Minus

Pl. Kopernika 11a, pok. 31
45-040 Opole

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do rekrutacji!

Zespół Erasmus+

Więcej »


Plany zajęć na semestr zimowy 2018/2019

W zakładce Plany zajęć pojawiły się poprawione wersje planów zajęć dla studiów dziennych i zaocznych.

Więcej »


Zasady podziału na grupy – w roku akademickim 2018/2019

  • Dla roku I, II i III studiów dziennych w I semestrze starosta otrzymuje alfabetyczną listę studentów z podziałem na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne (listy są do pobrania w sekretariacie Instytutu od 1 10.2018).
  • Dla roku IV i V obowiązują listy ustalone ze starostami lat również do pobrania w sekretariacie Instytutu.
  • Starosta na pierwszych zajęciach dostarcza listy osobie prowadzącej zajęcia oraz do dziekanatu.
  • Zmiany w obsadzie grup są możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody osoby prowadzącej zajęcia (druk do pobrania w naszym serwisie internetowym).
  • Warunkiem możliwości przeniesienia z grup ćwiczeniowych, laboratoryjnych i konwersatoryjnych oprócz zgody osób prowadzących zajęcia jest okazanie imiennego biletu miesięcznego (osoby dojeżdżające spoza Opola) lub zaświadczenie i IOS (P).
  • Wszelkie inne przypadki indywidualne będą rozpatrywane na podstawie podania do Z-cy Dyrektora Instytutu ds Studentów.
  • Powyższe zasady dotyczą również zajęć fakultatywnych.

Więcej »


Stres i sytuacje trudne

Szanowni Państwo,

zapraszam na poprawę kolokwium w dniu 12 września o godzinie 9.30 do sali 401.

Arkadiusz Jasiński

Więcej »


Szanowni Studenci V rok psychologii stacjonarnej i niestacjonarnej

Zostały ustalone dodatkowe terminy obron prac magisterskich w r.ak. 2017/2018:

21.09.2018 od godz. 15.00 – studia niestacjonarne

24.09.2018 od godz. 9.00 – studia stacjonarne

Więcej »


Wyniki egzaminu z Psychologii Reklamy (st. stacjonarne)

Szanowni Państwo,

Szczegółowe wyniki egzaminu znajdziecie na swoich kontach w USOSie.

Zmieniłam zasady punktowania testu, tak by były dla Was bardziej “przychylne”. Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź dostawaliście 1 pkt. Dodatkowo, za każdy dobrze zaznaczony zestaw odp. dostawaliście dodatkowy 1 pkt. W ten sposób, w sumie mogliście uzyskać 47 pkt -> 34 z pojedynczych odp. i 13 z pełnych pytań (zestawów odp).

Skala: 0-22 => 2,0; 23-27 =>3,0; 28-32=> 3,5; 33-37=>4,0; 38-42=>4,5; 43-47=> 5,0

Osoby, które nie otrzymały oceny pozytywnej, zapraszam 13.09.2018r. o godz.12:00 (s.211).

Proszę abyście się przygotowali z “Psychologicznych mechanizmów reklamy” Dolinskiego. Poprawa również będzie w formie testowej.

Pozdrawiam, K.Skałacka

Więcej »