Dla studentów

Warsztaty “Samoobrona dla kobiet”

Logo Koła Naukowego AEnigma

13 listopada 2017 roku odbyły się organizowane przez Koło Naukowe Psychologii Sądowej, Kryminalnej i Penitencjarnej AENIGMA warsztaty “Samoobrona dla Kobiet” prowadzone przez dr Przemysława Zdybka. Warsztaty odbyły się dzięki uprzejmości Studium Wychowania Fizycznego w Instytucie Psychologii, które udostępniło salę do ćwiczeń. Więcej na temat tego wydarzenia w kronice Instytutu.

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniu 16.11.2017 konsultacje dr A. Gawor zostały przesunięte na godz. 15.30

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniu 17.11.2017 zajęcia i konsultacje dr M. Gocman zostały odwołane z powodu choroby wykładowcy.

Więcej »


Zmiana godzin konsultacji

Godziny konsultacji mgr E. Kiełek -Rataj uległy przesunięciu. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Więcej »


Odwołanie zajęć

W dniu 15.11.2017 /tj. środa/ zajęcia z mgr Agnieszką Henzler zostały odwołane z powodu choroby.

Więcej »


Dziekanat studiów dziennych

W dniach 13-14 listopada 2017 Dziekanat studiów dziennych będzie nieczynny z powodu uczestnictwa w szkoleniu.

Więcej »


Msza św. za śp. Prof. Andrzeja Szmajke

Pragniemy poinformować, że Msza św. za śp. Prof. Andrzeja Szmajke będzie odprawiona 9 listopada (czwartek) o godzinie 18.00 w kościele NSPJ (u jezuitów), ul. o. Czaplaka 1.

Serdecznie zapraszamy

do tej szczególnej pamięci

o naszym Profesorze.

Więcej »


Zajęcia dr hab. Alicji Kalus w dniu 9 listopada 2017

W dniu 9 listopada zajęcia prowadzone przez dr hab. Alicję Kalus prof. UO nie odbędą się z powodu udziału jako promotor w publicznej obronie pracy doktorskiej w Instytucie Psychologii UG.

Więcej »


Odwołane zajęcia

Szanowni Państwo,

odwołuję zajęcia i konsultacje w dniach 6 i 7 listopada. Termin odrabiania zostanie ustalony na przyszłym spotkaniu.

Pozdrawiam,

Arkadiusz Jasiński

Więcej »


Erasmus+ rekrutacja

Logo programu Erasmus plus

Szanowni Państwo,

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację ogólnouczelnianą dla studentów Uniwersytetu Opolskiego wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celu realizacji studiów semestralnych w tzw. krajach partnerskich w ramach Programu Erasmus+w semestrze letnim roku akademickiego 2017-2018. 

Okres mobilności obejmuje 5 miesięcy w uczelni partnerskiej.

Wysokość stawek obowiązujących w projektach zaakceptowanych w konkursie 2017 roku dostępna jest na stronie http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=128&lang=pl&m=1

W praktyce oznacza to, że student udający się do uczelni w kraju partnerskim otrzyma dofinansowanie w wysokości 650 EUR miesięcznie + ryczałt na koszty podróży obliczony za pomocą kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej dotyczących Programu Erasmus.

Wykaz krajów i uczelni partnerskich znajdą Państwo w załączniku. Dostępne kraje to: Czarnogóra, Izrael, Mołdawia, Serbia, Federacja Rosyjska (wykaz krajów).

Rekrutacja ogłoszona jest z dniem 30 października 2017 r. i potrwa do 17 listopada 2017 r.

Zainteresowani Studenci powinni złożyć w sekretariacie następujące dokumenty:

  • Wniosek wyjazdowy (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl),
  • Aktualne CV
  • List motywacyjny uwzględniający zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta,
  • Zaświadczenie o statusie studenta,
  • Wykaz zaliczeń z poprzednich semestrów danego cyklu studiów,
  • Zaświadczenie o średniej ze studiów,
  • Inne zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące pozostałe osiągnięcia naukowe i zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta,
  • Potwierdzenie znajomości właściwego dla instytucji przyjmującej języka obcego (min. poziom B1 – do ustalenia z uczelnią partnerską); akceptowany jest certyfikat Studium Języków Obcych UO lub inny poświadczający znajomość języka na wymaganym poziomie bądź pisemna opinia koordynatora o posiadanych przez kandydata wystarczających kompetencjach językowych.
  • Oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl),

dr Małgorzata Szarzyńska

Koordynator programu Erasmus+

Instytut Psychologii UO

Evaluation Form

Więcej »


Zmiana godzin konsultacji

Szanowni Studenci,  we wtorek (31 października) moje konsultacje nie odbędą się. W tym tygodniu wyjątkowo zapraszam na konsultacje w poniedziałek (30 października) od 9.15 do 10.45!

Ewa Kiełek-Rataj

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniach 25-27.10.2017 zajęcia i konsultacje z dr Katarzyną Skałacką zostały odwołane z powodu choroby wykładowcy.

Więcej »