Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Dodatkowa rekrutacja dla studentów na wyjazdy w ramach Erasmus+

Szanowni Państwo,

Biuro Nauki i Obsługi Projektów zajmujące się realizacją Programu Erasmus+ uprzejmie informuje o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku ak. 2022/2023.

Termin rekrutacji i jej przebieg:

Studenci swoje wnioski wyjazdowe mogą składać w terminie: od 03.10.2022 do 12.10.2022.

  1. Studenci, aby wziąć udział w rekrutacji, będą musieli wypełnić i dostarczyć odpowiedni wniosek wyjazdowy oraz list motywacyjny (powód, dla którego chcę wyjechać, poziom znajomości języka, dodatkowe osiągnięcia).
  2. Studenci dostarczają wniosek i list motywacyjny w formie elektronicznej na adres : zmacz@uni.opole.pl
  3. Na podstawie otrzymanych dokumentów Biuro Erasmus+ przeprowadzi wewnętrzny podział dostępnych środków i poinformuje aplikantów o wynikach rekrutacji mailowo po zatwierdzeniu protokołu z rekrutacji.

Na stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl zamieszczono dokładną instrukcję rekrutacji dla studentów w języku polskim oraz angielskim. Informacja zostanie również zamieszczona w aktualnościach na stronie usosweb.uni.opole.pl. Na stronie erasmusplus znajduje się również lista uczelni partnerskich poszczególnych jednostek.

Data publikacji w serwisie: 03-10-2022 12:15:57

Powrót »