Psychologiczne i prawne aspekty przemocy – konferencja 2017