Świat według Szmajkego – konferencja 6-7 czerwca 2017