Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

Studenckie Koła Naukowe i PSSiAP

Koło Naukowe Studentów Psychologii

Przewodnicząca Koła: Alicja Maćczak

Wiceprzewodniczący Koła: Tomasz Gawlik

Koordynator PR: Paweł Kośny

Koordynator finansów: Karolina Gontarska oraz Paweł Cymkiewicz

Przewodniczący sekcji:

  • Sekcja psychologii praktycznej: Zuzanna Słota
  • Sekcja badawcza: Adrianna Białek
  • Sekcja warsztatowo-szkoleniowa: Tomasz Gawlik
  • Sekcja psychologii sportu: Patryk Kozok

Kontakt e-mail: knsp.opole@gmail.com

Opiekunowie Koła: dr Katarzyna Skałacka, dr Przemysław Zdybek, dr Radosław Walczak

Logo Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii
Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Zarząd Stowarzyszenia w Opolu

  • Prezes: Kamil Korzanowski
  • Wiceprezes ds. PR’u: Róża Drożdż
  • Wiceprezes ds. HR’u: Miriam Gajda
  • Sekretarz: Kamila Kołodziej
  • Finansista: Izabela Marek
  • Asystent Zarządu ds. kontaktów zewnętrznych: Paulina Duda

Kontakt: pssiap.biuro.opole@gmail.com