Studenckie Koła Naukowe i PSSiAP

Logo Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii
Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Zarząd Stowarzyszenia w Opolu

  • Prezes: Kamil Korzanowski
  • Wiceprezes ds. PR’u: Róża Drożdż
  • Wiceprezes ds. HR’u: Miriam Gajda
  • Sekretarz: Kamila Kołodziej
  • Finansista: Izabela Marek
  • Asystent Zarządu ds. kontaktów zewnętrznych: Paulina Duda

Kontakt: pssiap.biuro.opole@gmail.com

Baner Koła Naukowego AEnigma
Koło Naukowe Psychologii Sądowej, Kryminalnej i Penitencjarnej “Aenigma”

Przewodnicząca Koła: Izabella Juraszek

Z-ca Przewodniczącej: Malwina Krupa

Kontakt e-mail:

Opiekun Koła: dr Grzegorz Pajestka

Koło Naukowe Studentów Psychologii

Przewodnicząca Koła: Elwira Wilk

Koordynator PR: Julia Ratajczak

Koordynator finansów: Paweł Cymkiewicz

Przewodniczący sekcji:

  • Sekcja psychologii praktycznej: Katrin Klama
  • Sekcja badawcza: Rafał Gerymski
  • Sekcja warsztatowa: Artur Majchrzak

Kontakt e-mail: knsp.opole@gmail.com

Opiekunowie Koła: dr Katarzyna Skałacka, dr Przemysław Zdybek, dr Radosław Walczak