Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Studenckie Koła Naukowe i PSSiAP

Koło Naukowe Studentów Psychologii

Przewodniczący Koła: Rafał Wójtowicz

Wiceprzewodnicząca KNSP oraz Przewodnicząca Sekcji PR: Julia Raywer

Doradca ds. studenckich: Paweł Cymkiewicz

Finansistka: Karolina Gontarska

Przewodniczący sekcji:

  • Sekcja Badawcza: Julia Macha
  • Sekcja Praktyczna: Zuzanna Słota
  • Sekcja Psychoterapeutyczna: Julia Pawelec
  • Sekcja Warsztatowa: Edyta Stiller 

Kontakt e-mail: knsp.opole@gmail.com

Opiekunowie Koła: dr Katarzyna Skałacka, dr Przemysław Zdybek, dr Radosław Walczak

Logo Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii
Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Zarząd Stowarzyszenia w Opolu

  • Prezes: Kamil Korzanowski
  • Wiceprezes ds. PR’u: Róża Drożdż
  • Wiceprezes ds. HR’u: Miriam Gajda
  • Sekretarz: Kamila Kołodziej
  • Finansista: Izabela Marek
  • Asystent Zarządu ds. kontaktów zewnętrznych: Paulina Duda

Kontakt: pssiap.biuro.opole@gmail.com