Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Konsultacje

Imię i nazwisko Adres e-mail Konsultacje Teams Pokój
dr Katarzyna Błońska katarzyna.blonska@uni.opole.pl środa g. 9.00-9.45
piątek g. 9.45-10.30
405
dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO abok@uni.opole.pl Środa g. 11.15-12.00
konsultacje na MS TEAMS
Kod: ebmcjlm

Nazwa: KONSULTACJE prof. UO Anna Bokszczanin
204
dr Anna Bronowicka anna.bronowicka@uni.opole.pl środa g. 14.45-15.30
czwartek g. 11.45-12.30
406
dr hab. Romuald Derbis, prof. UO romuald.derbis@gmail.com poniedziałek g. 10.30-11.30
czwartek g. 10.30-11.30
204
dr Joanna Dymecka jdymecka@uni.opole.pl Czwartek g. 14-14.45
Piątek g. 16.30-17.15
401
mgr Jakub Filipkowski jakub.filipkowski@uni.opole.pl Środa 11:30 - 12:15;
Czwartek 11:30 - 12:15
407
mgr Rafał Gerymski rafal.gerymski@uni.opole.pl Czwartek: 17:30 - 18:15
Piątek: 14:30-15:15

Thursday: 17:30 - 18:15
Friday: 14: 30-15: 15
401
dr Aleksander Hauziński aleksander.hauzinski@uni.opole.pl piątek g. 9.00-9.45
piątek g. 16.40-17.25
309
dr Arkadiusz Jasiński arkadiusz.jasinski@uni.opole.pl poniedziałek g. 11.15-12.45. 401
dr hab. Alicja Kalus, prof. UO akalus@uni.opole.pl poniedziałek g. 9.00 - 9.45
wtorek g. 9.00 - 9.45


205
dr Zofia Kardasz zofia.kardasz@uni.opole.pl czwartek 10.15 - 11.45
313
dr Ewa Kiełek-Rataj erataj@uni.opole.pl
407
Ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO dkrok@uni.opole.pl Poniedziałek g. 14.45 - 15.30.
Wtorek g. 12.00-13.00
3
mgr Wiktoria Kubiec wiktoria.kubiec@uni.opole.pl poniedziałek g. 19:00-19:45
piątek g. 19:15-20:00

405
mgr Aleksandra Kwaśnicka aleksandra.kwasnicka@uni.opole.pl wtorek i czwartek 16:45-17:30 407
dr Anna Machnik-Czerwik anna.machnik-czerwik@uni.opole.pl
407
mgr Agnieszka Malinowska agnieszka.malinowska@uni.opole.pl wtorek g. 8:00 - 8:30 i 14:45 - 15:15. 401
dr hab. Barbara Mróz, prof. UO bmroz@uni.opole.pl wtorek g. 9.00-9.45
czwartek g. 9.00-9.45
308
dr Grzegorz Pajestka grzegorz.pajestka@uni.opole.pl czwartek g. 13.00-13.45
piątek g. 10.30-11.15
207
mgr Magdalena Raszka magdalena.raszka@uni.opole.pl poniedziałek od 11.10.2021 r. co 2 tygodnie g. 13:00-14:30 407
dr hab. Aleksandra Rogowska, prof. UO arogowska@uni.opole.pl czwartek g. 10.30-11.15 i 17.00-17.45.
312
mgr Aleksandra Różańska aleksandra.rozanska@uni.opole.pl Poniedziałek 11:30 - 12:30
Wtorek 08:00 - 09:30
309
dr Katarzyna Skałacka katarzyna.skalacka@uni.opole.pl środa 9:00-9:45 i 11:15 - 12:00
dr Monika Stawiarska-Lietzau monika.stawiarska-lietzau@uni.opole.pl poniedziałek g. 10.00-10.45
wtorek g. 11.15-12.00

309
mgr Marta Szeląg marta.szelag@uni.opole.pl środa g. 13.45-14.30
piątek g. 9.30-10.15
309
dr Radosław B. Walczak rwalczak@uni.opole.pl piątek g. 8:30-9:15 207
dr Tomasz Wirga wirga@uni.opole.pl urlop 207
mgr Anna Wojtkowska anna.starkowska@uni.opole.pl


207
dr Przemysław Zdybek pzdybek@uni.opole.pl 207
dr Barbara Zmaczyńska-Witek zmacz@uni.opole.pl środy g. 14.30-15.15
piątki g. 14.00-14.45
313