Konsultacje

Imię i nazwisko Adres e-mail Konsultacje Pokój
dr Anna Bokszczanin abok@uni.opole.pl 14.09.2017 godz. 11.00-13.00 402
dr Anna Bronowicka anna.bronowicka@uni.opole.pl 07.09.2017 godz. 15.00-17.00 3
dr hab. Romuald Derbis prof. UO romuald.derbis@gmail.com 04.09.2017 godz. 11.15 406
dr hab. Barbara Dolińska prof. UO bdolinska@uni.opole.pl 07.09.2017 godz. 13.00-15.00

405
dr Joanna Dymecka jdymecka@uni.opole.pl 08.09.2017 godz. 9.30-11.30401
dr Agnieszka Gawor agawor@uni.opole.pl 12.09.2017 godz. 15.00-16.00 401
dr Małgorzata Gocman mgocman@uni.opole.pl 08.09.2017 godz. 14.00-16.00
15.09.2017 godz. 14.00-16.00
407
mgr Arkadiusz Jasiński arkadiusz.jasinski@uni.opole.pl 4 września, godz. 11.00-12.30
11 września, godz. 10.00-11.00
401
dr hab. Alicja Kalus prof. UO Alicja.Kalus@uni.opole.pl 15.09.2017 godz. 10.00-11.30 205
dr Zofia Kardasz zofia.kardasz@uni.opole.pl 08.09.2017 godz. 15.30-17.30 313
mgr Ewa Kiełek-Rataj erataj@uni.opole.pl 07.09.2017 godz. 10.00-11.30 205
Ks. dr hab. Dariusz Krok prof. UO dkrok@uni.opole.pl wtorek 13.00-14.30, s. 45, Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1a.
wtorek 10.00-11.30 s. 45, WT (konsultacje sesja)
dr Tadeusz Majcherczyk Tadeusz.Majcherczyk@uni.opole.pl
dr hab. Barbara Mróz prof. UO bmroz@uni.opole.pl 14.09.2017 godz. 10.30-12.30 308
dr Magdalena Nawrat magdana@uni.opole.pl 12.09.2017 godz. 11.00-13.00 309
dr Grzegorz Pajestka grzegorz.pajestka@uni.opole.pl 11.09.2017 godz. 11.00-12.00 401
dr Jan Pietraszko traszka@uni.opole.pl 22.09.2017 od. 11.30
29.09.2017 od. 11.30
309
dr Małgorzata Przepióra-Kapusta przepiora@uni.opole.pl 15.09.2017 godz. 11.00-12.00 3
dr hab. Aleksandra Rogowska prof. UO arogowska@uni.opole.pl 08.09.2017 godz. 14.00-15.30
15.09.2017 godz. 14.00-15.30
312
dr Katarzyna Skałacka katarzyna.skalacka@uni.opole.pl 15.09.2017 godz. 15.30-16.45 207
dr Anna Szałańska aszalanska@uni.opole.pl luty/marzec: piątki w godz. 10.00-11.30, za wyjątkiem 24.03 w godz. 9.15-10.00 i 13.00-13.45
kwiecień : poniedziałki 13.45-14.30 i piątki 13.00- 13.45
maj/czerwiec: urlop macierzyński
207
dr Małgorzata Szarzyńska mszarz@uni.opole.pl 407
dr Radosław B. Walczak rwalczak@uni.opole.pl 05.09.2017 godz. 17.30-18.15
12.09.2017 godz. 17.30-18.15
207
dr Tomasz Wirga wirga@uni.opole.pl Poniedziałek (4.09); Wtorek (12.09) 13.15-14.45 s.207 207
mgr Alicja Żak-Łykus alicja.zak@uni.opole.pl 11.09 (pon) g. 8.30-10.30 309
dr Przemysław Zdybek pzdybek@uni.opole.pl 207
dr Barbara Zmaczyńska-Witek zmacz@uni.opole.pl 05.09.2017 godz. 11.00-13.00 sala 207
07.09.2017 godz. 11.00-13.00 sala 207
313