Erasmus+ dla pracowników

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłosiło możliwość odbycia mobilności w celu prowadzenia zajęć w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym bądź letnim roku akademickiego 2016-2017 na okres 7 dni do International Christian University (ICU), Tokyo (Japonia) dla jednego pracownika dydaktycznego. Minimalna liczba godzin dydaktycznych do zrealizowania w tym okresie – 8.
W związku z tym ogłaszam rozpoczęcie wewnętrznej rekrutacji zgodnie z zasadami rekrutacji w ramach Akcji 1 (projekty KA107) – mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi na lata 2016-2018 zamieszczonymi na stronie http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=124&lang=pl

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny zgłosić swoją kandydaturę do Koordynatora Programu Erasmus+ przedkładając następujące dokumenty w sekretariacie Instytutu Psychologii do dnia 14.12.2016 r.:

Trzyosobowa komisja IP dokona oceny aplikantów i na tej podstawie stworzy listę rankingową. Osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie nominowana do wyjazdu na ICU Japonia w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane do Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w formie protokołu wraz z kartami oceny aplikantów.

Z poważaniem,

dr Małgorzata Szarzyńska
Koordynator IP Programu Erasmus+

Data publikacji w serwisie: 08-12-2016 06:45:14

Powrót »