Zawiadomienie o wyborach Dyrektora Instytutu Psychologii

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory Dyrektora Instytut Psychologii odbędą się 27 września 2018r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Instytucie Psychologii, Plac Staszica 1 w sali nr 112.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż zgodnie z Regulaminem Wyborczym Uniwersytetu Opolskiego, Dyrektor instytutu zostaje wyłoniony w drodze głosowania tajnego na zebraniu wyborczym przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych zatrudnionych w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy (W przypadku wyborów uzupełniających przyjmuje się stan zatrudnienia na dzień powstania vacatu).

Wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż 50% głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania pracowników instytutu. Zebranie zwołuje i prowadzi przedstawiciel Wydziałowej Komisji Wyborczej, który informuje rektora i dziekana o wyniku głosowania.

Dr Adam Drosik
Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydział Nauk Społecznych

Data publikacji w serwisie: 11-09-2018 08:31:28

Powrót »