Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

Dla studentów

Informacja dla studentów I roku studiów dziennych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na dzień adaptacyjny, który odbędzie się 29.09 (wtorek), w Instytucie Psychologii, Plac Staszica 1 (koniec ulicy Katowickiej), sala 112 (pierwsze piętro). Z racji trwającej budowy centrum przesiadkowego, wejście do Instytutu odbywa się od strony miasteczka akademickiego (tył budynku).

Z powodu trwającego stanu pandemii SARS-COVID-19 spotkania odbędą się z zachowaniem reżymu sanitarnego.
Oznacza to, iż obowiązkowe są maseczki zakrywające nos i usta, a także utrzymywanie 2 metrowego dystansu od innych uczestników.

Z tego samego powodu zostaną Państwo podzielni na 3 grupy, na podstawie pierwszej litery nazwiska:

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się od A do J : rozpoczęcie o godzinie 8:00
Osoby, których nazwiska rozpoczynają się od K do P: rozpoczęcie o godzinie 10:00
Osoby, których nazwiska rozpoczynają się do R do Z: rozpoczęcie o godzinie 12:00

Prosimy o nie przychodzie wcześniej niż 10 minut przed planowanym rozpoczęciem spotkania.

W programie dnia adaptacyjnego przewidziano szczegółowe informacje na temat studiowania psychologii
w Opolu, ze szczególnym akcentem na tymczasowe rozwiązania wprowadzone z racji wyjątkowej sytuacji pandemicznej.

Co ważne – podczas spotkania dostaną Państwo do podpisania ślubowanie studenta, a także odbędą się wybory starostów roku.

Na zakończenie spotkania odbędzie się test kwalifikacyjny z języka angielskiego, którego celem jest przypisanie Państwa do grupy językowej o odpowiednim poziomie zaawansowania. Spotkanie potrwa około 2,5 godziny, łącznie z testem.

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na www.facebook.com/PsychologiaUniOpole/, gdzie będą pojawiać się wszelkie ewentualne aktualizacje.

Więcej »


Szanowni Studenci

Konsultacje w sesji poprawkowej letniej będą odbywały się zdalnie.

Więcej »


Nie żyje Profesor Jan Strelau

W dniu 04 08 2020 r. zmarł w wieku 89 lat wybitny polski psycholog Prof. dr hab. Jan Strelau. Jego badania nt. różnic indywidualnych i temperamentu rozsławiły polską psychologię na świecie. Jan Strelau był kierownikiem pierwszej w Polsce Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych. W 1984 roku stworzył Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania. Był pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości i przewodniczył Międzynarodowemu Towarzystwu Psychologii Różnic Indywidualnych. Prof. Jan Strelau pełnił także funkcję wiceprezesa PAN.

Cześć Jego Pamięci.
Ze smutkiem informację tę przekazuje
Dyrekcja IP UO

Więcej »


Obrony we wrześniu

Studenci, którzy planują podejść do obrony we wrześniu powinni przesłać pracę promotorowi przed okresem urlopowym; początek września należy traktować jako czas wprowadzania ostatnich poprawek, wgrywania pracy do systemu APD i rozliczenia toku studiów z dziekanatem. Przedłożenie pracy promotorowi dopiero we wrześniu może skutkować brakiem możliwości ukończenia studiów w terminie i powtarzaniem ostatniego semestru.

Więcej »


The relationship of number of sexual partners with personality traits, age, gender and sexual identification

Z przyjemnością informujemy, że pani prof. Aleksandra Rogowska, wraz z zespołem z Katedry Społecznej Psychologii Klinicznej opublikowała ważny artykuł, pt. „The relationship of number of sexual partners with personality traits, age, gender and sexual identification” Aleksandra Rogowska, Magdalena Tofel, Barbara Zmaczyńska-Witek &Zofia Kardasz który został spopularyzowany w czasopiśmie PsyPost

link: https://www.psypost.org/2020/07/lgb-people-and-extraverts-tend-to-have-more-sexual-partners-study-finds-57200

Gratulujemy sukcesu!

Więcej »


Spotkanie  z Norą Bateson

European Community Psychology Association (ECPA) zaprasza na kolejny webinar, spotkanie  z Norą Bateson, pt. How systems get unstuck from within: Perceiving interdependency in community and nature 9th July 2020, 5 PM (CET)Webinar with Nora Bateson 

Informacje i link do rejestracji poniżej. Uczestnicy mogą otrzymać Certyfikat uczestnictwa. Zapraszamy!

Dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO

http://www.ecpa-online.com/webinar-interdependency-community-nature/

Więcej »


Szanowni Studenci

Konsultacje dr Moniki Stawiarskiej -Lietzau zaplanowane w dniu 01.07.2020 (środa) zostały przeniesione na 02.07.2020 (czwartek) w godz. 11.00-11.45 (konsultacje odbywają się on-line).

 

Więcej »


Dodatkowe terminy obron prac magisterskich

Szanowni Studenci, zostały ustalone dodatkowe terminy obron prac magisterskich w dniach: 23.07.2020 oraz 27.07.2020 (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

 

Więcej »


Rejestracja na fakultety – ważne dla I roku psychologii niestacjonarnej

Szanowni Państwo,

Ostatnia rejestracja na fakultety na semestr zimowy 2020/21 na II rok psychologii stacjonarnej została anulowana. W  dniu 24.06.2020 o godzinie 20:00 uruchamiamy drugą turę zapisów. Z rejestracji został wyłączony przedmiot Praca psychologa w środowisku sportowym. Rejestrujecie się ponownie na dwa pozostałe przedmioty do wyboru.

Rejestracja potrwa tylko do 26.06.2020 do godziny 08:00.

Więcej »


Rejestracja na fakultety – ważne dla IV psychologii klinicznej

Szanowni Państwo,

W dniu 22.06.2020 o godzinie 20:00 uruchamiamy III turę rejestracji na fakultety na semestr zimowy 2020/21 na V rok studiów. Tym razem rejestracja jest wspólna dla obu specjalności. Dwa przedmioty nie zostaną uruchomione (zostają wyłączone z rejestracji):

  • Praca z osobami chorymi somatycznie dr A.Machnik-Czerwik
  • Praca psychologa w placówce edukacyjnej dr J.Dymecka

W miejsce powyższych dwóch fakultetów oferujemy dwa inne:

  • Psycholog kliniczny w rozwiązywaniu problemów – dr A. Machnik-Czerwik
  • Psychologiczne aspekty prokreacji – dr J.Dymecka

Osoby, które w poprzednich turach wybrały fakultety wyłączone z rejestracji zostały przepisane do nowych fakultetów. Dodatkowo osoby, które nie zdołały się zarejestrować na 4 dla klinicznej lub 2 dla społecznej fakultety, mają możliwość dokonania wyboru uzupełniającego.

Więcej »


Rejestracja na fakultety – ważne dla III psychologii dziennej

Dla studentów obecnego III roku psychologii dziennej uruchomiliśmy drugą turę rejestracji na fakultety. Rozpoczęcie w dniu 18.06.2020 o godzinie 20:00.

W II turze rejestracji dodany został przedmiot Metody psychoterapii w praktyce klinicznej mgr Wiktorii Kubiec dedykowany dla specjalności klinicznej (30 godzin).

Przedmiot Narzędzia diazgnozy psychologicznej mgr Wiktorii Kubiec (teraz 30 godzin) dedykowany jest dla specjalności społecznej.

Studenci specjalności klinicznej którzy zapisali się w I turze na przedmiot Narzędzia diagnozy, powinni przerejestrować się na inny wybrany przedmiot.

Więcej »


Rejestracja na fakultety na semestr zimowy 2020/21 – studia zaoczne

W dniu 18.06.2020 o godzinie 20:00 uruchamiamy, w systemie USOS, rejestrację na zajęcia fakultatywne na semestr zimowy 2020/21 dla studentów studiów niestacjonarnych. Rejestracja potrwa do dnia 22.06.2020 go godziny 08:00 i jest obowiązkowa.

Więcej »