4 rok st. dzienne – obecność na wykładzie z etyki zawodu psychologa

Szanowni Państwo,

Zgodnie z regulaminem studiów, każdy przedmiot niekończący się egzaminem zakłada obowiązkową obecność studentów. Nie ma znaczenia czy zajęcia mają formę wykładową czy ćwiczeniową. W związku z powyższym, proszę o zdyscyplinowane stawianie się na każdym wykładzie.

Będę na każdych zajęciach puszczał listę obecności. Osoby, które (zaczynając od najbliższego wykładu) będą miały nieusprawiedliwione więcej niż 2 nieobecności, nie będą mogły otrzymać zaliczenia z tego przedmiotu!

Pozdrawiam, do widzenia 8 marca

Jan Pietraszko

Data publikacji w serwisie: 04-03-2019 19:06:18

Powrót »