Egzamin BULATS z języka angielskiego

Egzamin “BULATS” z języka angielskiego zostanie przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2018r.

Opłaty w wysokości:
130,- zł dla studentów UO lub
150,- zł dla osób niestudiujących na UO
proszę wpłacać do dnia 12.01.2018r. na konto UO:

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole

W tytule opłaty proszę napisać: imię i nazwisko, egzamin BULATS z języku angielskiego.

Z dowodem wpłaty proszę zgłosić się do sekretariatu SJO do dnia 12.01.2018r.! – jest to warunek konieczny
do przystąpienia do egzaminu.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, nie będzie zwrotu wpłaty. Przy dużej liczbie chętnych zaproponujemy drugi termin.

Data publikacji w serwisie: 04-01-2018 07:58:09

Powrót »