Ostateczne terminy obron prac magisterskich r.ak. 2017/2018

Studenci, którzy otrzymali zgodę Dziekana na późniejszą obronę pracy dyplomowej będą mogli do niej przystąpić w terminach:

  • 27.10 (studenci niestacjonarni – ostateczny termin rejestracji pracy w APD, warunkujący możliwość przystąpienia do obrony w danym dniu to 23.10)
  • 08.11 (studenci stacjonarni – ostateczny termin rejestracji pracy w APD, warunkujący możliwość przystąpienia do obrony w danym dniu to 04.11)

Zgłoszenia dokonuje promotor pracy albo student z wydrukowanym potwierdzeniem rejestracji pracy w APD wraz z podpisem promotora.

Jeśli student chciałby uczestniczyć w obronie przeznaczonej dla innego trybu studiów, jest to możliwe na pisemny wniosek promotora, ale tylko w sytuacji, gdy w danym terminie będą jeszcze wolne miejsca.

 

Data publikacji w serwisie: 05-10-2018 05:57:33

Powrót »