Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Obrony we wrześniu

Studenci, którzy planują podejść do obrony we wrześniu powinni przesłać pracę promotorowi przed okresem urlopowym; początek września należy traktować jako czas wprowadzania ostatnich poprawek, wgrywania pracy do systemu APD i rozliczenia toku studiów z dziekanatem. Przedłożenie pracy promotorowi dopiero we wrześniu może skutkować brakiem możliwości ukończenia studiów w terminie i powtarzaniem ostatniego semestru.

Data publikacji w serwisie: 14-07-2020 12:35:53

Powrót »