dr Agnieszka Gawor

Pokój: 401

Konsultacje: czwartek 12.30-13,00 14.30-15.30

Doświadczenie zawodowe

 • Instytut Psychologii adiunkt 2006-
 • Dyrektor Instytutu Psychologii 2006-2008
 • Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UO 2008 – 2012
 • Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Opole, Psycholog, 1997 – 2011
 • Zespół Szkół Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia, Opole, Psycholog, 2005 – 2007
 • Trener biznesu: 2000 –
   Przykładowe szkolenia:

  • Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się rehabilitacją zawodową niepełnosprawnych (stereo typizacja osób niepełnosprawnych); Szklarska Poręba, 07.03.2006 – 09.03.2006, Europejski Fundusz Społeczny, Ekspert SITR, Koszalin
   Szkolny Doradca Zawodowy, (integracja, praca z grupą, komunikacja), 2006, Opole, Europejski Fundusz Społeczny, Uniwersytet Opolski,
  • Praca z osoba długotrwale bezrobotną; Opole, 2007, Europejski Fundusz Społeczny, Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Opole,
  • Sztuka pokonywania ograniczeń. Rozwijanie kreatywności i współpracy w budowaniu inicjatyw klastrowych, Borki Małe, 11-12.05.2009 r, Europejski Fundusz Społeczny, Opolski Park Naukowo – Techniczny Sp. Z o.o., Opole
  • Szkoła Rodzica, Lubliniec 06 – 16.07.2009 r, Europejski Fundusz Społeczny, Illustro, Szkolenia Doradztwo, Opole
 • Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu 2013 – psycholog
 • Uniwersytet Opolski, Opole: Koordynator Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu 2008-2012
 • Akademickie biuro Karier UO: Kierownik projektu “Asystencki model wsparcia osób wykluczonych i nabycie kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone wykluczeniem” 2011-212
 • Uniwersytet Opolski, Kierownik Zespołu Psychologów w Punkcie Poradnictwa Psychologicznego i Psychospołecznego 2011-
 • International Coach Federation 2013 – Lider Oddziału Opole

Kwalifikacje zawodowe:

 • Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa, Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różne objawy i metody terapii 1998
 • Szkoła Trenerów Biznesu Grupa TROP, Warszawa, Trener biznesu 2000-2001
 • Studia Podyplomowe Psychologia Transportu, Instytut Psychologii UO, Opole, Psycholog transportu, 2004-2005
 • Fundacja Promyk Słońca, Wrocław, Trener treningu EEG Biofeedback, 2006
 • Instytut “Amity”, Warszawa, Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji (ART.), 2007
 • Niepubliczna palcówka kształcenia nauczycieli Fundacja SYNAPSIS, Warszawa, Zespół Aspergera, 2009
 • Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław, studia podyplomowe 2012 – 2013, Komunikacja Społeczna i Public Relations
 • Szkoła Profesjonalnego Trenera i Doradcy, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Meritum, Profesjonalny Trener i Doradca, 2011
 • Polska Szkoła Coachingu, Metrum Katowice, 2012, coach
 • Akredytowany Kurs Interantional Coach Federation, Profi Biznes Group Szczecin, 2012, coach, poziom ACC
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny METIS, Katowice 2009. Zdrowie psychiczne ucznia – wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej
 • Regionalny ośrodek Metodyczno – Edukacyjny METIS, Katowice 2009. Zdrowie psychiczne ucznia – objawy somatyczne i somatyzacyjne u dzieci. Nerwice dziecięce.
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Opole 2001. Współpraca logopedów, psychologów i pedagogów z lekarzem neurologiem dziecięcym
 • Trener Sukcesu. Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys. Jan Robert Sołtys, 2013 Trener w organizacji.

Najważniejsze publikacje – artykuły naukowe:

 • Dzwonkowska, I., Gawor, A., (2005). Czy zajęcia z zakresu psychologii twórczości rozwijają werbalną i niewerbalną ekspresję twórczą studentów? [w:] Krzysztof J., Szmidt, K. J., Monika Modrzejewska-Świgulska. Psychopedagogika działań twórczych. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Gawor, A., Gerber-Leszczyszyn, H., Nawrat, M., Nowak, R. (2006) Psychologiczne aspekty komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, Advances in Clinical and Experimental Medicine, vol. 15, no.1.
 • Gawor, A. (2006). Stereotyp kobiety-polityka a wybrane zmienne demograficzne i psychologiczne, s.155-171 [w:] Bronowicka Anna. (red.), Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
 • Gawor, A., Mandal, E., (2006). The structure of a woman politician`s stereotype among polish women and men. [w:] A. Kuczyńska, E.K. Dzikowska (red.), Understending Sex and Gender, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT
 • Gawor, A., Weryńska. J., (2006). Dziecko – ważny twórca przez małe „t”.[w:] Alicja Skubacz, Mariusz Mueller, Jolanta Fąfrowicz, Aleksandra tokarek (red.), Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Wydawca MODN Opole.
 • Gawor, A., Weryńska. J., (2006). Pomoce do zajęć warsztatowych. Alicja Skubacz, Mariusz Mueller, Jolanta Fąfrowicz, Aleksandra tokarek [w:] Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Wydawca MODN Opole.
 • Gawor, A., Mandal, E., (2007.) Struktura stereotypu kobiety-polityka u polskich kobiet i mężczyzn. [w:] E. Mandal (red.), Chowanna 1(28), s.79-93, Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Gawor, A., Nawrat, M. (2008). Female and male role, professional stereotypes and inequalities in the labor market. [w:] A. Bokszczanin (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Nawrat, M., Gawor, A. (2008). Equal-opportunities policy for men and women in the labor market. Gender-stereotype based inequalities in the personnel selection process. [w:] A. Bokszczanin (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Nawrat, M., Gawor, A. Głębocka, A., Głębocki R., (2008). A Diagnosis of Change-impeding Factors in the Enterprise Restructuring Process. [w:] Alicja Głębocka, Agnieszka Gawor (red.,) Quality of Life – Different Perspectives. Impuls Publisher, Cracov, 2008.
 • Gawor, A., (2009). Percepcja cech kobiety-polityka. [w:] Miluska, J., (red.,) Polityka i polityce. Diagnozy-ceny-doświadczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Gawor, A. (2010). Woman politician’s appearance in stereotyped perception by others. Content and structure. [w:] Social-cultural aspects of body image, Flensburg University Press, Germany
 • Mandal, E., Gawor, A, Buczny, J., (2010). Analiza treści i hierarchicznej struktury stereotypu polskiej kobiety i polskiego mężczyzny. [w:] Aneta Chybicka, Natasz Kosakowska-Berezecka (red.), Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, aplikacje. Kraków. Oficyna wydawnicza Impuls.
 • Mandal, E. Gawor, A, Buczny, J., (2012). The stereotypes of man and woman in Poland – content and factor structures. [w:] E. Mandal (red.). Masculinity and Feminity in Everyday Life. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Nawrat, M., Gawor, A., (2012). Kobiecość – kapitał czy bolączka współczesnej kobiety. [w:] A. Barska, K. Biskupska (red.), Kobieta w przestrzeni wizualnej. Opole, Wydawnictwo UO
 • Gawor, A., Borecki, Ł., Plencler-Borecka, G. (2012). Efektywność przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć w Platformie Obywatelskiej i Prawie i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 2011 roku. [w:] Agnieszka Turska-Kawa i Waldemar Wojtasik (red.,). Wybory Parlamentarne 2011. Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Borecki, Ł., Gawor, A., Plencler-Borecka, G. (2012) Promocja zatrudnienia osób zaburzonych psychicznie w warunkach otwartej konkurencji w województwie opolskim. [w:] Gawor,A., Borecki, Ł. (red). Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi. Opole: Top Media House
 • Plencler-Borecka, G., Gawor, A., Borecki, Ł., (2013). Udział kompetencji społecznych i działań transgresyjnych w kształtowaniu kapitału kariery. [w:] Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur (red.). Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego. Studia Ekonomiczne. Wydawnictwo: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Gawor, A. (2013). Coaching jako innowacyjna metoda wspomagania rozwoju organizacji. [w:]Wojciech Duczmal, Joanna Żurawska (red.), Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Kreatywność i komunikacja. Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. Z o.o., Opole.
 • Głębocka, A., Gawor, A., Ostrowski, F., (2013). Attitudes Toward Euthanasia Among Polish Physician, Nurses and People Who Have No Professional Experience with the Terminally Ill. [in:] Miczysław Pokorski (Ed.), Neurobiology of Respiration. Advances in Experimental Medicine and Biology, Vol. 788
 • Ł. Borecki, G. Plencer-Borecka, A. Gawor, M. Sztefek (2013) Kształcenie asystentów osoby niepełnosprawnej jako przykład wielowymiarowej współpracy uczelni wyższej z otoczeniem, [w:] J. Rottermund, I. Fajfer-Kruczek (red.): Problemy edukacji, socjalizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce , tom 17, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Katowice-Kraków

Najważniejsze publikacje – redakcje książek:

 • Gawor, A., Głębocka, A. (red.), Jakość życia współczesnego człowieka. Wybrane problemy. Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków, 2008.
 • Głębocka, A., Gawor, A. (red.), Quality of Life – Different Perspectives. Impuls Publisher, Cracov, 2008.
 • Gawor,A., Borecki, Ł. (red). Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi. Top Media House, Opole, 2012.