dr Angelika Kleszczewska-Albińska

Pokój: 309

Konsultacje: piątek godz. 18.00-19.30

Specjalizacja i zainteresowania naukowe:

Szeroko pojmowana psychologia kliniczna, psychologia emocji i różnic indywidualnych – zarówno w odniesieniu do badań nad dziećmi i młodzieżą jak i osobami dorosłymi
Terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia certyfikacyjnego

Kariera:
Doktorat Psychologia, Uniwersytet SWPS, 2012
Tytuł pracy: Transsytuacyjna spójność tłumienia i wyolbrzymiania bodźców negatywnych i pozytywnych

Publikacje:

 • Kleszczewska-Albińska, A. (2008). Tłumienie i wyolbrzymianie bodźców emocjonalnych – próba systematyzacji badań. Studia Psychologiczne, 46 (3), 5-16.
 • Kleszczewska-Albińska, A. i Albiński, R. (2009). Wstyd i poczucie winy w teorii i badaniach. Psychologia Jakości Życia, 8, 83-100.
 • Albiński, R. i Kleszczewska-Albińska, A. (2009). Zapominalski mózg, czyli neurologiczne podłoże pamięci prospektywnej. Studia Psychologiczne, 47 (4), 7-20.
 • Albiński, R., Kleszczewska-Albińska, A. i Bedyńska, S. (2011). Geriatryczna Skala Depresji (GDS): trafność i rzetelność różnych wersji narzędzia – przegląd badań. Psychiatria Polska, 45 (4), 555-562.
 • Albiński, R., Kliegel, M., Sędek, G. i Kleszczewska-Albińska, A. (2012). Positive effectts of depressive symptoms in event-based and time-based prospective memory. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 19, 35-57.

Wystąpienia konferencyjne i warsztaty:

 • Kleszczewska-Albińska, A. (2018). Attentional functioning of anxious repressors, and depressive repressors in response to emotional stimuli. Wystąpienie w trakcie 39th annual conference of the Stress and Anxiety Research Society Stress Anxiety and Resilience, Lublin, czerwiec 2018.
 • Kleszczewska-Albińska, A. (2018). Asertywny terapeuta – skuteczny terapeuta. Wystąpienie w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Terapia Poznawczo-Behawioralna w Polsce i na Świecie, Gdańsk, maj 2018.
 • Kleszczewska-Albińska, A. (2018). Przeżywanie emocji przez represorów, osoby nisko-lękowe, wysoko-lękowe i trzymające emocje „w ryzach” w sytuacji badania laboratoryjnego. Wystąpienie w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej Język Emocji. Konteksty psychologiczne, Lublin, maj 2018.
 • Kleszczewska-Albińska, A. (2010). Struktura czynnikowa zmiennej zapotrzebowania na aprobatę społeczną. Wystąpienie w trakcie I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Psychologii Nowoczesne Metody Badawcze w Psychologii, Ciążeń, kwiecień 2010.
 • Kleszczewska-Albińska, A. i Albiński, R. (2009). Processing of Emotional Stimuli in Anxious and Depressive Repressors and Sensitizers. Poster w trakcie konferencji ESCoP, Kraków, wrzesień 2009.
 • Albiński, R. i Kleszczewska-Albińska, A. (2009). Prospective Memory Monitoring Costs Observed in a Linear Orders Task. Poster w trakcie konferencji ESCoP, Kraków, wrzesień 2009.
 • Albiński, R i Kleszczewska-Albińska, A. (2009). Zarządzanie czasem dla terapeutów i ich klientów. Warsztat w trakcie konferencji Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna – w poszukiwaniu skutecznych metod leczenia, Warszawa, czerwiec 2009.
 • Kleszczewska-Albińska, A. (2009). Repression and sensitization. Introduction to the concept, results of preliminary studies, and ideas for future research. Wystąpienie w trakcie REMICS Winter School, Zakopane, luty 2009.