dr Angelika Kleszczewska-Albińska

Pokój: 309

Konsultacje: 24. 02 godz. 10.00 - 12.00
25. 02 godz. 13.30 - 15.00
10. 03 godz. 16.00 - 17.00
24. 03 godz. 12.00 - 14.00
25. 03 godz. 12.30 - 14.30
14. 04 godz. 12.00 - 14.00
15. 04 godz. 12.30 - 14.30
03. 06 godz. 10.00 - 12.00
09. 06 godz. 13.30 - 14.30
10. 06 godz. 12.00 - 14.00