dr hab. Anna Bokszczanin prof. UO

Pokój: 402

Konsultacje: środa godz. 9.00-9.45 i 15.00-15.45

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii UO

 • Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Historyczno-Pedagogicznego
 • Opiekun Studenckiego Naukowego Koła Psychologii Społeczności.

Specjalizacja

 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia społeczna

Kariera naukowa

  • 1997 do teraz – adiunkt, Uniwersytet Opolski
  • 1997 – Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie psychologii, Uniwersytet Wrocławski
Granty badawcze:
   • 1999-2002/ Predyktory odległych w czasie, negatywnych efektów w zakresie dobrostanu dzieci i młodzieży ofiar powodzi 1997 roku (KBN) Grant NO. H01F00417.
   • 2001-2002/ Wpływ utraty pracy przez rodziców na dobrostan dziecka; Współpraca dwustronna: Niemcy DAAD, Westfalische Wilhelms-Universitat Munster i KBN, Polska, Uniwersytet Opolski
Pozyskane granty:
   • Na realizację zadania publicznego Organizacja konferencji “Solidarność podstawą zmian społecznych” od Prezydenta Miasta Opola, kwota 2.500,0 zł (wniosek, A. Bokszczanin)
   • Ze środków budżetu województwa opolskiego w roku 2006 – granty dla uczelni województwa opolskiego, 7.500 zł na publikację pokonferencyjną, pt. “Solidarność podstawą zmian społecznych” (wniosek A. Bokszczanin, U. Jernajczyk).
Członkostwo w organizacjach zawodowych:
   • European Community Psychology Association, ECPA
   • Stress and Anxiety Research Society
   • The Division of Community Psychology of the American Psychological Associacion
   • Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
   • Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBST)
   • Członkini Advisory Board w czasopiśmie E-psychologia http://e-psycholog.eu/ocasopise
Recenzent artykułów dla następujących czasopism:
   • Anxiety, Stress and Coping an International Journal
   • Psychologia Jakości Życia
   • Polish Psychological Bulletin
   • Journal of Traumatic Stress
   • Psychologia Społeczna
   • Journal of Consulting and Clinical Psychology
   • Psychologia, Etologia, Genetyka
Pobyty zagraniczne:
   • Maj 2009 – Uniwersytet im. Fryderyka II, Neapol, Włochy, pobyt w ramach programu Erasmus.
   • Listopad 2004, Nowy Orlean (USA), Stypendium dla doświadczonych badaczy traumy przyznane przez Center of International Research Method (CITRM)
   • Grudzień 2001, Westfalishe Wilhelms-Universitat, Munster, Listopad 2002
   • Czerwiec/lipiec 2001 Indiana University of Pennsylvania, USA
   • Luty 1999 The Center for US Studies, The Leucorea Wittenberg, The Martin Luter University at Halle-Wittenberg, Niemcy
Pełnione funkcje:
   • Od 2004 do teraz Członek Komitetu Założycielskiego Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Społeczności (European Community Psychology Association ECPA).
   • 2004-2005 Koordynator na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, 27 Oddziału Amerykańskiego Towarzystwa Psychologii Społeczności (Division 27, Community Psychology, of the American Psychological Association).
   • 2005-2008 Wicedyrektor do spraw naukowych Instytutu Psychologii.
   • 2002-2003 Wicedyrektor do spraw dydaktyki Instytutu Psychologii.
   • Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddziału Opolskiego w latach 2000-2003, obecnie Członek Zarządu.
   • 2000-2009 Członek Rady Wydziału – reprezentacja młodszej kadry naukowej
Doświadczenia organizacyjne:
   • Staż zagraniczny z wykładami gościnnymi jako “Visting Scholar” w International Christian University, Tokio, October, 2013
   • Warszawa, 18–19 września 2009, EWOTS-EUROPEJSKIE WARSZTATY NT. STRESU TRAUMATYCZNEGO, Uniwersytet Warszawski. Prowadzenie warsztatu wraz z M. Lis-Turlejską, A. Bratkiewicz i A. Buingoc, pt. Wprowadzenie do problematyki badań nad stresem traumatycznym.
   • Zaproszenie i organizacja wykładów i seminariów dla prof. Rabiego Bhagata z Uniwersytetu w Memfis (USA), maj, 2009.
   • Zaproszenie i organizacja wykładu i seminariów w IP dr Joanny Ochockiej z Kanady (Director Center for Research and Education in Human Services, http://www.crehs.on.ca.) Wykład w języku polskim na temat: Moving Ahead Together – Community-based Participatory Research 7-10 maja 2007
   • Pełnienie funkcji koordynatora konferencji międzynarodowej: Sixth European Conference on Community Psychology Opole Poland, October 6 through 8. 2006.
   • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników IP w zakresie pozyskiwania środków z Europejskich Funduszy Strukturalnych
   • Kierowanie organizacją “Summer School” maj -czerwiec 2004 z ramienia I.P. Współautorstwo w tworzeniu programu dydaktycznego dla studentów psychologii z USA i Polski.
   • 1997-1998 organizowanie pomocy psychologicznej powodzianom z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 1997
   • Maj 2000. Zaproszenie i organizacja pobytu i wykładów w IP. Prof. Cecilli A. Eessau i mgr J. Condradt (Niemcy).
   • 1999 prowadzenie treningów psychologicznych dla osób bezrobotnych, osób pragnących zmienić pracę, oraz młodzieży ostatnich klas szkół średnich, organizowanych przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w Opolu
   • 1993- Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Opole

Najważniejsze publikacje

Artykuły w czasopismach:
   • Paul A Toro, Karen L Hobden, Kathleen Wyszacki Durham,Marta Oko-Riebau, Anna Bokszczanin, Comparing the Characteristics of Homeless Adults in Poland and the United States, American Journal of Community Psychology 01/2014
   • Bilge Uzun Ozer, Jean O’Callaghan, Anna Bokszczanin, Elfriede Edererd, Cecilia Essau, Dynamic interplay of depression, perfectionism and self-regulation on procrastination, British Journal of Guidance and Counselling 03/2014
   • Cecilia A Essau, Beatriz Olaya, Anna Bokszczanin, Catherine Gilvarry, Diane Bray (2013), Somatic Symptoms among Children and Adolescents in Poland: A Confirmatory Factor Analytic Study of the Children Somatization Inventory. Frontiers in Public Health, 23 Dec., p. 1-5, http://www.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpubh.2013.00072/abstract
   • Bokszczanin, A. , Toro, P. , Hobden, K. and Tompsett, C. (2014) Post-traumatic stress disorder among homeless adults in Poland: Prevalence and predictors. Open Journal of Psychiatry, 4, 9-15. doi: 10.4236/ojpsych.2014.41003. http://www.scirp.org/journal/ojpsych/
   • Słodkowska, J., Bokszczanin, A. (2012). Perfekcjonizm i stres a dobrostan psychiczny studentów uczelni wyższych. Testowanie modelu mediacyjnego. Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica, 16, str. 3-11
   • Bokszczanin, A. (2011). Anxiety, Stress & Coping: An International Journal Social support provided by adolescents following a disaster and perceived social support, sense of community at school, and proactive coping. Vol 25, 5, 575-579.
   • Mount, D. L., Lambert, M. C., Essau, C. A., Samms-Vaughan, M. E., Bokszczanin, A. (2011). Caribbean Journal of Psychology. Using IRT-DIF Methodology in Detecting and Evaluating Brief Symptom Inventory Item Response Differences among Afro-Caribbean and European Adults.. , vol. 4, 1, 29-42
   • Bokszczanin, A. (2009). Examining the Effects of Natural Disasters on Children and Adolescents: From Action to Research and Interventions. Forum Gemeindepsychologie, Jg. 14, Ausgabe www.gemeindepsychologie.de
   • Bokszczanin, A. (2008) Parental support, family conflict, and overprotectiveness: Predicting PTSD symptom levels of adolescents 28 months after a natural disaster Anxiety, Stress, and Coping, an International Journal. 21(4): 1-11.
   • Bokszczanin, A. (2007). PTSD symptoms in children and adolescents 28 months after a flood: Age and gender differences. Journal of Traumatic Stress. Volume 20, Issue 3, (p. 347-351).
   • Bokszczanin, A., Essau, A. C., Przepióra-Kapusta M., Conradt, J. (2005). Bezrobocie rodziców a problemy psychologiczne dzieci i młodzieży w Polsce i w Niemczech. Psychologia Jakości Życia, t. 4, 1 (53-67).
   • Bokszczanin, A. Szarzyńska, M. (2004). Sprawozdanie z 5. Europejskiej Konferencji Psychologii Społeczności, Psychologia Jakości Życia, tom 3, nr 2.
   • Bokszczanin, A. (2003). The role of coping strategies and social support in Adolescent’s well-being after a flood. Polish Psychological Bulletin , 34, 2, 67-72.
   • Bokszczanin, A. (2002). Long-term negative psychological effects of a flood on adolescents. Polish Psychological Bulletin, 33, 55-61.
   • Bokszczanin, A., Kaniasty, K. (2002). Wpływ powodzi 1997 roku na poziom symptomów stresu pourazowego, depresji i samotności u dzieci i młodzieży. Rola strategii radzenia sobie z trudnościami. Część I. Studia Psychologiczne, XL, 3, 21-39.
   • Bokszczanin, A., Kaniasty, K. (2002). Wpływ powodzi 1997 roku na poziom symptomów stresu pourazowego, depresji i samotności u dzieci i młodzieży. Mediacyjna rola strategii radzenia sobie z trudnościami. Część II. Studia Psychologiczne, XL, 4, 27-42.
   • Bokszczanin, A. (2002). Predyktory radzenia sobie ze stresem po powodzi przez dorastających. Czasopismo Psychologiczne. 8, 2, 187-194.
Monografie i redakcje książek:
   • Bokszczanin, A. (Ed.) (2007). Social Change in Solidarity. Community Psychology Perspectives and Approaches. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
   • Bokszczanin, A., Piechurska-Kuciel, E., Letowt-Vorbek, A. (red.). (2006). How to Study In the Foreign Languages Teacher Training College: A Practical Guide for Students and Teachers. Opole: NKJO w Opolu.
   • Bokszczanin, A. (2003). Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
Rozdziały w książkach w języku angielskim:
   • Bokszczanin, A., Paluch, A., & Essau, C.A.(2012). Violence and abuse in Poland; A. Browne Miller (Ed.), Violence and abuse in society: Across time and nations. Praeger-Greenwood Publishing Group. New York.
   • O’Callaghan, J., Essau, C., Ederer, E., Bokszczanin, A.,& Sasagawa, S. (2009) Academic and general procrastination A cross-cultural comparison. In S. McCarthy, V. Karandashev, M. Stevens, A. Thatcher, J. Jaafar, K, Moore, A. Trapp, & C. Brewer (eds) Teaching Psychology around the World: Volume 2 (pp. 341 – 360): Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
   • Bokszczanin, A., Essau, C.A., O’Callaghan, J. (2009). Alkohol use and Abuse in Poland. Angela Browne-Miller (Ed.), 171-183. The Praeger International Collection on Addictions, Volume, 1. Faces of Addiction. Praeger Publishers, Westport, Connecticut, London.
   • Essau, C. A. O’Callaghan, J. Ederer, E., Bokszczanin, A.& Sasagawa, S. (2008). Depressive, anxiety and stress symptoms among young people from three European countries. In: A. Głębocka i A. Gawor, (red.). Quality of life – different perspectives, Oficyna Wydawnicza “Impuls”
   • Bokszczanin, A., Kaniasty, K., & Szarzyńska, M. (2007). Community psychology in Poland. In S. Reich, M. Riemer, I. Prilleltensky, & M. Montero (Eds.), International Community Psychology: History and Theories. New York: Springer Press.
   • Bokszczanin, A., & Essau A., C. (2007). Impact of unemployment on life satisfaction in Poland and Germany, In A. Bokszczanin (Ed.), Social Change in Solidarity. Community Psychology Perspectives and Approaches. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
   • Bokszczanin, A., & Essau A., C. (2007). Parental unemployment and its effects on children?s coping strategies, In A. Bokszczanin (Ed.) Social Change in Solidarity. Poland Welcomes Community Psychology. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
   • Bokszczanin, A., Makowski,D. (2007). Family Economic Hardship, Parental Support and Social Anxiety in Adolescents, p. 57-69. In: P. Roussi, E. Vassilaki, & K. Kaniasty, J. (Eds.), Stress and Psychosocial Resources. Logos Verlag, Berlin.
   • Bokszczanin, A. (2006). How to cope with stress (s. 23-26). W: A. Bokszczanin, E. Piechurska-Kuciel, A. Letowt-Vorbek (red.), How to Study In the Foreign Languages Teacher Training College: A Practical Guide for Students and Teachers. Opole: NKJO w Opolu.
   • Bokszczanin, A. (2006). Introduction to Psychology and Pedagogy (s. 75-78). W: A. Bokszczanin, E. Piechurska-Kuciel, A. Letowt-Vorbek (red.). How to Study In the Foreign Languages Teacher Training College: A Practical Guide for Students and Teachers. Opole: NKJO w Opolu.
Rozdziały w książkach w języku polskim:
   • Paluch A., Bokszczanin A., Stres i religijność a postawy młodzieży wobec samobójstwa, s. 315–333; 2013, w: Jednostka i religia w relacjach społecznych, D. Krok, A. Bronowicka (red), ISBN 978-83-63950-24-8, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
   • Pysik J, Bokszczanin A., Religijność a poczucie sensu życia, stres i radzenie sobie z problemami, 2013, w: Jednostka i religia w relacjach społecznych, D. Krok, A. Bronowicka (red), ISBN 978-83-63950-24-8, s. 261–277, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
   • Bokszczanin A., Stasiu, nie strzelaj…! Zabawki militarne w opiniach naukowców, rodziców i profesjonalistów. s. 109-117; 2013, w: Człowiek wobec wyzwań współczesności. Konteksty edukacyjne. Krasnodębska Anna., Konieczna Ewelina. J., (red. nauk.), ISBN: 978-83-7395-560-8 ISSN, Wydawnictwo UO
   • Bokszczanin, A. (2008). Nadzieja u dzieci i młodzieży. Zarys teorii psychologicznych. Przykłady badań i interwencji, W: ks.M. Worbs (red.), Oblicza nadziei. Sympozja. 71, s. 53-61. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwesytetu Opolskiego.
   • Bokszczanin, A., Sokołowska, J. (2008). Stres ekonomiczny, wsparcie rodziców a symptomy depresji u młodzieży, s. 153-160. w: J. R. Derbis (red.) Jakość życia – od wykluczonych do elity. Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego AJD.
   • Bokszczanin, A., Wietoszko-Makowska, M. (2007). Stres ekonomiczny rodziny a osiągnięcia szkolne i aspiracje zawodowe młodzieży. W: A. Kalus, i D. Krok, (red.) Psychologiczny wymiar cierpienia, s. 77-86. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
   • Bokszczanin, A. (2006). Psychologia społeczności – zarys dziedziny oraz jej popularności w Polsce (s. 183-189). W: A. Bronowicka (red.). Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005″. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
   • Bokszczanin, A. (2004). Negatywne efekty powodzi 1997 roku dla dorastających: deterioracja wsparcia społecznego oraz symptomy stresu pourazowego, J. Strelau, (red.) Osobowość a ekstremalny stres. (s.34-45) [w:] J. Strelau (red.), Osobowość a ekstremalny stres, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Udział w konferencjach

Konferencje zagraniczne:
   • Bokszczanin A., Beatriz Olaya, PhD, & Cecilia A. Essau, The association between somatic symptoms and the social consequence of pain (ref.), 34th STAR conference, University of Algarve, Faro, Portugal. 1-3 lipca, 2013
   • Bokszczanin A, Toshi Sasao, Kota Tamai, Challenges of Social Changes for Adolescents in Poland and Japan: Cross-Cultural Explorations of Perceived Environmental Worries and Social Concerns on Well-Being (ref.), 9th ECCP conference, Naples,Italy, 6-9 November, 2013
   • Bokszczanin, A., Paul A. Toro,Karen L. Hobden and Carolyn J. Tompsett (2012). Posttraumatic Stress Disorder Among The Homeless In Poland: Prevalence And Predictors. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Palacky University, Olomouc, Czech Republic,January 30-31, 2012 (referat).
   • Bokszczanin, A. Sasao, T., Tamai, K. (2012). 33rd STAR International Conference, Palma de Mallorca, Lipiec, 2-4, 2012 rok, Hiszpania.Sense of Community, Helping Behavior, Environmental Worries and Health Concerns among Polish and Japanese Adolescents (plakat).
   • Sasao, T., Tamai K. & Bokszczanin, A. (2012). IV International Conference of Community Psychology Barcelona, June 21st-23rd. Psychological Well-Being among Japanese and Polish Adolescents: Preliminary Findings on the Effects of Sense of Community, Social Concerns, and Helping Behaviors.(plakat)
   • Bokszczanin, A. Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Ołomuniec, Czechy), Instytu t Psychologii, 5-7 grudnia, 2011; wykład otwarty, pt. Children and Adolescents Cope with Disasters: Lessons from Polish Floods.
   • Bokszczanin, A., 29 th Stress and Anxiety Research Society Conference, 2008, Birckbeck Colleagr, University of London, UK, 16th of July 2008; Brian Hall – Kent State University; USA. Resilience in the Face of Trauma and Major Stress: Exploring New Horizons for Research and Intervention, Udział w warsztacie naukowym.
   • Ederer-Fick, E.M., Essau, C.A., O’Callaghan, J. Bokszczanin & A. Sasagawa, S. (May 2007). Correlates and predictors of academic, decisional and general procrastination in Austrian students. Poster presented at The XIIIth European Congress of Work and Organizational Psychology, Sustainable Work: Promoting Human and Organizational Vitality. Stockholm, Sweden.
   • Second International Conference on Community Psychology “Building Participative, Empowering & Diverse Communities. Visioning Community Psychology in In worldwide perspective”, June, 4- 6, 2008, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbon, Portugal. Toro, P.A., Bokszczanin, A., & Ornelas, J., Prevalence of and public opinion on homelessness in 9 nation.
   • International Conference on Child and Adolescent Psychopathology, 14 – 15 July 2008, London, Roehamptom University, UK, poster: Coping with stress by adolescents after a natural disaster: The role of social support, plakat.
   • Ederer, E.M., Essau, C.A., O’Callaghan, J., Bokszczanin, A. &. Sasagawa, S. (May 2007). Correlates and predictors of academic, decisional and general procrastination in Austrian students. Poster presented at The XIIIth European Congress of Work and Organizational Psychology, Sustainable Work: Promoting Human and Organizational Vitality. Stockholm, Sweden.
   • Ederer, E. M., O’Callaghan, J., Essau C. A., Bokszczanin, A & Sasagawa, S. (July 2007). Academic and general procrastination among students in Great Britain, Austria and Poland. Paper presented at The Xth European Congress of Psychology. Prague, Czech Republic.
   • Bokszczanin, A., A.Essau C., referat: Psychological consequence of parental unemployment for children and adolescents. Sixth European Conference on Community Psychology Opole Poland, October 6 through 8. 2006
   • Bokszczanin, A., A.Essau C., referat: Life satisfaction, psychological distress and feelings of efficacy in the unemployed in Poland and Germany, referat: Sixth European Conference on Community Psychology Opole Poland, October 6 through 8. 2006
   • Bokszczanin, A. Chair Symposium, European community psychological perspectives: unemployment and education. Sixth European Conference on Community Psychology Opole Poland, October 6 through 8. 2006
   • A. Bokszczanin, referat: “Examining Effects of Natural Disasters among Children and Adolescents: Usefulness of a Theoretical Model” STAR, Crete, July 13-15, 2006 Grecja (E. Greenglass, Chair). 26 International Congress of Applied Psychology.
   • A. Bokszczanin, referat: “Family Economic Hardship and Social Functioning of Adolescents” 13-15, 2006 Grecja. (C. A. Essau chair).” STAR , Crete, July 13-15, 2006.
   • A. Bokszczanin, referat: “Helping children and adolescents Cope with Disasters: Lessons from the 1997 Polish Flood” Athens, July 16-21, 2006, Grecja (S. Hobfoll chair).
   • A. Bokszczanin, Chair Symposium: PSYCHOSOMATICS SESSION II: PSYCHONEUROPHYSIOLOGY Międzynarodowa Konferencja ADVANCES IN PNEUMOLOGY oraz satelitarne sympozjum PSYCHOSOMATICS, Maj 2006.
   • A. Bokszczanin, P. Toro, K. Hobden, referat: Posttraumatic Stress Disorder in Homeless in Poland: Prevalence and Predictors, Jabłonna, kwiecień 2006.(J. Strelau Chair)
   • Bokszczanin A., Hobden K. L., Toro P. A. Society for Community Research & Action 10th Biennial Conference 2005, Urbana, Illinois; plakat, pt. Homelessness and Public Opinion: A Comparison Across Four Nations.
   • Bokszczanin A., referat, pt. Psychologia społeczności z perspektywy Polski, na konferencji “Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów, 2005 maj Opole”
   • Bokszczanin A., Toro P.A, Hobden K., Matyla B., Sławik E., Widera M (2005); plakat, pt. Bezdomność w opinii publicznej: porównanie pomiędzy czterema krajami; XXXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 22-25.09.2005.
   • Bokszczanin A., Grzyb A., Szostek A. (2005). Referat: Stres traumatyczny u żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową; XXXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 22-25.09.2005
   • First Annual Conference on Innovations in Trauma Research Methods, Methodological Issues in Addressing Mass Disaster and Terrorism 12-18 listopada, 2004, Nowy Orlean, USA
   • Referat, pt. Community Psychology from the Eastern European Perspective, na 5. Europejskiej Konferencji Psychologii Społeczności, Berlin, Niemcy, 16-19 września 2004
   • 2003, 10-12 lipca, Lizbona, Portugalia; 24th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society; Bokszczanin, A., A. Essau, C.A., The impact of parental unemployment on well-being of their children: A comparison of Polish and German Samples, plakat
   • 2002, 11-15 czerwca; Brisbane, Australia; Third International Conference on Child and Adolescent Mental Health; Elsevier and Austarlian Infant, Child, Adolescent and family Mental health Associacion Ltd.; A.Essau, C.A., Bokszczanin, A. Impact of parental unemployment on children´s psychological well-being. referat.
   • 2001, 7-10 czerwca, Atlanta, USA; 8 th Biennial Conference on Community Research and Action, Georgia State University Atlanta, Georgia; A. Bokszczanin, K. Kaniasty; Children and adolescents coping with disaster – Polish Flood 1997, plakat.
   • 2001, 19-22 kwietnia,Waszyngton, D.C., USA; Eastern Psychological Association; A. Bokszczanin, K. Kaniasty (2001). Coping and psychological symptoms following the 1997 Polish Flood , plakat.
Konferencje krajowe:
   • Bokszczanin, A. (2012). Konferencja naukowa: Odnaleźć się w czasie i przestrzeni: Debata o Uniwersytetcie. Udział w dyskusji panelowej. Instytut Filozoffi UO.
   • Bokszczanin, A. 2010, październik, Conservation of Resources Theory – Polish experiences, Lodz; Referat, pt. “The Impact of Help Provided by Adolescents Following Disaster on Subsequent Perceptions of Self and Their Relationships with Others
   • Bokszczanin, A. (2011) Konferencja z okazji III Dnia Tenora, 24 marca, 2011. „Świat wirtualnych relacji” 24 marca, 2011, Wydział Teologiczny UO Referat, pt. „Wsparcie społeczne w cyberprzestrzeni”
   • Bokszczanin, A. (2009). Plakat: (nagrodzony za prezentację prowadzonych badań) Wrocław, 2 – 3 październik 2009, Predyktory potraumatycznego wzrostu (PTG) u młodzieży – ofiar powodzi; Uniwersytet Wrocławski. Zrozumienie Interpersonalnej Traumy mechanizmy i konsekwencje w rodzinie i środowisku, teoria i praktyka.
   • Bokszczanin, A. (2008). Nadzieja u dzieci i młodzieży. 23 II, Uniwersytet Opolski Wydział Teologiczny, wykłady otwarte “Oblicza nadziei”, referat.
   • Bokszczanin, Konferencja. Trauma osobowość ? PTSD; Warszawa 28-30 września, 2007 roku; Predyktory symptomów PTSD oraz potraumatycznego wzrostu u młodzieży ofiar powodzi
   • Bokszczanin, A. (referat). Stres ekonomiczny rodziny a poziom depresji, lęku społecznego, aspiracji edukacyjnych i osiągnięć szkolnych u młodzieży; Konferencja “Jakość życia – od wykluczonych do elity”, Częstochowa 14 – 15 maja 2007.
   • Bokszczanin,A, Mendecka, G . (2007). (Prowadzenie sympozjum) Poczucie jakości życia w rodzinie. Konferencja “Jakość życia – od wykluczonych do elity”, Częstochowa 14 – 15 maja 2007.
   • Bokszczanin, A. (2007). (Prowadzenie sympozjum). Jakość życia osób z zaburzeniami odżywiania. Jakość życia współczesnego człowieka – wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia, Opole, 24-25 maja 2007 roku.
   • Bokszczanin, Konferencja. “Trauma osobowość ? PTSD”; Warszawa 28-30 września, 2007 roku; Predyktory symptomów PTSD oraz potraumatycznego wzrostu u młodzieży ofiar powodzi.
   • A. Bokszczanin, referat: Kiedy kończy się wojna, org. Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu. Wpływ traumatycznych przeżyć z niewoli na postawy byłych jeńców. Łambinowice, 24-26 września 2006.
   • Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Rozwój – Zdrowie Choroba” Kołobrzeg, 13-15 maja 2004,Bokszczanin, A., Essau, C., Przepióra, M., Conradt, J.; referat
   • 2003, 15-18 maja, Zakopane; Człowiek wobec kryzysu i choroby somatycznej; Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Bokszczanin, A., A.Essau, C.A., Przepióra-Kapusta, M., Wpływ utraty pracy przez rodziców na dobrostan dziecka: porównanie próby polskiej i niemieckiej, plakat.
   • 2002, 5-8 września, Lublin; XXXI Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Bokszczanin, A. Nadopiekuńczość rodziców jako moderator stresu u dorastających: 28 miesięcy po powodzi 1997 roku, referat.
   • 2002, 14-17 czerwca, Jadwisin k. Warszawy; Personality/temperament dimensions as moderators of stressors or consequences of experienced stress; Interdisciplinary Center for Behavior Genetic Research, University of Warsaw; Bokszczanin, A., Exposure to trauma , gender, age, coping strategies and social support as predictors of adolescents’ well -being 20 and 28 months after the 1997 Polish Flood, referat.
   • 2001, 18-19 maja, Świdno k. Warszawy; Człowiek w obliczu kataklizmu; Polska Akademia Nauk – Komitet Badań Naukowych, Bokszczanin, K. Kaniasty; Wpływ powodzi 1997 roku na dobrostan dzieci i młodzieży. Strategie radzenia sobie z trudnościami, referat.
   • 2001, 11-13 maja, Ustroń, Radzenie sobie ze stresem w różnych dziedzinach życia. Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bokszczanin, A., Kaniasty, K . Wpływ powodzi 1997 roku na poziom symptomów stresu pourazowego, depresji i samotności u dzieci i młodzieży: Rola strategii radzenia sobie z trudnościami, referat.
Wywiady dla prasy i radia: