Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

dr Anna Szałańska

Pokój: 407

Konsultacje: urlop

Zainteresowania badawcze

Aktualne zainteresowania dotyczą badań w psychoterapii, a szczególnie jej efektywności oraz czynników leczących w psychoterapii, współpraca naukowa i badawcza z Polskim Instytutem Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7344-5305


Wybrane publikacje naukowe

  • Dominiak, A. (2011). Problem dualizmu w rozumieniu nauk Zachodu i w naukach Wschodu na przykładzie buddyzmu [W:] G. Francuz i M. Raniczkowski (red.). Buddyzm w zachodnim kręgu kulturowym. Teoria – praktyka – interpretacje. Opole: Uniwersytet Opolski.
  • Dominiak A., Nosal Cz. (2010). Rola mechanizmu temporalnej integracji w procesach poznawczych. G. Sędek i S. Bedyńska (red.) Czwarty wymiar. Czas w różnych perspektywach badawczych. Warszawa: PWN
  • Dominiak A., Trawka K., Waleczko T., Wirga T. (2005). Wabiki uwagi jako skuteczne techniki wpływu społecznego. Studia Psychologiczne, t.43, z.2, 5-14.
  • Dominiak A., Nosal Cz. (2008). Rola mechanizmu temporalnej integracji poznawczej, afektu i wyobraźni w procesie przewidywania zdarzeń przyszłych. Przegląd Psychologiczny, 51, 2, 215-233.

Konferencje naukowe

  • VII Międzynarodowa Konferencja Psychoterapeutyczna  Psychoterapeuta. Wojna i pokój. Siła i miłość.  Wystąpienie ustne:  Odnaleźć miłość i siłę w szaleństwie! Integratywna Krótkoterminowa Psychoterapia MetaSystemowa (MS) pacjentki w kryzysie związanym ze schizofrenią matki (23-25 październik 2015, Kraków)
  • Konferencja Neuropsychologiczna „Neuronalny Świat Umysłu”, poster wraz z prof. C.S. Nosalem: Rola mechanizmu temporalnej integracji w konstruowaniu czasu przyszłego (Uniwersytet Gdański, 2009)

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl