dr Anna Szałańska

Pokój: 207

Konsultacje: luty/marzec: piątki w godz. 10.00-11.30, za wyjątkiem 24.03 w godz. 9.15-10.00 i 13.00-13.45
kwiecień : poniedziałki 13.45-14.30 i piątki 13.00- 13.45
maj/czerwiec: urlop macierzyński