Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr Arkadiusz Jasiński

Pokój: 401

Konsultacje: poniedziałek, godz. 10.45-12.15

 

Aktualnie pełnione funkcje

 • Rada Młodych Naukowców – członek
 • Polska Komisja Akredytacyjna – ekspert
 • Koordynator ścieżki modułu klinicznego: Problemy i radzenie sobie

Zainteresowania badawcze

 • uwarunkowania i konsekwencje stresu zawodowego
 • psychologia pracy i organizacji
 • psychologia globalizacji
 • filozofia (aksjologia, etyka)

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5200-1174


Wybrane publikacje naukowe

 • Jasiński, A.M., Derbis, R. (2023). The impact of workload and job satisfaction on occupational stress –A comparison among newly qualified and experienced midwives in Poland. WORK, 74(2):621-630. https://doi.org/10.3233/WOR-210743
 • Jasiński, A.M., Derbis, R. (2023). Social support at work and job satisfaction among midwives: The mediating role of positive affect and work engagement. Journal of Advanced Nursing, 79(1):149-160. https://doi.org/10.1111/jan.15462
 • Jasiński, A.M., Derbis, R. (2022).  Work Stressors and Intention to Leave the Current Workplace and Profession: The Mediating Role of Negative Affect at Work. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(21), 13992. https://doi.org/10.3390/ijerph192113992
 • Jasiński, A.M., Bąkowska, A. (2022). Attitudes towards globalization, life satisfaction, and fear of COVID-19 infection. Comparison of emerging and older adults. Humanities and Social Sciences, 29(3), 75-87. https://doi.org/10.7862/rz.2022.hss.19
 • Jasiński, A. M., Derbis, R., Walczak, R. (2021). Workload, job satisfaction and occupational stress in Polish midwives before and during the COVID-19 pandemic. Medycyna Pracy, 72(6), 623-632. https://doi.org/10.13075/mp.5893.01149
 • Jasiński, A. M. (2021). Perinatal stress events and burnout among midwives in Poland. The mediating role of self-efficacy. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 12(1), 267-278. https://doi.org/10.15452/cejnm.2021.12.0002
 • Jasiński, A. M., Bąkowska, A.M. (2021). Are seniors digitally excluded? Analysis of the needs of older adults in terms of information support. Rozprawy Społeczne, 15(1), 48-59.
 • Jasiński, A.M., Ociepa, M.M. (2021). Does Work Have to Make Sense? Work Engagement in a Group of Micro-Entrepreneurs. The Mediating Role of Coherence at Work. Canadian Journal of Career Development, 20(1), 30-43.
 • Jasiński, A.M., Bąkowska, A.M. (2020). Globalization and life satisfaction of the Polish population. Before and during the COVID-19 pandemic. Journal of Globalization Studies, 11(2), 146-155.
 • Jasiński, A.M., Oleszkowicz, A., Słowińska, A., Derbis, R. (2019). Postawy wobec globalizacji a satysfakcja z życia. Mediacyjna rola procesów tożsamościowych. Psychologia Rozwojowa, 24(2), 73-86.
 • Jasiński, A.M., Derbis, R. (2019). Środowiskowe i osobowościowe uwarunkowania satysfakcji z pracy. Problemy Higieny i Epidemiologii, 100(1), 10-17.
 • Derbis, R., Pajestka, G., Jasiński, A.M. (2018). Model Doświadczania Globalizacji (MDG) i wstępna wersja Skali Doświadczania Globalizacji (SDG). Czasopismo Psychologiczne/Psychological Journal, 24(3), 453-467.
 • Derbis, R., Jasiński, A.M. (2018). Work satisfaction, psychological resiliency and sense of coherence as correlates of work engagement. Cogent Psychology, 5: 1.
 • Jasiński, A.M. (2016). Moralny status ludzkiego zarodka a wspomagany rozród. Filozofia w Praktyce, Tom 2, artykuł 24.
 • Jasiński, A.M., Wieczorek, K.M. (2015). Między Felicitas a Tanatosem. Filozoficzno-psychologiczne rozważania o szczęściu i śmierci. Wydawnictwo Leimak.
 • Jasiński, A.M. (2015). Tolerancja jako fundament europejskiej tożsamości. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 12, 149-164.

Konferencje naukowe

 • X Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”, Opole, 28-29.09.2018 (referat).
 • Konferencja Jubileuszowa „50 lat Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego”, Zamek Moszna, 24-26.09.2017 (referat).
 • 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 21-24.09.2017 (referat).
 • IV Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna „Episteme”, Lublin, 10-11.12.2016 (referat).
 • Prawne i etyczne problemy współczesnej filozofii społecznej, Bydgoszcz 15-16.04.2016 (referat).

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl


Inne osiągnięcia

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za indywidualne osiągnięcia naukowe (2022)
 • Stypendium doktoranckie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (2016-2020)
 • Master of Business Administration, Akademia WSB/EY Academy of Business (2018-2019)
 • Studia filozoficzne, Uniwersytet Opolski (2012-2017)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2014, 2015, 2016
 • II nagroda w konkursie „Filozofia w praktyce” na najlepszy studencki esej z filozofii stosowanej (2016). Uniwersytet Jagielloński
 • Stypendium Prezydenta Miasta Opola 2015, 2016
 • Stypendium Santander Universidades 2015