dr Grzegorz Pajestka

Pokój: 401

Konsultacje: wtorek 10.30 - 11.15
środa 8.15 - 9.00