Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

dr Grzegorz Pajestka

Pokój: 207

Konsultacje: wtorek godz. 9.00-9.45 i 11.15-12.00

Aktualnie pełnione funkcje

 • członek Rady Instytutu
 • koordynator programu MOST i ECTS (USOS)

Zainteresowania badawcze

 • Psychologia społeczna: orientacje społeczne, różnice płciowe, jakość życia, globalizacja.
 • Psychologia pracy: psychologia transportu, narzędzia badawcze w psychologii pracy.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5520-0347


Wybrane publikacje naukowe

 • Skałacka, K., & Pajestka, G. (2020). “No matter how old I am, I don’t like what my stomach looks like.” Lifespan perspective on the changes in self-assessment of attractiveness and life satisfaction in women. Journal of women & aging, 1-9.
 • Pajestka, G. (2019) Odmienne reguły gry : o orientacjach społecznych kobiet i mężczyzn. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Pajestka, G., Skałacka K., Wirga T. (2018) Test R-W jako trafne narzędzie wykorzystywane w badaniach przesiewowych z zakresu psychologii pracy. Czasopismo Psychologiczne, 24(3), 585-593.
 • Derbis R., Pajestka G., Jasiński A. (2018) Model Doświadczania Globalizacji (MDG) i wstępna wersja Skali Doświadczania Globalizacji (SDG). Czasopismo Psychologiczne, 24(3)
 • Wirga T., Pajestka G., Kopczak-Wirga A. (2018) Związek indukowanych emocji z ruminacjami i orientacją pozytywną. Czasopismo Psychologiczne, vol. 24(2), 269-277
 • Pajestka, G. (2017). Intrasexual competition among humans: prosocial towards the opposite sex and proself towards the same sex?  Problems of Psychology in the 21st Century, Scientia Socialis, 11(1), 42-50
 • Pajestka, G. (2012). Orientacje społeczne a płeć. Czy rywalizacja to tylko „męska rzecz”. Psychologia Społeczna7(1), 64-70.

Konferencje naukowe

 • X Ogólnopolska konferencja naukowa: Jakość życia w pracy i poza nią. Opole, 2018
 • 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”. Gdańsk, 2017
 • „Świat według Szmajkego”. Opole, 2017

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl