Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr Grzegorz Pajestka

Pokój: 207

Konsultacje: urlop naukowy

Aktualnie pełnione funkcje

 • członek Rady Instytutu

Zainteresowania badawcze

 • Psychologia pracy: psychologia transportu, narzędzia badawcze w psychologii pracy.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5520-0347


Wybrane publikacje naukowe

 • Skałacka, K., & Pajestka, G. (2021). Digital or In-Person: The Relationship Between Mode of Interpersonal Communication During the COVID-19 Pandemic and Mental Health in Older Adults From 27 Countries. Journal of Family Nursing
 • Skałacka, K., & Pajestka, G. (2020). “No matter how old I am, I don’t like what my stomach looks like.” Lifespan perspective on the changes in self-assessment of attractiveness and life satisfaction in women. Journal of women & aging, 1-9.
 • Pajestka, G. (2019) Odmienne reguły gry : o orientacjach społecznych kobiet i mężczyzn. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Pajestka, G., Skałacka K., Wirga T. (2018) Test R-W jako trafne narzędzie wykorzystywane w badaniach przesiewowych z zakresu psychologii pracy. Czasopismo Psychologiczne, 24(3), 585-593.
 • Derbis R., Pajestka G., Jasiński A. (2018) Model Doświadczania Globalizacji (MDG) i wstępna wersja Skali Doświadczania Globalizacji (SDG). Czasopismo Psychologiczne, 24(3)
 • Wirga T., Pajestka G., Kopczak-Wirga A. (2018) Związek indukowanych emocji z ruminacjami i orientacją pozytywną. Czasopismo Psychologiczne, vol. 24(2), 269-277
 • Pajestka, G. (2017). Intrasexual competition among humans: prosocial towards the opposite sex and proself towards the same sex?  Problems of Psychology in the 21st Century, Scientia Socialis, 11(1), 42-50
 • Pajestka, G. (2012). Orientacje społeczne a płeć. Czy rywalizacja to tylko „męska rzecz”. Psychologia Społeczna7(1), 64-70.

Konferencje naukowe

 • V Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji “Organizacja i Demokracja”, Gdańsk 12-14 września 2022r. Wystąpienie pt. Odwaga społeczna jako nowa zmienna w psychologii pracy.
 • XXX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej  “Rozwój ku zdrowiu: Między progresem a regresem”, Gdańsk 2-4 czerwca 2022r. Wystąpienie pt. O potrzebie odwagi: starożytna cnota w nowoczesnym świecie.
 • XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej “Współczesne drogi rozwoju. Między obawą a nadzieją” Warszawa 20 – 22 maja 2021. Wystąpienie pt. COVID19 a zdrowie psychiczne starszych pracowników. Wstępne dane z 27 krajów (współautor dr K. Skałacka)
 • Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa pt. „Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce” Poznań, 16-17  września 2020r. Wystąpienie pt. Związek izolacji społecznej z funkcjonowaniem psychicznym jednostki – wstępna analiza danych (współautorzy dr K. Skałacka, dr K.Błońska)
 • X Ogólnopolska konferencja naukowa: Jakość życia w pracy i poza nią. Opole, 2018. Wystąpienia pt. Zarys psychologicznego modelu doświadczania globalizacji (MDG)  i  założenia do skali doświadczania globalizacji (SDG) (współautorzy dr hab. R. Derbis, prof. UO, mgr A. Jasiński); Jakość pracy kierowców: walidacja testu R-W jako narzędzia przesiewowego w psychologii pracy (współautorzy dr K. Skałacka, dr T. Wirga).

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl