dr Grzegorz Pajestka

Pokój: 401

Konsultacje: wtorek 9:30 - 10:15
środa godz. 11:15 -12:00