dr Jan Pietraszko

Pokój: 309

Konsultacje: piątek godz. 10.30-11.30 i 18.15-18.45

Specjalizacja

  • Psychologia mechanizmów adaptacji

Kariera naukowa

  • Doktorat 1987, Uniwersytet Wrocławski

Najważniejsze publikacje

Ogółem 24 publikacji naukowych, w tym:
  • Pietraszko J., Rychlik J. (2009). Rola doświadczeń emocjonalnych dziecięcych i aktualnych w formowaniu syndromów przekonań konstruktywnych i destruktywnych jednostki. W: A. Cisłak, K. Henne, K. Skarżyńska (red.) Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności (s. 49-65). Warszawa: Wydawnictwo „ACADEMICA” SWPS.
  • J. Pietraszko, J. Rychlik: The Feeling of Meaning in Life in Men Confined in Prison and the Degree of Their Approval towards Machiavelli Views (Exploratory Study) (w:) A. Głębocka i A. Gawor (red.) Quality of Life ? Different Perspectives. Wyd. Impuls, Kraków, 2008, s. 63-84.
  • Constructive vs Destructive Automatic Thinking as a Health Predictor for Women and Men (w:) A. Kuczyńska, K. Dzikowska (red.) Understanding Sex and Gender. Zrozumieć płeć III. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław, 2006, s. 243-253.
  • Pietraszko J. (2003). O relacji między konstruktywnymi i destruktywnymi tendencjami psychicznymi (w:) S. Kijaczko (red.) Samobójstwo. Specyfika problemu, horyzonty badawcze (s. 13-39). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  • Pojęcie relacji konstruktywnej a pojęcie więzi międzyludzkich w psychologii osobowej i środowiskowej (w:) Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, t. XXXIX. Wrocław 1994, s. 125 -162.
  • Recenzja z książki: W. E. Pickren, D. A. Dewsberry (ed.): “Evolving perspectives on the history of psychology”. Wyd. APA 2002 (w:) Polish Psychological Bulletin, 2002, vol. 33, nr 1, s. 63 – 65.

Dorobek organizacyjny

  • Autor programów i kierownik realizowanych w latach 2000-2005 w Instytucie Psychologii UO studiów podyplomowych: “Psychologiczne kompetencje wychowawcy”, “Psychoprofilaktyka zaburzeń w edukacji”, “Psychoprofilaktyka zaburzeń, diagnoza kliniczna, interwencje terapeutyczne”.