Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr Katarzyna Błońska

Pokój: 405

Konsultacje: Czwartki, 15:00-15:45
Piątki, 13:15-14:00

Aktualnie pełnione funkcje

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii
 • Członek zespołu ds. promocji Instytutu Psychologii

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki psychologii jakości życia i zdrowia, w tym szczególnie dobrostanu psychicznego, determinantów dobrego samopoczucia, zdrowego stylu życia. W swojej pracy naukowej podejmuje również zagadnienia aktywności celowej, interwencji pozytywnych oraz czynników sprzyjających wychowaniu do szczęścia.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7210-777X


Wybrane publikacje naukowe

 • Blonska K.(2022). The impact of physical activity on students’ happiness in the context of positive and negative motivation. Physical Education of Students. 26(2):89-7. https://doi.org/10.15561/20755279.2022.0205
 • Skałacka, K & Błońska, K. (2022). Physical Leisure Activities and Life Satisfaction in Older Adults. Activities, Adaptation & Aging. DOI:  10.1080/01924788.2022.2148416
 • Błońska (2020): Aktywności celowe na rzecz poprawy zdrowia a dobrostan psychiczny, W: Jakość życia a zdrowie : uwarunkowania i konsekwencje / D.Krok, J.Dymecka (red.), 2020, Uniwersytet Opolski, ISBN 978-83-7395-914-9, s. 247-268
 • Kozioł, A., & Błońska, K. (2021). The vegetarian diet and its relations with the personality of women. Przegląd Psychologiczny64(4), 167–176. https://doi.org/10.31648/przegldpsychologiczny.7888
 • Błońska (2020), Aktywność celowa a dobrostan psychiczny, Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, nr 606, 2020, Uniwersytet Opolski, ISBN 978-83-7395-925-5
 • Błońska (2017), Przepis na szczęśliwe dziecko. W: F. Marek, U. Strzelczyk-Raduli, K. Błońska, (red.), Wspieranie rozwoju dzieci i dorosłych. Opole: WSZiA, s. 70-86.
 • Błońska (2016), Małżeństwo a dobrostan psychiczny, W: Problems and prospects of territories socio-economic development, Conference Proceedings of the 5 th International Scientific Conference April 14 – 17, 2016 Opole, Poland – materiały konferencyjne, 2016.
 • Błońska (2016), Aktywność – klucz do szczęśliwej starości, (red.) M. Kapica, T. Olewicz, Aktywność seniora jako wartość podmiotowa, Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, s. 66-78.
 • Błońska (2015), Happy people function better. The influence of psychological well-being on cognition and social behavior. W: R. Bernátová, S. Śliwa (red.), Selected problems education and prevention of early school children. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, s. 177-187.
 • Błońska (2015), Szczęśliwi mimo wszystko, (red.) J. Czepczarz, J. Kapica, F. Marek, Od niepełnosprawności do aktywności, Opole, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, s. 95-112.
 • Błońska (2015), Szczęśliwe dzieci funkcjonują lepiej. Wpływ pozytywnego afektu na poznanie i zachowania społeczne. W: W. Duczmal, S. Śliwa (red.), Poznać i zrozumieć świat. Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej, Opole, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, s. 91-100.
 • Błońska (2015), Correlates of psychological well-being in context of the modern world, (w:) Соціально-Економічні Проблеми Просторового Розвитку, МОНОГРАФІЯ, s. 328-341. ISBN 978-617-7291-04-5, УДК 332.1:332.145, ББК 65.2/4.
 • Błońska (2015), Szczęście – mit, w który chcemy wierzyć. W: M. Kuczera, K. Piech (red.), Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4, tom 2. Kraków: Wydawnictwo Creativetime
 • Błońska (2015), Troska o siebie jako wyraz zdrowego ustosunkowania wobec własnej osoby, Ogrody Nauk i Sztuk nr 5, Wrocław. Debiuty naukowe. Rocznik. ISSN 2084-1426.
 • K. Błońska (2015), Adult Education as an Example of Purposeful Activity and its Positive Effects on Psychological Well-being. W: Problems and prospects of terriotories socio-ekonomic development”, Opole.

Konferencje naukowe

 • Wokół idei doradztwa filozoficznego. Psychoterapia filozoficzna. Opole, 6-7.12.2018 r. Tytuł wystąpienia: „Czy szczęście można zaprogramować? O interwencjach pozytywnych”
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”. Opole, 28-29.09.2018 r. Tytuł wystąpienia: „W podroży do szczęścia”. Aktywność celowa a dobrostan psychiczny.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Systemy i modele profilaktyki społecznej, pn. Profilaktyka systemowa w szkole i społeczności lokalnej. Opole, 02.06.2017 r. Tytuł wystąpienia: Pozytywne interwencje. Naukowe metody budowania szczęścia; Tutuł postera: Współczesny stan szczęścia. Od czego zależy dobrostan psychiczny
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Aktywność seniora jako dobro wspólne”. Opole, 24.11.2016 r. Tytuł wystąpienia: Pozytywne starzenie się
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. “Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktyki”. Opole, 14-15.04.2016 r. Tytuł wystąpienia: Przepis na szczęśliwe dziecko; Tutuł postera I: Współczesny stan szczęścia
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywność seniora jako wartość”. Opole, 16.11.2015 r. Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tytuł wystąpienia: Aktywność – klucz do szczęśliwej starości
 • Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: Dokonania Naukowe Doktorantów, III Edycja, Kraków, 18 kwietnia 2015r. Organizator: Creativetime. Tytuł wystąpienia: Regulacyjna funkcja aktywności celowej w kontekście dobrostanu psychicznego
 • Conference Proceedings of the 3rd International Scientific Conference “Modern Problems Of Management: Economics, Education, Health Care And Pharmacy”. Opole, 19 – 21.11.2015 Tytuł wystąpienia: Correlates of psychological well-being in context of the modern world
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna, XI Konferencja Naukowo-Metodyczna, pn. „Plastyczność mózgu w terapii, rehabilitacji i edukacji. Neuronauki wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych”, Opole, 19-20 maja 2015 r. Tytuł wystąpienia: Dlaczego szczęśliwi ludzie uczą się efektywniej? Spojrzenie neuropedagogiczne. Prowadzone warsztaty: Trening mózgu.
 • IV International Scientific Conference  „Problems and prospects of terriotories socio-ekonomic development”,  Opole, Poland  29.04 – 03.05.2015. Tytuł wystąpienia: Adult Education as an Example of Purposeful Activity and its Positive Effects on Psychological Well-being

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl