Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

dr Katarzyna Skałacka

Pokój:

Konsultacje: urlop naukowy

Aktualnie pełnione funkcje w IP UO

 • Członek Rady Instytutu

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko rozumianej gerontopsychologii, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących pozytywne starzenie się oraz poczucie jakości życia osób starszych. Interesują mnie również czynniki warunkujące aktywność seksualną osób starszych oraz ich satysfakcję seksualną.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2188-7547


Wybrane publikacje naukowe

2020
 • Krzystanek, M., Krzystanek, E., Skałacka, K., & Pałasz, A. (2020). Enhancement in Phospholipase D Activity as a New Proposed Molecular Mechanism of Haloperidol-Induced Neurotoxicity. International Journal of Molecular Sciences, 21(23), 9265. https://doi.org/10.3390/ijms21239265
 • Krzystanek, M., Krysta, K., Borkowski, M., Skałacka, K., Przybyło, J., Pałasz, A., … & Waszkiewicz, N. (2020). The Effect of Smartphone-Based Cognitive Training on the Functional/Cognitive Markers of Schizophrenia: A One-Year Randomized Study. Journal of Clinical Medicine, 9(11), 3681. https://doi.org/10.3390/jcm9113681
 • Ożańska-Ponikwia, K., Piechurska-Kuciel E. & Skałacka, K. (2020). Emotional intelligence as a mediator in the relationship between neuroticism and L2 achievement. Applied Linguistics Review, 1. DOI:10.1515/applirev-2020-0008
 • Skałacka, K., Pajestka, G. (2020). “No matter how old I am, I don’t like what my stomach looks like.” Lifespan perspective on the changes in self-assessment of attractiveness and life satisfaction in women. Journal of women & aging, 1–9. DOI: 10.1080/08952841.2020.1781509
2019
 • Skałacka, K., Gerymski, R. (2019). Sexual activity and life satisfaction in older adults. Psychogeriatrics, 19(3), 195-201. DOI:10.1111/psyg.12381
 • Krzystanek, M., Borkowski, M., Skałacka, K., & Krysta, K. (2019). A telemedicine platform to improve clinical parameters in paranoid schizophrenia patients: Results of a one-year randomized study. Schizophrenia research, 204, 389-396. DOI: 10.1016/j.schres.2018.08.016
2018
 • Gerymski R., Skałacka K. (2018). Czy intymność, namiętność i zobowiązanie kształtują satysfakcję seksualną seniorów? Wyniki badania eksploracyjnego. Seksuologia Polska, vol. 16, nr 2, ss. 43-50.
 • Skałacka ,K. (2018). Wpływ zaangażowania w opiekę nad wnukami na poziom poczucia jakości życia dziadków. Czasopismo Psychologiczne, 24 (3), 617-626. DOI:10.14691/CPPJ.24.3.617
 • Pajestka G., Skałacka K., Wirga T. (2018) Test R-W jako trafne narzędzie wykorzystywane w badaniach przesiewowych z zakresu psychologii pracy. Czasopismo Psychologiczne, 24(3), 585-593. DOI:10.14691/CPPJ.24.3.585
2017
 • Krzystanek, M., Krysta, K. & Skałacka, K. (2017). Treatment Compliance in the Long-Term Paranoid Schizophrenia Telemedicine Study. Journal of Technology in Behavioral Science, 1-4. DOI:10.1007/s41347-017-0016-4

Konferencje naukowe

 • XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej “Współczesne grogi rozwoju. Między obawą a nadzieją” Warszawa 20 – 22 maja 2021. Wystąpienie pt. “COVID19 a zdrowie psychiczne starszych pracowników. Wstępne dane z 27 krajów” (współautor dr G.Pajestka)
 • Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa pt. „Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce” Poznań, 16-17  września 2020r. Wystąpienie pt. „Związek izolacji społecznej z funkcjonowaniem psychicznym jednostki – wstępna analiza danych” (współautorzy dr K.Błońska, dr G.Pajestka)
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość Życia W Pracy i Poza Nią”, Opole, 28-29 września 2018r. Wystąpienie pt. „Aktywność seksualna a jakość życia osób starszych”.
 • XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ” Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24 września 2017r. Wystąpienie pt „Wszędzie dobrze, ale w domu (nie) najlepiej? Jakość życia seniorów w różnych środowiskach opiekuńczych.”.
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość Życia W Pracy i Poza Nią”, Sopot, 15 – 16 października 2015r. Wystąpienie pt. „Posiadanie wnuków a jakość życia dziadków”.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl


Pozostała aktywność