Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

dr Katarzyna Skałacka

Pokój:

Konsultacje: urlop naukowy

Aktualnie pełnione funkcje w IP UO

 • Członek Rady Instytutu

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko rozumianej gerontopsychologii, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących pozytywne starzenie się oraz poczucie jakości życia osób starszych. Interesują mnie również czynniki warunkujące aktywność seksualną osób starszych oraz ich satysfakcję seksualną.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2188-7547


Wybrane publikacje naukowe

 • Skałacka, K., Pajestka, G. (2020). “No matter how old I am, I don’t like what my stomach looks like.” Lifespan perspective on the changes in self-assessment of attractiveness and life satisfaction in women. Journal of women & aging, 1–9. DOI: 10.1080/08952841.2020.1781509
 • Skałacka, K., Gerymski, R. (2019). Sexual activity and life satisfaction in older adults. Psychogeriatrics, 19(3), 195-201. DOI:10.1111/psyg.12381
 • Gerymski R., Skałacka K. (2018). Czy intymność, namiętność i zobowiązanie kształtują satysfakcję seksualną seniorów? Wyniki badania eksploracyjnego. Seksuologia Polska, vol. 16, nr 2, ss. 43-50.
 • Skałacka ,K. (2018). Wpływ zaangażowania w opiekę nad wnukami na poziom poczucia jakości życia dziadków. Czasopismo Psychologiczne, 24 (3), 617-626. DOI:10.14691/CPPJ.24.3.617
 • Pajestka G., Skałacka K., Wirga T. (2018) Test R-W jako trafne narzędzie wykorzystywane w badaniach przesiewowych z zakresu psychologii pracy. Czasopismo Psychologiczne, 24(3), 585-593. DOI:10.14691/CPPJ.24.3.585
 • Krzystanek, M., Borkowski, M., Skałacka, K., & Krysta, K. (2018). A telemedicine platform to improve clinical parameters in paranoid schizophrenia patients: Results of a one-year randomized study. Schizophrenia research. DOI: 10.1016/j.schres.2018.08.016
 • Krzystanek, M., Krysta, K. & Skałacka, K. (2017). Treatment Compliance in the Long-Term Paranoid Schizophrenia Telemedicine Study. Journal of Technology in Behavioral Science, 1-4. DOI:10.1007/s41347-017-0016-4
 • Skałacka, K. Derbis, R. (2015). Activities of the elderly and their satisfaction with life. Polish Journal of Applied Psychology, Volume 13, Issue 3, Pages 87–102, ISSN (Online) 2354-0052, DOI: 10.1515/pjap-2015-0039, April 2016.

Konferencje naukowe

 • Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa pt. „Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce” Poznań, 16-17  września 2020r. Wystąpienie pt. „Związek izolacji społecznej z funkcjonowaniem psychicznym jednostki – wstępna analiza danych” (współautorzy K.Błońska, G.Pajestka)
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość Życia W Pracy i Poza Nią”, Opole, 28-29 września 2018r. Wystąpienie pt. „Aktywność seksualna a jakość życia osób starszych”.
 • XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ” Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24 września 2017r. Wystąpienie pt „Wszędzie dobrze, ale w domu (nie) najlepiej? Jakość życia seniorów w różnych środowiskach opiekuńczych.”.
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość Życia W Pracy i Poza Nią”, Sopot, 15 – 16 października 2015r. Wystąpienie pt. „Posiadanie wnuków a jakość życia dziadków”.
 • XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ” Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21 września 2014r. Wystąpienie pt „Kiedy nadmiar czasu wolnego szkodzi – czynniki wpływające na jakość życia emerytów”.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl