dr Katarzyna Skałacka

Pokój: 3

Konsultacje: wtorek 12.00-13.30

Wykształcenie

 • 2011r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii, Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Specjalizacja: Psychologia Społeczna – praca obroniona z wyróżnieniem
 • 2005r. Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii, Opole, Magister psychologii,
  Specjalizacja: Psychologia Społeczna – studia ukończone z wyróżnieniem

Przebieg pracy zawodowej i dydaktycznej

 • 2012 – do dziś praca na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii UO
 • 2005 – 2012 praca na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii UO
 • Funkcje pełnione w Instytucie:
  – Instytutowy koordynator ds. ECTS
  – Członek Rady Programowej IP UO
  – Koordynator ds. kursów ogólnouczelnianych
 • Aktualnie prowadzone zajęcia:
  – podstawy pracy empirycznej
  – psychometria
  – psychologia ogólna: emocje i motywacje
  – psychologia reklamy
  – negocjacje i mediacje

Publikacje

 • Skałacka, K., Gerymski, R. (2018). Sexual activity and life satisfaction in older adults. Psychogeriatrics. DOI:10.1111/psyg.12381
 • Krzystanek, M., Borkowski, M., Skałacka, K., & Krysta, K. (2018). A telemedicine platform to improve clinical parameters in paranoid schizophrenia patients: Results of a one-year randomized study. Schizophrenia research. DOI: 10.1016/j.schres.2018.08.016
 • Krzystanek, M., Krysta, K. & Skałacka, K. (2017). Treatment Compliance in the Long-Term Paranoid Schizophrenia Telemedicine Study. Journal of Technology in Behavioral Science, 1-4. doi:10.1007/s41347-017-0016-4
 • Skałacka, K. I Derbis, R. (2015). Activities of the elderly and their satisfaction with life. Polish Journal of Applied Psychology, Volume 13, Issue 3, Pages 87–102, ISSN (Online) 2354-0052, DOI: 10.1515/pjap-2015-0039, April 2016.
 • Miąsek, P., Żak-Łykus, A., Skałacka, K., Nawrat, M. (2015). Różnice międzypłciowe w satysfakcji z pracy i jakości życia wśród przedstawicieli kadry zarządzającej. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 21(2), s. 305-310.
 • Skałacka, K. (2014). Active seniors – what activities make them unhappy. [W:] Proceeding in QUAESTI, The 2nd Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI (s.274-277). Zilina: EDIS-Publishing Institution of the University of Zilina.  [ISSN: 1339-5572, ISBN: 978-80-554-0959-7] DOI: 10.13140/2.1.2564.9443.
 • Skałacka, K. (2014). Wpływ stanów afektywnych na funkcjonowanie człowieka – przegląd badań.  [W:] A. Wudarski (red.) W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne (s.81-103). Frankfurt nad Odrę – Częstochowa – Osnabrϋck: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. [ISBN: 978-83-7455-373-5]
 • Skałacka K. (2013). Psychologiczny aspekt budowania marki. [W:] N. Honka (red.) Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju marki regionu (s. 5-13). Krapkowice : Bastech Sp. z o. o. [ISBN: 978-83-923820-1-0]
 • Skałacka K. (2013). Skojarzenia emocjonalne w reklamie społecznej. [W:] D. Krok, A. Bronowicka (red.), Jednostka i religia w relacjach społecznych (s. 197–212). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. [ISBN: 978-83-63950-24-8]
 • Skałacka, K. i Kaszowska, B. (2013). The smart grid implementation and it’s psychological limitations. [W:] Proceedings of the Electronic International Interdisciplinary Conference 2013 (s.407-412), Zilina: EDIS-Publishing Institution of the University of Zilina.  [ISSN:1338-7871, ISBN: 978-80-554-0762-3]
 • Kaszowska, B. i Skałacka, K. (2013). Niektóre uwarunkowania psychospołeczne wprowadzania inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Rynek energii. Zeszyt tematyczny, 1 (VIII), 95-100. [MNiSW: 10]
 • Klasik, A. Krysta, K. Krzystanek, M. i Skałacka, K. (2011). Impact of olanzapine on cognitive functions in patients with schizophrenia during an observation period of six months. Psychiatria Danubina, 23, 1, 83–86.
 • Trawka, K (2010). Poczucie jakości życia a poziom wykonania różnych zadań poznawczych. W: R. Derbis (red.) Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego (261-271). Częstochowa: Częstochowa: Wydawnictwo im.S.Podobińskiego AJD
 • Miąsek, P., Żak, A. i Trawka, K. (2010). Struktura motywacji wyjazdowych młodych Polaków. W: A. Łukasik, B. Danieluk (red.) Spotkania z psychologią społeczną, tom 2 (s. 133-148). Lublin: Wydawnictwo Olech
 • Trawka, K. i Wirga, T. (2008). Różnice w poziomie wykonywania zadań przez osoby o różnym poziomie subiektywnego poczucia szczęścia w sytuacji indukcji emocji. W: R. Derbis (red.) Jakość życia – od wykluczonych do elity (s.207-223). Częstochowa: Wydawnictwo im.S.Podobińskiego AJD
 • Trawka K. (2008). Dlaczego niektórzy ludzie są szczęśliwsi od innych. W: R. Grzybek i P. Winiecki (red). Wybrane problemy współczesnej psychologii (s.141-149). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT
 • Trawka K, Wirga T. (2008). Influence of quality of life on task solving effectiveness. W: A. Głębocka i A. Gawor (red.) Quality of Life – Different Perspectives (s. 129-140). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls
 • Trawka K., Wirga T., Derbis R. (2006). Własności skali a wynik pomiaru. Czasopismo Psychologiczne,12,1,47-59.
 • Trawka K., Derbis R. (2006). Samoocena, afekt i nastrój jako wyznaczniki poczucia jakości życia. Psychologia Jakości Życia, 5, 1, 1-23.
 • Trawka, K. (2006). Jak afekt i samoocena kształtują jakość życia – badania eksperymentalne. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia, Tom XIII, s.77-92. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.
 • Dominiak A, Trawka K, Waleczko T., Wirga T. (2005). Wabiki uwagi jako efektywna metoda zbierania pieniędzy. Studia Psychologiczne ,43, 5-14.
 • Derbis, R., Trawka, K., Wirga, T. (2004). Wpływ etykiety i rodzaju skali numerycznej na uziemienie i lewitację duszy polskiej. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia, Tom XII, s.59-66. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.

Udział w konferencjach naukowych

 •  XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ” Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24 września 2017r. Wystąpienie pt „Wszędzie dobrze, ale w domu (nie) najlepiej? Jakość życia seniorów w różnych środowiskach opiekuńczych.”
 •  The 2nd Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI, December 15 – 19, 2014, Zilina, Slovakia. Artykuł pt” Active seniors – what activities make them unhappy”
 •  XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ” Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21 września 2014r. Wystąpienie pt „Kiedy nadmiar czasu wolnego szkodzi – czynniki wpływające na jakość życia emerytów”
 • XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Rynek Energii Elektrycznej: Doświadczenia i wyzwania”, Kazimierz Dolny, 21-23 maja 2014r. Wystąpienie pt. „Postawy odbiorców wobec inteligentnych systemów pomiarowych. Przegląd badań i możliwości ich wykorzystania w warunkach polskich” (współautor: B.Kaszowska)
 • 2nd Symposium of Social Sciences and Humanities PhD Students “Education Culture and Society- Nowadays Challenges” University of Wrocław, University of Wrocław, Poland, 14-17 October 2013. Poster ” Qualitative exploration of the multimodal  human evaluation model hypothesis”    (współautorzy: M. P. Zdybek, R. Walczak)
 • The 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference, Czechy (www.eiic.cz), 2-6 września 2013r. Artykuł pt. “The smart grid implementation and it’s psychological limitations.” (współautor: B.Kaszowska)
 • XIX Konferencja „Rynek Energii Elektrycznej: Nowe Regulacje Prawne A Rzeczywistość”, Kazimierz Dolny, 7-9 maja 2013r. Wystąpienie pt. „Niektóre uwarunkowania psychospołeczne wprowadzania inteligentnych sieci elektroenergetycznych” (współautor: B.Kaszowska)
 • III Międzynarodowa Konferencja Doktorantów  i Młodych Pracowników Nauki „Metody badawcze w psychologii / Psychological Research Method Toolkit”, Ciążeń, 20 kwietnia 2013 r. Wystąpienie pt. „Quantitative or qualitative research? The exploration of the multi-modal human evaluation model hypothesis” (współautorzy: R.Walczak I P.Zdybek)
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne”, Wisła, 13–15 grudnia 2012r. Wystąpienie pt. „Specyfika wybranych funkcji poznawczych u chorych na schizofrenie paranoidalną” (współautor: A.Kossowska).
 • VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Jakość Życia W Pracy i Poza Nią”, Częstochowa – Zawady, 11 – 12 października 2012r. Wystąpienie pt. „Poczucie jakości życia a abstrakcyjno-logiczne zdolności rozumowania”.
 • V Międzynarodowa Konferencja QOL „Jakość Życia a Zrównoważony Rozwój, Wrocław 20-21 września 2012 r. Wystąpienie pt „Poczucie jakości życia jako moderator wpływu stanów afektywnych na efektywność”.
 • IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Sopot, 11-14 września 2012r. Wystąpienie pt. „Czy badania jakościowe mogą wnieść coś nowego do wiedzy naukowej o wyznacznikach atrakcyjności? Jakościowa eksploracja hipotezy o multimodalnym procesie powstawania oceny człowieka” (współautorzy: R.Walczak, P.Zdybek).
 • XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice, 18-21 września 2011r. Wystąpienie pt „Wpływ doświadczanych stanów afektywnych oraz poczucia jakości życia na poziom wykonania zadań”
 • 3rd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Warszawa 22-25 września 2010r. Plakat pt. “The influence of different affective states on performance in elementary and complex cognitive tasks”
 • „Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju marki regionalnej. Marketing regionalny metodą na budowanie opolskiej marki”, Opole 3 – 4 grudnia 2009 roku. Wystąpienie pt. „Psychologiczne aspekty budowania marki”.
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologiczny i pedagogiczny kontekst jakości życia rożnych grup społecznych”. Złoty Potok, 24-25 września 2009 roku. Wystąpienie pt „Poczucie jakości życia a poziom wykonania różnych zadań poznawczych”.
 • III Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną, Lublin 23-24 kwietnia 2009 roku. Wystąpienia pt „Różnice w stylach zarządzania średniej kadry kierowniczej” oraz „Struktura motywacji wyjazdowych młodych Polaków”
 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Żyć godnie…”. Poznań, 24-27 września 2008 roku. Wystąpienie pt “Poziom wykonania zadań zamkniętych i otwartych w sytuacji wzbudzania stanów afektywnych”.
 • VII Opolska Studencka Konferencja Naukowa “X-lat psychologii w Opolu. Teoria i praktyka”, Opole, 16-18 kwietnia 2008 roku. Wystąpienie pt “Pozytywny i negatywny wpływ stanów afektywnych na funkcjonowanie człowieka”
 • Międzynarodowa konferencja “Jakość życia współczesnego człowieka – wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia”, Opole, 24-25 maja 2007 roku. Wystąpienie pt: “Wpływ jakości życia na efektywność w rozwiązywaniu zadań”
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Jakość życia – od wykluczonych do elity”, która odbyła się w Częstochowie w dniach 14 – 15 maja 2007 roku. Wystąpienie pt. “Poczucie szczęścia a efektywność wykonywania zadań”
 • Ogólnopolska Satelitarna Konferencja Naukowa “Psychologia – dokąd zmierza?”, która odbyła się 27 listopada 2006 roku w Opolu. Wystąpienie pt. “Dlaczego niektórzy ludzie są szczęśliwsi od innych?”.
 • XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele.” Kraków 22-25 września 2005. Wystąpienie pt. “Cechy skali a wynik pomiaru jakości życia”.

Nagrody, wyróżnienia, granty

 • 2017 Wykonawca w grancie HORIZONT 2020 pt „Bezdomność jako niesprawiedliwość społeczna”, Grant Agreement No: 726997
 • 2012 Nagroda Rektora za działalność naukową
 • 2010 Grant promotorski (nr N N106 224138) realizowany pod kierunkiem dr hab. Romualda Derbisa
 • 2004 Laureatka Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego “Prymus Opolszczyzny”
 • 2003 Zespołowe zwycięstwo w Ogólnopolskim Przeglądzie Studenckich Badań Naukowych – “MŁODY NAUKOWIEC 2003” organizowanym przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Temat wystąpienia: Efektywność i natura techniki “Potrząśnięcia puszką”

Pobyty zagraniczne

 • 2012 (kwiecień) Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA University, Lisbona, Portugalia. Wykłady i warsztaty nt:
  – Well-being in a macro-social context (community well-being)
  – Relationship between well-being and mental health

Ukończone kursy

 • Luty 2016 – Specjalistyczne Warsztaty pt. „Analizy wielowymiarowe”, StatSoft Polska, Kraków
 • Luty 2013 – Specjalistyczne Warsztaty pt. „Porównanie nieliniowych i liniowych modeli regresyjnych”, Zimowe Warsztaty Analityczne  Predictive Solutions, Warszawa
 • Październik 2009 – Specjalistyczne Warsztaty nt. Konstruowania Ugód, Krajowe Centrum Mediacji, Wrocław
 • Sierpień 2009 – Październik 2009 Szkoła Mediacji, Krajowe Centrum Mediacji, Opole
 • Październik 2002 – Czerwiec 2003 – Kurs Trenerów Biznesu, firma “Moderator s.c.” Wrocław