Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr Katarzyna Skałacka

Pokój: 207

Konsultacje: wtorek godz. 13.00-14:30


Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko rozumianej gerontopsychologii, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących pozytywne starzenie się oraz poczucie jakości życia osób starszych. Interesują mnie również czynniki warunkujące aktywność seksualną osób starszych oraz ich satysfakcję seksualną.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2188-7547


GRANT NCN:   Różnice międzypłciowe w czynnikach kształtujących satysfakcję seksualną i poczucie atrakcyjności osób starszych. (Nr  DEC-2022/06/X/HS6/01086)


Wybrane publikacje naukowe

2022
 • Skałacka, K & Błońska, K. (2022). Physical Leisure Activities and Life Satisfaction in Older Adults. Activities, Adaptation & Aging. DOI: 10.1080/01924788.2022.2148416
 • Skałacka, K., Filipkowski, J., & Pajestka, G. (2022). Multidimensional Sexual Well-being Scale for Older Adults: Validity Evidence from a Polish Sample. Journal of Sex & Marital Therapy, 48 (3), 295-308 . DOI: 10.1080/0092623X.2021.1991535
2021
 • Piechurska-Kuciel, E., Ożańska-Ponikwia, K., & Skałacka, K. (2021). Can the neuroticism-willingness to communicate relationship across languages be explained by anxiety?. Moderna språk, 115(4), 176-199.
 • Skałacka, K., Pajestka, G. (2021). “No matter how old I am, I don’t like what my stomach looks like.” Lifespan perspective on the changes in self-assessment of attractiveness and life satisfaction in women. Journal of women & aging, 33 (6), 683-691. DOI: 10.1080/08952841.2020.1781509
 • Krzystanek, M., Warchala, A., Trędzbor, B., Martyniak, E., Skałacka, K., & Pałasz, A. (2021). Amantadine in the Treatment of Sexual Inactivity in Schizophrenia Patients Taking Atypical Antipsychotics—The Pilot Case Series Study. Pharmaceuticals, 14(10), 947. DOI: 10.3390/ph14100947
 • Skałacka, K., & Pajestka, G. (2021). Digital or In-Person: The Relationship Between Mode of Interpersonal Communication During the COVID-19 Pandemic and Mental Health in Older Adults From 27 Countries. Journal of Family Nursing. DOI: 10.1177/10748407211031980
 • Wojtkowska, A., Tyburski, E., Skalacka, K., & Gasiorowska, A. (2021). Perceived Decrease in Workplace Security Since the Beginning of the COVID-19 Pandemic: The Importance of Management Styles and Work-Related Attitudes. Frontiers in Psychology, 3401. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.635973
2020
 • Krzystanek, M., Krzystanek, E., Skałacka, K., & Pałasz, A. (2020). Enhancement in Phospholipase D Activity as a New Proposed Molecular Mechanism of Haloperidol-Induced Neurotoxicity. International Journal of Molecular Sciences, 21(23), 9265. DOI: 10.3390/ijms21239265
 • Krzystanek, M., Krysta, K., Borkowski, M., Skałacka, K., Przybyło, J., Pałasz, A., … & Waszkiewicz, N. (2020). The Effect of Smartphone-Based Cognitive Training on the Functional/Cognitive Markers of Schizophrenia: A One-Year Randomized Study. Journal of Clinical Medicine, 9(11), 3681. DOI: 10.3390/jcm9113681
 • Ożańska-Ponikwia, K., Piechurska-Kuciel E. & Skałacka, K. (2020). Emotional intelligence as a mediator in the relationship between neuroticism and L2 achievement. Applied Linguistics Review, 1. DOI:10.1515/applirev-2020-0008
2019
 • Skałacka, K., Gerymski, R. (2019). Sexual activity and life satisfaction in older adults. Psychogeriatrics, 19(3), 195-201. DOI:10.1111/psyg.12381
 • Krzystanek, M., Borkowski, M., Skałacka, K., & Krysta, K. (2019). A telemedicine platform to improve clinical parameters in paranoid schizophrenia patients: Results of a one-year randomized study. Schizophrenia research, 204, 389-396. DOI: 10.1016/j.schres.2018.08.016
2018
 • Gerymski R., Skałacka K. (2018). Czy intymność, namiętność i zobowiązanie kształtują satysfakcję seksualną seniorów? Wyniki badania eksploracyjnego. Seksuologia Polska, vol. 16, nr 2, ss. 43-50.
 • Skałacka ,K. (2018). Wpływ zaangażowania w opiekę nad wnukami na poziom poczucia jakości życia dziadków. Czasopismo Psychologiczne, 24 (3), 617-626. DOI:10.14691/CPPJ.24.3.617
 • Pajestka G., Skałacka K., Wirga T. (2018) Test R-W jako trafne narzędzie wykorzystywane w badaniach przesiewowych z zakresu psychologii pracy. Czasopismo Psychologiczne, 24(3), 585-593. DOI:10.14691/CPPJ.24.3.585
2017
 • Krzystanek, M., Krysta, K. & Skałacka, K. (2017). Treatment Compliance in the Long-Term Paranoid Schizophrenia Telemedicine Study. Journal of Technology in Behavioral Science, 1-4. DOI:10.1007/s41347-017-0016-4

Konferencje naukowe

 • XXX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej  “Rozwój ku zdrowiu: Między progresem a regresem”, Gdańsk 2-4 czerwca 2022r. Wystąpienie pt. “Wzorce aktywności równoległych wśród osób starszych a ich satysfakcja z życia”.
 • Ogólnopolska konferencja “STAROŚĆ JAK JĄ WIDZI PSYCHOLOGIA: Zagrożenia, możliwości, wspomaganie”, Kraków 2122 kwietnia 2022 r. Wystąpienie pt. “Dobrostan seksualny osób starszych a ich satysfakcja z życia”.
 • XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej “Współczesne drogi rozwoju. Między obawą a nadzieją” Warszawa 20 – 22 maja 2021. Wystąpienie pt. “COVID19 a zdrowie psychiczne starszych pracowników. Wstępne dane z 27 krajów” (współautor dr G.Pajestka)
 • Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa pt. „Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce” Poznań, 16-17  września 2020r. Wystąpienie pt. „Związek izolacji społecznej z funkcjonowaniem psychicznym jednostki – wstępna analiza danych” (współautorzy dr K.Błońska, dr G.Pajestka)
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość Życia W Pracy i Poza Nią”, Opole, 28-29 września 2018r. Wystąpienie pt. „Aktywność seksualna a jakość życia osób starszych”.
 • XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ” Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24 września 2017r. Wystąpienie pt „Wszędzie dobrze, ale w domu (nie) najlepiej? Jakość życia seniorów w różnych środowiskach opiekuńczych.”.
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość Życia W Pracy i Poza Nią”, Sopot, 15 – 16 października 2015r. Wystąpienie pt. „Posiadanie wnuków a jakość życia dziadków”.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl


Pozostała aktywność