dr Katarzyna Skałacka

Pokój: 207

Konsultacje: czwartek godz. 12.00-13.30

Wykształcenie

 • 2011r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii, Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Specjalizacja: Psychologia Społeczna – praca obroniona z wyróżnieniem
 • 2005r. Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii, Opole, Magister psychologii,
  Specjalizacja: Psychologia Społeczna – studia ukończone z wyróżnieniem

Przebieg pracy zawodowej i dydaktycznej

 • 2012 – do dziś praca na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii UO
 • 2005 – 2012 praca na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii UO
 • Funkcje pełnione w Instytucie:
  – Instytutowy koordynator ds. ECTS
  – Członek komisji programowej IP UO
  – Koordynator ds. kursów ogólnouczelnianych
 • Aktualnie prowadzone zajęcia:
  – podstawy pracy empirycznej
  – psychometria
  – psychologia ogólna: emocje i motywacje
  – metody badania rynku i opinii społecznej
  – psychologia reklamy
  – negocjacje i mediacje

Publikacje

 • Klasik, A. Krysta, K. Krzystanek, M. i Skałacka, K. (2011). Impact of olanzapine on cognitive functions in patients with schizophrenia during an observation period of six months. Psychiatria Danubina, 23, 1, 83–86.
 • Trawka, K (2010). Poczucie jakości życia a poziom wykonania różnych zadań poznawczych. W: R. Derbis (red.) Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego (261-271). Częstochowa: Częstochowa: Wydawnictwo im.S.Podobińskiego AJD
 • Miąsek, P., Żak, A. i Trawka, K. (2010). Struktura motywacji wyjazdowych młodych Polaków. W: A. Łukasik, B. Danieluk (red.) Spotkania z psychologią społeczną, tom 2 (s. 133-148). Lublin: Wydawnictwo Olech
 • Trawka, K. i Wirga, T. (2008). Różnice w poziomie wykonywania zadań przez osoby o różnym poziomie subiektywnego poczucia szczęścia w sytuacji indukcji emocji. W: R. Derbis (red.) Jakość życia – od wykluczonych do elity (s.207-223). Częstochowa: Wydawnictwo im.S.Podobińskiego AJD
 • Trawka K. (2008). Dlaczego niektórzy ludzie są szczęśliwsi od innych. W: R. Grzybek i P. Winiecki (red). Wybrane problemy współczesnej psychologii (s.141-149). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT
 • Trawka K, Wirga T. (2008). Influence of quality of life on task solving effectiveness. W: A. Głębocka i A. Gawor (red.) Quality of Life – Different Perspectives (s. 129-140). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls
 • Trawka K., Wirga T., Derbis R. (2006). Własności skali a wynik pomiaru. Czasopismo Psychologiczne,12,1,47-59.
 • Trawka K., Derbis R. (2006). Samoocena, afekt i nastrój jako wyznaczniki poczucia jakości życia. Psychologia Jakości Życia, 5, 1, 1-23.
 • Trawka, K. (2006). Jak afekt i samoocena kształtują jakość życia – badania eksperymentalne. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia, Tom XIII, s.77-92. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.
 • Dominiak A, Trawka K, Waleczko T., Wirga T. (2005). Wabiki uwagi jako efektywna metoda zbierania pieniędzy. Studia Psychologiczne ,43, 5-14.
 • Derbis, R., Trawka, K., Wirga, T. (2004). Wpływ etykiety i rodzaju skali numerycznej na uziemienie i lewitację duszy polskiej. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia, Tom XII, s.59-66. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.

Udział w konferencjach naukowych

 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne”, Wisła, 13–15 grudnia 2012r. Wystąpienie pt. „Specyfika wybranych funkcji poznawczych u chorych na schizofrenie paranoidalną” (współautor: A.Kossowska).
 • VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Jakość Życia W Pracy i Poza Nią”, Częstochowa – Zawady, 11 – 12 października 2012r. Wystąpienie pt. „Poczucie jakości życia a abstrakcyjno-logiczne zdolności rozumowania”.
 • V Międzynarodowa Konferencja QOL „Jakość Życia a Zrównoważony Rozwój, Wrocław 20-21 września 2012 r. Wystąpienie pt „Poczucie jakości życia jako moderator wpływu stanów afektywnych na efektywność”.
 • IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Sopot, 11-14 września 2012r. Wystąpienie pt. „Czy badania jakościowe mogą wnieść coś nowego do wiedzy naukowej o wyznacznikach atrakcyjności? Jakościowa eksploracja hipotezy o multimodalnym procesie powstawania oceny człowieka” (współautorzy: R.Walczak, P.Zdybek).
 • XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice, 18-21 września 2011r. Wystąpienie pt „Wpływ doświadczanych stanów afektywnych oraz poczucia jakości życia na poziom wykonania zadań”
 • 3rd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Warszawa 22-25 września 2010r. Plakat pt. “The influence of different affective states on performance in elementary and complex cognitive tasks”
 • „Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju marki regionalnej. Marketing regionalny metodą na budowanie opolskiej marki”, Opole 3 – 4 grudnia 2009 roku. Wystąpienie pt. „Psychologiczne aspekty budowania marki”.
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologiczny i pedagogiczny kontekst jakości życia rożnych grup społecznych”. Złoty Potok, 24-25 września 2009 roku. Wystąpienie pt „Poczucie jakości życia a poziom wykonania różnych zadań poznawczych”.
 • III Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną, Lublin 23-24 kwietnia 2009 roku. Wystąpienia pt „Różnice w stylach zarządzania średniej kadry kierowniczej” oraz „Struktura motywacji wyjazdowych młodych Polaków”
 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Żyć godnie…”. Poznań, 24-27 września 2008 roku. Wystąpienie pt “Poziom wykonania zadań zamkniętych i otwartych w sytuacji wzbudzania stanów afektywnych”.
 • VII Opolska Studencka Konferencja Naukowa “X-lat psychologii w Opolu. Teoria i praktyka”, Opole, 16-18 kwietnia 2008 roku. Wystąpienie pt “Pozytywny i negatywny wpływ stanów afektywnych na funkcjonowanie człowieka”
 • Międzynarodowa konferencja “Jakość życia współczesnego człowieka – wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia”, Opole, 24-25 maja 2007 roku. Wystąpienie pt: “Wpływ jakości życia na efektywność w rozwiązywaniu zadań”
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Jakość życia – od wykluczonych do elity”, która odbyła się w Częstochowie w dniach 14 – 15 maja 2007 roku. Wystąpienie pt. “Poczucie szczęścia a efektywność wykonywania zadań”
 • Ogólnopolska Satelitarna Konferencja Naukowa “Psychologia – dokąd zmierza?”, która odbyła się 27 listopada 2006 roku w Opolu. Wystąpienie pt. “Dlaczego niektórzy ludzie są szczęśliwsi od innych?”.
 • XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele.” Kraków 22-25 września 2005. Wystąpienie pt. “Cechy skali a wynik pomiaru jakości życia”.

Nagrody, wyróżnienia, granty

 • 2012 Nagroda Rektora za działalność naukową
 • 2010 Grant promotorski (nr N N106 224138) realizowany pod kierunkiem dr hab. Romualda Derbisa
 • 2004 Laureatka Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego “Prymus Opolszczyzny”
 • 2003 Zespołowe zwycięstwo w Ogólnopolskim Przeglądzie Studenckich Badań Naukowych – “MŁODY NAUKOWIEC 2003” organizowanym przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Temat wystąpienia: Efektywność i natura techniki “Potrząśnięcia puszką”

Pobyty zagraniczne

 • 2012 (kwiecień) Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA University, Lisbona, Portugalia. Wykłady i warsztaty nt:
  – Well-being in a macro-social context (community well-being)
  – Relationship between well-being and mental health

Ukończone kursy

 • Październik 2009 – Specjalistyczne Warsztaty nt. Konstruowania Ugód, Krajowe Centrum Mediacji, Wrocław
 • Sierpień 2009 – Październik 2009 Szkoła Mediacji, Krajowe Centrum Mediacji, Opole
 • Październik 2002 – Czerwiec 2003 – Kurs Trenerów Biznesu, firma “Moderator s.c.” Wrocław