dr Magdalena Nawrat

Pokój: 309

Konsultacje: Wtorek , godz. 8.15-9.45

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii UO

 • Adiunkt, tutor
 • Koordynator Instytutu Psychologii ds. Festiwalu Nauki, Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Specjalizacja

 • psychologia organizacji i zarządzania oraz psychologia społeczna

Działalność naukowa i dydaktyczna

 • Prowadzenie zajęć z zakresu psychologii organizacji i zarządzania, Psychologii Pracy, Kontekstów pomocy psychologicznej, Nowoczesnych metod doboru i oceny personelu
 • Prowadzenie badań naukowych z zakresu Jakości życia, atrakcyjności interpersonalnej oraz metod doboru i oceny personelu

Realizowane projekty i programy

 • Realizacja programu pomocowego pod patronatem Banku Światowego i Ministerstwa Pracy w ramach restrukturyzacji sektora górniczego.
 • Realizacja programu wspierania bezrobotnych pod patronatem Ambasady Brytyjskiej i Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Realizacja projektu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej “Nowy lokalny rynek pracy w kontekście polityki społecznej UE- prognozowanie potrzeb edukacyjnych”.
 • Współpraca w ramach grupy interwencji kryzysowej (sytuacje napadów na banki)
 • Doradztwo z zakresu selekcji i rekrutacji pracowniczej, budowania relacji z pracownikami, ocen pracowniczych.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu motywowania, oceniania pracowników, technik sprzedaży, budowania relacji z klientami.

Najważniejsze publikacje

 • Żak-Łykus A., Nawrat M. (2013) Sexual satisfaction, quality of life and relationship satisfaction, Family Forum, 3, p. 171-186
 • Nawrat, M. (2013) Motywacja do pracy i działań twórczych. [w:] W. Duczmal, J. Żurawska (red.) Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Kreatywność i komunikacja. Opole, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Nawrat, M., Gawor, A. (2012) Kobiecość – kapitał czy bolączka współczesnej kobiety. [w:] A. Barska, K. Biskupska (red.) Kobieta w przestrzeni wizualnej, Opole, Wyd. UO
 • Nawrat, M., Gawor A., (2010) Adam, czy Ewa, Szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy, Indeks, nr 9-10 (113-114), Pismo Uniwersytetu Opolskiego
 • Głębocka, A., Nawrat, M.,Gawor, A., Głębocki, R. (2008) A Diagnosis of Change-impeding Factors in the Enterprise Restructuring Process in: Głębocka, A. Gawor (Ed.), Quality of life – different perspectives, Oficyna Wyd. “Impuls”, Cracow
 • Nawrat, M., Gawor, A.,(2007) Equal-opportunities policy for men and women in the labor market. Gender- stereotype based inequalities in the personnnel selection process. in: A. Bokszczanin (Ed.), Social Change in Solidarity: Community Psychology Perspectives and Approaches. Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Gawor, A., Nawrat, M., (2007) Female and male role, professional stereotypes and inequalities in the labor market, in: A. Bokszczanin (Ed.), Social Change in Solidarity: Community Psychology Perspectives and Approaches. Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Doliński D., Nawrat M., Rudak I. (2001) “Dialogue Involvement as Social Influence Technique” , Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 27, 11, s.1395-1406
 • Doliński D., Nawrat M., Rudak I. (1999) “Monolog, dialog i uległość” , Kolokwia Psychologioczne, nr 7, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, s.168-191
 • Nawrat M. (1997) Empiryczne rozstrzygnięcie między alternatywnymi wyjaśnieniami skuteczności techniki “stopa w ustach”, Przegląd Psychologiczny, tom 40, nr 1/2, s.157-167