dr Małgorzata Szarzyńska

Pokój: 407

Konsultacje: wtorek godz. 12.30-14.00

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii UO

 • koordynator Instytutu programu Erasmus
 • opiekun naukowy studentów Instytutu uczestniczących w Programie Stypendialnym im. Konstantego Kalinowskiego

Specjalizacja

 • Psychologia kliniczna
 • Badania nad płcią i rodzajem
 • Psychologia społeczności

Publikacje:

 • Szarzyńska, M., Toro, P.A. (2009). The Masculine Socialization Process: Male Sex Role Strain and Conflict and Psychological Implications for Men’s Health and Well-Being. In Press
 • Śmierzchalska, L., Szarzyńska, M., Toro, P.A. (2007). Youth aging out of orphanages and other state care in Southern Poland: a follow up study. In A. Bokszczanin (Ed.), Social Change in Solidarity: Community Psychology Perspectives and Approaches. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Szarzyńska, M., Toro, P.A., Bokszczanin, A. (2007). Social change, solidarity, and community: A summary of the Sixth European Conference on Community Psychology in Opole, Poland. In A. Bokszczanin (Ed.), Social Change in Solidarity: Community Psychology Perspectives and Approaches. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Bokszczanin A., Kaniasty K., Szarzyńska M. (2007). Community Psychology in Poland, [w]: S. Reich, M. Riemer, I. Prilleltensky, M. Montero (Eds.), International Community Psychology: History and Theories. New York: Springer Press
 • Głębocka, A., Szarzyńska- Lichtoń, M. (2006). Why do we still know so little about anorexia? An attempt at critical verification of research results and clinical practice. In A. Kuczyńska & E.K. Dzikowska (Eds.), Zrozumieć płeć III. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Głębocka A., Szarzyńska M. (2005). Stereotypy dotyczące osób otyłych a jakość życia ludzi w starszym wieku, Gerontologia Polska, tom13, nr 4 (255-259)
 • Głębocka A., Szarzyńska M. (2005). Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych, Gerontologia Polska, tom13, nr 4 (260-265)
 • Szarzyńska M. (2005). “Obyś żył w ciekawszych czasach” :czy zmiany w rozumieniu kategorii płci zmienią nasze społeczeństwo?,[w]: A. Barska, E. Mandal (red), Tożsamość społeczno- kulturowa płci. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Szarzyńska- Lichtoń M. (2004). Stereotypy płci i ich realizowanie w rolach życiowych w kontekście historycznym i kulturowym- szkic, [w]: A. Kuczyńska , E.K. Dzikowska (red.), Zrozumieć płeć II. Studia interdyscyplinarne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Bokszczanin A., Szarzyńska- Lichtoń M. (2004). Sprawozdanie z 5. Europejskiej Konferencji Psychologii Społeczności (16-19 września 2004 r., Berlin, Niemcy), Psychologia Jakości Życia 2004 , tom 3, nr 2 (271-273)
 • Szarzyńska- Lichtoń M. (2002). Koncepcja Jamesa M. O’Neila i możliwości jej wykorzystania w badaniach nad podejmowaniem ról zawodowych i prywatnych, [w]: A. Kuczyńska (red.), Zrozumieć płeć. Studia Interdyscyplinarne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Szarzyńska- Lichtoń M. (2002). Oswajanie płci, Charaktery 8(67), 18-19.
 • Szarzyńska- Lichtoń M. (2000). Leczenie jadłowstrętu psychicznego w oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, Auxilium sociale,2, s.64-77

Ponadto: w 2006 roku zaproszenie współautorstwa książki przygotowywanej przez wydawnictwo ZNAK w ramach cyklu “Rozmowy z mistrzami psychologii”, wywiad z profesor Alicją Kuczyńską. Materiał nagrano jesienią ubiegłego roku.

Konferencje:

 • 7th European Congress of Community Psychology: “Common values, diverse practices”, October 29-30, 2009, Institut Catholique de Paris, France Toro, P.A., Szarzynska, M., Plages, M., Nogueira, S. Youth aging out of foster care: An International Roundtable Discussion.
 • 117th Annual Convention of American Psychological Association, August 6-9, Toronto, Canada. Participant.
 • Conference of the Center on Race and Social Problems, Summer Institute: “Aging Out of the Child Welfare System: Experiences, Outcomes, and Interventions for Youth of Color”, July 10, 2009, University of Pittsburgh, PA, USA.
  Szarzyńska, M. Implications for Youth of Color (Invited guest of panel discussion).
 • 12th Biennial Conference of the Society for Community Research and Action (Division 27 of the American Psychological Association) “realizing Our New Vision: Values and Principles for Practice, Research and Policy”, June 18- 21, 2009, Montclair State University, New Jersey, USA Toro, P.A., & Szarzynska, M. (June, 2009). Youth aging out of foster care: Recent findings and implications for interventions in 2 nations. In M. Haber (symposium chair), “Community-based support of ecological transitions: Strategies and challenges.”
 • Second International Conference on Community Psychology “Building Participative, Empowering & Diverse Communities. Visioning Community Psychology in In worldwide perspective”, June, 4- 6, 2008, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbon, Portugal.
  Toro, P.A., Szarzyńska, M., Gocman, M., Goyette, M., Ornelas, J., & Drieu, D., Youth aging out of foster care in 5 nation.
 • VII Opolska Studencka Konferencja Naukowa “X lat psychologii w Opolu. Teoria i praktyka”, Opole, 16-18.04.2008:
  Śmierzchalska L., Więckiewicz M., Szarzyńska M., Gocman M., Toro P.A., Społeczne i psychologiczne czynniki ryzyka osób wychodzących z systemu opieki zastępczej w USA i Polsce,
  Łukaszewski W., Kulbat J., Szarzyńska M., Bokszczanin A., Klasik A., Badaniom do szuflady mówimy stanowcze nie! (dyskusja panelowa)
 • Séminaire “Sur le Passage a la Vie Adulte et le Devenir des Jeunes Placés: enjeux méthodologiques, théoriques et épistémologiques” (Conference on the outcomes of youth leaving state care: Methodological,theoretical, and epistomological issues), du 26 Octobre, 2007 Université du Québec, École Nationale d?Administration Publique, Montréal, Québec, Canada. Toro P.A., Szarzyńska M., Follow-up Studies on Youth Aging out of Foster Care in the US and Poland: Recent Findings and Implications for Intervention
 • 2007 Midwest Ecological- Community Psychology Conference “Uniting for Change Across Disciplines, Action & Research”, October 5-6, 2007 DePaul University, Chicago, IL, USA. Szarzyńska M., Toro P.A., Youth Aging out of Foster Care in Four Nations
 • 11th Biennial Conference of the Society for Community Research and Action “Community and Culture: Implications for Policy, Social Justice and Practice”, June 7-10, 2007 University of La Verne, Los Angeles,CA, USA. Szarzyńska M., Toward a cross-cultural understanding of women’s issues. Szarzyńska M., Recent Trends in Community Psychology in Poland in: Ornales J. (Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbon, Portugal), Fracescato D. (Universita La Sapienza, Rome, Italy), Szarzyńska M. (University of Opole, Opole, Poland), Vargas- Moniz M. (Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbon, Portugal), Community Psychology in Europe: Main Trends, Practice and Research
 • Międzynarodowa konferencja naukowa “Jakość życia współczesnego człowieka – wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia”, Opole, 24-25.05. 2007 (A Contemporary Man’s Quality of Live – the values of the western civilization, possibilities and limits of development, International Scientific Conference, May 24-25,2007 Opole University, Opole, Poland). Toro P.A., Szarzynska M.E., Fowler P.J., Predictors of successful adjustment after “aging out” of state care in the US and Poland
 • Sixth European Conference on Community Psychology “Social Change in Solidarity”, October 6-8,2006 Opole University, Opole, Poland. Śmierzchalska L., Szarzyńska M., Toro P.A., Youth agingout of orphanages and other state care in Southern Poland: A follow- up study.
 • First International Conference on Community Psychology “Shared Agendas in Diversity”, June 8-10,2006 Puerto Rico University, San Juan, Puerto Rico. Szarzyńska M., Supporting Troubled Youth in their Transiton to Independent Living: Understanding the Needs of Youth Leaving Orphanages and other State Care Situations in Poland. Szarzyńska M., International Community Psychology: History and Theories. Polish perspective.
 • The 3rd Japan- Korea Seminar In Community Psychology “Embracing Cultural Diversity in Community Research & Action”, February 25,2006 Yonsei University, Nonjidang, Seoul, Korea (zaproszony uczestnik organizatora japońskiego)
 • Research on Homelessness In Comparative Perspective European Thematic Network CUHP (Constructing Understandings of Homeless Populations) funded by the European Commission- Final Conference, Brussels 3-4.11.2005, Belgium (zaproszony uczestnik)
 • XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele”, Kraków 22-25. 09.2005. Głębocka A., Szarzyńska M.(Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego), Schwaner-Heitmann B. (Universitaet Flensburg, Germany) Auto, hetero i metastereotypy otyłych.
 • Seminar: European Community Psychology and the Mediterranean “Participation and relationship in the urban and regional context. Tools and Methodologies for local empowerment”, Neapol 15-17. 09. 2005. Szarzynska M. Youth in Orphanages and Other Systems Care in Poland
 • Międzynarodowa konferencja naukowa “Postępy w pulmonologii” (Advances in Pneumology) Opole, 2-3.09.2005, Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski. Głębocka A., Szarzyńska M., Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych (Social support and well-being among the elderly), Głębocka A., Szarzyńska M., Stereotypy otyłych oraz ich związek z samooceną i jakością życia ludzi starszych (Sterotypes of obesity and quality of life among the edlerly)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa “Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005” Opole,1-3.06.2005, Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski. Głębocka A., Szarzyńska M., Dlaczego w sondażach wyborczych po śmierci Papieża Jana Pawła II wygrywał PiS? Próba eksperymentalnej weryfikacji hipotezy o wpływie lęku separacyjnego na poziom alienacji oraz pragnienia autorytarne Polaków
 • III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja “Zrozumieć płeć” Wrocław, 23-25.09.2004, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski. Głębocka A.., Szarzyńska M ., Dlaczego wciąż tak niewiele wiemy o anoreksji? Próba krytycznej weryfikacji wyników badań i praktyki klinicznej.
 • 5th European Congress on Community Psychology “Social Responsibility in a Globalizing World – Learning Communities, Empowerment and Quality of Life”, September 16-19, 2004, Freie Universitaet, Berlin, Germany. Bokszczanin A., Szarzyńska M., International Community Psychology: Community Psychology from the Eastern European Perspective
 • 17th Annual Conference of the European Health Psychology Society, September 24-27, 2003, Kos, Greece (uczestnik)
 • “Zrozumieć płeć II” Wrocław, 2-4.06.2003, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski.Szarzyńska M., Stereotypy płci i ich realizowanie w rolach życiowych w kontekście historycznym i kulturowym- szkic.
 • “Zrozumieć płeć I”, Wrocław 1-2.06.2002, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski.Szarzyńska M., Koncepcja Jamesa M. O’Neila i możliwości jej wykorzystania w badaniach nad podejmowaniem ról zawodowych i prywatnych.

Udział w organizacji konferencji naukowych:

 • Członek Komitetu Organizacyjnego Sixth European Conference on Community Psychology “Social Change in Solidarity”, October 6-8,2006 Opole University, Opole

Profesjonalne prezentacje, wykłady gościnne:

 • Szarzynska, M.E. (2010, June). Uwikłani w płeć: męskość i kobiecość w badaniach psychologii rodzaju. Wykład gościny. Opolski Festiwal Nauki, Opole, Poland
 • Szarzynska, M.E., & Toro, P.A. (2010, May). Youth Aging Out of Foster Care: Research and Intervention in the US, Poland, and Other Nations. Invited lecture. (Młodzież wychodząca z systemu opieki zastępczej: wyniki badań i programy interwencyjne w USA, Polsce i innych krajach). Wykład gościny. Państwowy Dom Dziecka, Opole, Poland
 • Szarzynska, M.E., & Toro, P.A. (2010, May). Youth aging out of foster care. An international issue. Invited lecture. Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA University, Lisbon, Portugal.
 • Szarzynska, M.E. (2010, May). History of Community Psychology in Poland. Invited lecture. Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA University, Lisbon, Portugal.
 • Szarzynska, M.E. (2010, May). Work-family conflict and psychological outcomes: Relationships with biological sex, psychological gender, and sex-role stereotypes. Invited lecture. Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA University, Lisbon, Portugal.
 • Szarzynska, M.E. (2010, May). Understanding Gender Role Strain in Poland, Portugal, and Other Nations. Invited lecture. Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA University, Lisbon, Portugal.
 • Szarzynska, M.E. (2010, March). Aging out of foster care in Poland. Invited address, Department of Psychology, Wayne State University, Detroit, USA.
 • Szarzynska, M.E. (2010, March). The process of psychotherapy: A psychodynamic perspective. Invited address, Department of Psychology, Wayne State University, Detroit, USA.
 • Szarzynska, M.E., & Toro, P.A. (2010, February). Youth aging out of foster care: Intervention ideas. Invited address, School of Social Work, Wayne State University, Detroit, USA.
 • Szarzynska, M. “Children leaving orphanages and other state care in Poland”. Invited lecture, 8th May, 2009, Department of Applied Psychology, Lessius University, Antwerp, Belgium.
 • Toro, P.A., Szarzynska, M., & Gocman, M., Youth aging out of foster care and homelessness in the US and other developed nations. Invited lecture, 27th March, 2008, Grand Rounds, Department of Psychiatry, Columbia University, New York, NY, USA.
 • Szarzynska, M. “Community psychology in Poland: Conducting research relevant to social policy”. Invited address, 23th October, 2007, Laval University, Québec, Canada
 • Szarzynska, M. “Eating Disorders: Risk Factors and Psychological Treatment”. Invited lecture, 18th October, 2007, Wayne State University, Detroit, USA
 • Szarzynska, M. “Treating anorexia nervosa”. Invited lecture, 22th February, 2007, Wayne State University, Detroit, USA
 • Szarzynska, M. “Anorexia Nervosa: Historical, Cultural, and Clinical Aspects”. Invited lecture, 14th February, 2007, Wayne State University, Detroit, USA
 • Szarzynska, M. “Supporting marginalized groups among developed nations of the world: Changing gender roles and implications for mental health in Poland and other nations”. Invited lecture, 8th February, 2006, Ochanomizu University, Tokio, Japan

Inne doświadczenia zawodowe:

Opracowanie programów merytorycznych studiów podyplomowych:
 • 2004-2005: Psychoprofilaktyka Zaburzeń Psychicznych- diagnoza i terapia psychologiczna, Psychoprofilaktyka Zaburzeń- diagnoza kliniczna- interwencje terapeutyczne
Doświadczenie międzynarodowe:
 • 2004-2005: członek międzynarodowego projektu badawczego Stereotypes of obesity kierowanego przez dr Alicję Głębocką. Współpraca naukowo-badawcza z dr Barbarą Schwaner-Heitmann (Universitat Flensburg, Germany).
 • 2005- nadal: członek międzynarodowego projektu badawczego Aging out study kierowanego przez prof. Paul A. Toro. Współpraca z dr Firdion Jean-Marie (INED L’Institut national d’etudes demographiques francais, France); dr Debra M. Hernandez Jozefowicz-Simbeni, dr Karen Hobden, Kathleen Wyszacki (Department of Psychology Wayne State University, US)
 • Research Associate in Departament of Psychology International Christian University, Tokio, Japan (Dec.2005- Feb.2006).
Aktywność profesionalna:
 • Od 1990- 2009: Członek Zarządu opolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w latach 2003-2006 Przewodnicząca Oddziału
 • Od 2005- nadal: Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychologii Społeczności (ECPA- European Community Psychology Association)
 • Od 2006- nadal: Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej
Uzyskane kwalifikacje zawodowe:
 • 1990: uzyskanie tytułu magistra psychologii (Uniwersytet Wrocławski)
 • 1995: uzyskanie tytułu specjalisty I stopnia z zakresu psychologii klinicznej (PTP, OP 0013)
 • 2000: uzyskanie tytułu specjalisty II stopnia z zakresu psychologii klinicznej (PTP, OPL 0001)
 • 2003: uzyskanie certyfikatu konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka PTP (podspecjalizacja: dziecięce zaburzenia psychiczne, cert. Nr 34)
 • 2004: ukończenie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkoła jako jedna z pięciu w Polsce posiada akredytację PTP)
 • 2005: ukończenie studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu (Uniwersytet Opolski).
 • 2009: uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych (Uniwersytet Wrocławski; promotor – dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UWr), Temat: Psychologiczne koszty konfliktu ról zawodowych i prywatnych w kontekście płci biologicznej, psychologicznej i stereotypu płci.
W międzyczasie udział w licznych szkoleniach i kursach psychoterapeutycznych, między innymi:
 • 1996: Studium Pomocy Psychologicznej przygotowujące do pracy z osobami uzależnionymi (250 godzin, Instytut Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie, program akredytowany przez PTP),
 • 2000: Instensywny Trening Kontaktu w Relacji Terapeutycznej (100 godzin, Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego, Kraków),
 • 2003: Psychoterapia Grupowa i Psychoterapia Krótkoterminowa w Ujęciu Psychodynamicznym (52 godziny, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne we współpracy z Nordland Hospital, Bodo- Norwegia),
 • 2004: Praca Psychoterapeutyczna z Rodzinami w Perspektywie Psychoanalitycznej (65 godzin, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne we wspołpracy z Centre d’Acceuil et Soins pour Adolescents, Sens-Francja).
Nagrody:
 • 2007: International Travel Award, Society for Community Research and Action (Division 27, Community Psychology, of the American Psychological Association).
 • 2009: Nagroda Rektora UO za osiągnięcia naukowe
Współpraca z mediami:
 • Regularna współpraca z mediami lokalnymi: prasa, radio, telewizja. Ponad 30 profesjonalnych wywiadów popularyzujących wiedzę psychologiczną.