dr Małgorzata Szarzyńska

Pokój: 407

Konsultacje: czwartek 11.30-13.00

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii UO

 • koordynator Instytutu programu Erasmus
 • opiekun naukowy studentów Instytutu uczestniczących w Programie Stypendialnym im. Konstantego Kalinowskiego

Specjalizacja

 • Psychologia kliniczna
 • Badania nad płcią i rodzajem
 • Psychologia społeczności

Publikacje:

 • Gocman M., Szarzyńska M. (2016). Program pomocy BRIGE dla młodzieży z opieki zastępczej. Family Forum 6, 237-252.
 • Gocman M., Szarzyńska M. (2015). Substance abuse after foster care: a comparison of those leaving institutional and family placements. Family Forum 5, 111-123.
 • Machalica,K., Szarzynska, M. (2014). Problem bezdomności a społeczna odpowiedzialność [Homelessness and social responsibility ]. In J. Hroncova, I. Emmerova (Eds.), Aktualne problemy prevencie socialnopatologickych javov a jej profesionalizacie. [Current issues concerning sociopathological problem prevention and its professionalization] Banska Bystrica, Slovakia: Belianum. ISBN 978-80-557-0808-9
 • Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2014). Wpływ sytuacji mieszkaniowej po opuszczeniu opieki zastępczej na zdrowie psychiczne osób z domów dziecka i rodzin zastępczych (s. 389-397). W: J. Hroncova (red.) Socialia 2014. Aktualne problemy prevencie socialnopatologickych javov a jej profesionalizacie, Banska Bystrica: Belianum.
 • Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2013). Symptomy zaburzeń psychicznych po opuszczeniu opieki zastępczej w Polsce: porównanie osób z domów dziecka i rodzin zastępczych (s. 123-137). W: D. Krok,  A. Bronowicka (red.), Jednostka i religia w relacjach społecznych. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2013). Problemy psycho-społeczne osób opuszczających systemy opieki zastępczej. Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Naukowego, Biuletyn nr 10, 33-41.
 • Gocman M., Szarzyńska M., Toro P.A. (2013). Doświadczenia życiowe po opuszczeniu opieki zastępczej a nadużywanie substancji psychoaktywnych (s. 353-364). W: M. Walancik, J. Hroncova (red.), Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Gocman, M., Szarzynska, M.E., & Toro, P.A. (2012, vol.10 nr 1, p. 89- 106). Youth aging out of foster care in Poland: Preliminary evaluation results from a pilot prevention program. Polish Journal of Applied Psychology
 • Szarzyńska, M.E., Toro, P.A., Gocman, M. (2012). Innowacyjne, oparte na modelach funkcjonowania we wspólnocie programy wspomagania osób chorych psychicznie w zaspokojeniu ich potrzeb w zakresie zatrudnienia, zamieszkania, kontaktów społecznych oraz w innych dziedzinach wymagających wsparcia (s. 165-174). W: A. Gawor, Ł. Borecki (red.), Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi. Opole: Top Media House.
 • Gocman, M., Szarzyńska, M., Toro, P.A. (2012). Mental health of youths leaving the foster care system in Poland: Preliminary results. (In.) Dolejs M., Charvat M., Neusar A., Maierova E. (Eds.), PhD existence II. Olomouc: Palacky University Press.
 • Szarzynska, M.E. (2012). PhD v Polsku [Doctoral training in Poland]. In A. Neusar, M. Charvát (Eds.) PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku [PhD existence in a field of psychology in the Czech Republic and Slovakia]. Olomouc, Czech Republic: Palacky University Press.
 • Szarzyńska, M.E., Toro, P.A., Gocman, M., Sasao, T. (2012). Doctoral Training in Psychology: A Comparison of Approaches in North America, Europe and Japan. (In.) Dolejs M., Charvat M., Neusar A., Maierova E. (Eds.), PhD existence II. Olomouc: Palacky University Press.
 • Szarzynska, M.E., & Toro, P.A. (2012). The masculine socialization process: Male sex role strain and conflict and psychological implications for men’s health and well-being. In E. Mandal (Ed.), Masculinity and femininity in everyday life. Katowice, Poland: University of Silesia Press.
 • Toro, P.A., Szarzyńska, M.E., Gocman, M. (2011). Follow-up Studies of Youth Aging Out of Foster Care in the United States and Poland. Community Psychology: Common Values, Diverse Practices, http://www.psychologie-communautaire.fr/cmsmadesimple/uploads/Proceedings_def.pdf
 • Śmierzchalska, L., Szarzyńska, M., Toro, P.A. (2007). Youth aging out of orphanages and other state care in Southern Poland: a follow up study. In A. Bokszczanin (Ed.), Social Change in Solidarity: Community Psychology Perspectives and Approaches. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Szarzyńska, M., Toro, P.A., Bokszczanin, A. (2007). Social change, solidarity, and community: A summary of the Sixth European Conference on Community Psychology in Opole, Poland. In A. Bokszczanin (Ed.), Social Change in Solidarity: Community Psychology Perspectives and Approaches. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Bokszczanin A., Kaniasty K., Szarzyńska M. (2007). Community Psychology in Poland, [w]: S. Reich, M. Riemer, I. Prilleltensky, M. Montero (Eds.), International Community Psychology: History and Theories. New York: Springer Press
 • Głębocka, A., Szarzyńska- Lichtoń, M. (2006). Why do we still know so little about anorexia? An attempt at critical verification of research results and clinical practice. In A. Kuczyńska & E.K. Dzikowska (Eds.), Zrozumieć płeć III. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Głębocka A., Szarzyńska M. (2005). Stereotypy dotyczące osób otyłych a jakość życia ludzi w starszym wieku, Gerontologia Polska, tom13, nr 4 (255-259)
 • Głębocka A., Szarzyńska M. (2005). Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych, Gerontologia Polska, tom13, nr 4 (260-265)
 • Szarzyńska M. (2005). “Obyś żył w ciekawszych czasach” :czy zmiany w rozumieniu kategorii płci zmienią nasze społeczeństwo?,[w]: A. Barska, E. Mandal (red), Tożsamość społeczno- kulturowa płci. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Szarzyńska- Lichtoń M. (2004). Stereotypy płci i ich realizowanie w rolach życiowych w kontekście historycznym i kulturowym- szkic, [w]: A. Kuczyńska , E.K. Dzikowska (red.), Zrozumieć płeć II. Studia interdyscyplinarne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Bokszczanin A., Szarzyńska- Lichtoń M. (2004). Sprawozdanie z 5. Europejskiej Konferencji Psychologii Społeczności (16-19 września 2004 r., Berlin, Niemcy), Psychologia Jakości Życia 2004 , tom 3, nr 2 (271-273)
 • Szarzyńska- Lichtoń M. (2002). Koncepcja Jamesa M. O’Neila i możliwości jej wykorzystania w badaniach nad podejmowaniem ról zawodowych i prywatnych, [w]: A. Kuczyńska (red.), Zrozumieć płeć. Studia Interdyscyplinarne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Szarzyńska- Lichtoń M. (2002). Oswajanie płci, Charaktery 8(67), 18-19.
 • Szarzyńska- Lichtoń M. (2000). Leczenie jadłowstrętu psychicznego w oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, Auxilium sociale,2, s.64-77

Konferencje:

 • Toro, P.A., Struble, C., Hobden, K., Tompsett, C.J., Szarzynska, M., Bokszczanin, A., Docekal, V., Kliment, P., Vargas-Moniz, M., Ornelas, J., Nachtergael, H., & Phillipot, P. (June, 2018). Examining homelessness in 10 deveoped nations: A comparison of prevalence and public opinion. Third International Housing First Conference, Padua, Italy.
 • Toro, P.A., Struble, C., Hanson, D., Opperman, K., Hobden, K., Szarzynska, M.E., Bokszczanin, A., Docekal, V., Kliment, P., Vargas-Moniz, M., Ornelas, J., Nachtergael, H., & Phillipot. (June, 2017). Homelessness across 10 European and North American nations: A comparison of prevalence and public opinion. Biennial Conference on Community Research and Action, Ottawa, ON, Canada.
 • Gocman M., Szarzyńska M. E. (November, 2016) The  Assistance Program for Youths Leaving Foster Care in Poland. 2nd International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Barcelona, Spain.
 • Gocman M., Szarzyńska M. E., Toro P.A. (September, 2016). Youth “Aging Out” of Foster Care in Poland. 14th International Conference EUSARF: Shaping the future: connecting knowledge and evidence in child welfare practice. Oviedo, Spain.
 • Szarzyńska M. E., Gocman M., Toro P.A. (September, 2016). Evaluating an Intervention to Prevent Homelessness and Other Poor Outcomes among Youth Aging Out of Orphanages in Poland. 14th International Conference EUSARF: Shaping the future: connecting knowledge and evidence in child welfare practice. Oviedo, Spain.
 • Gocman M., Szarzyńska M. E. (November, 2015). Psychological problems of the youth brought up in the foster care system in Poland. 1st International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Madrid, Spain.
 • Szarzynska, M. E., & Toro, P. A. (June, 2015). Preventing homelessness among youth aging out of orphanages in Poland: A quasi-experimental evaluation. In J. M. Braciszewski (symposium chair), Improving outcomes for youth in child welfare through tailored interventions. Biennial Conference on Community Research and Action (Division 27 of the American Psychological Association), Lowell, MA, USA.
 • Szarzyńska, M.E. (December, 2014). Wsparcie osób chorych psychicznie w zaspokojeniu ich życiowych potrzeb: czy wspólnota leczy? [Meeting the needs of the mentally ill clients: community and treatment.] Konferencja Europejskiej Fundacji Inicjatyw Psychospołecznych pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Wyjdź z cienia- akademia oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi [Conference: Come out of the shadows- social support for people with mental disorders]. Moszna- Opole, Poland
 • Gocman. M., Szarzynska, M.E. (October, 2014). Skąd się biorą dzieci do adopcji, czyli ryzykowne zachowania młodzieży po opuszczeniu opieki zastępczej prowadzące do wczesnego rodzicielstwa [Where do children for adoption come from? – risky behaviors leading to young parenthood of the youth aging out of foster care]. I Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna: Bezdzietność jako problem współczesnego świata: styl życia- niepłodność- adopcja [I Interdyscyplinary Conference: Childlessness as a problem of contemporary world: lifestyle – infertility – adoption]. Opole University, Poland
 • Szarzynska, M.E., Machalica, K. (October, 2014). Problem bezdomności a społeczna odpowiedzialność [Homelessness and social responsibility ]. XVII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Socialia: Aktualne zagadnienia profilaktyki zjawisk socjopatologicznych i jej profesjonalizacja. [17th International Scientific Conference Socialia: Current issues concerning sociopathological problem prevention and its professionalisation]. Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia.
 • Szarzynska, M.E., Gocman, M. (October, 2014). Sytuacja mieszkaniowa po opuszczeniu opieki zastępczej i jej wpływ na zdrowie psychiczne młodzieży. [Housing situation after leaving foster care and its influence on the youth mental health]. XVII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Socialia: Aktualne zagadnienia profilaktyki zjawisk socjopatologicznych i jej profesjonalizacja. [17th International Scientific Conference Socialia: Current issues concerning sociopathological problem prevention and its professionalisation]. Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia.
 • Gocman, M., Szarzynska (May, 2014). Substance abuse after foster care: A Comparison of those leaving institutional and family placements. PhD existence IV: Czech & Slovak Psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Palacky University, Olomouc, Czech Republic.
 • Gocman, M., Szarzynska, M.E., Toro, P.A. (October, 2013). Doświadczenia życiowe po opuszczeniu opieki zastępczej a nadużywanie substancji psychoaktywnych [Substance abuse and other life experiences after leaving the foster care system]. XVI Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Socialia: Czlowiek w obliczu wielkiej zmiany- wyzwania dla subdyscyplin współczesnej pedagogiki. [16th International Scientific Conference Socialia: Man facing a great change– objectives for subdisciplines of modern pedagogy]. The Academy of Business in Dabrowa Gornicza, Ustron- Zawodzie, Poland.
 • Szarzynska, M.E. (June, 2013). Preventing Homelessness and Other Poor Outcomes among Youth Aging Out of Orphanages in Poland: A Preliminary Evaluation of an Innovative Intervention. In E. Rice (symposium chair): Advances in Addressing Homelessness: Youth in Global Contexts. The 7th  International Conference on Social Work in Health and Mental Health: Pathways to Client- Centered Care. Research to Practice: Completing the Circle. University of Southern California, Los Angeles, USA.
 • Szarzynska, M.E. (May, 2013). Doswiadczenia opieki okoloporodowej a plany prokreacyjne spoleczenstwa: interdyscyplinarna dyskusja panelowa [Experience of perinatal care and reproduction policy: An interdisciplinary panel discussion. In E. Janiuk- symposium chair]. Konferencja pod patronatem Wojewody Opolskiego: Dobre praktyki poloznicze. Bezpieczna ciaza i bezpieczny porod [Conference under the auspices of the Governor of Opole: Good practice midwifery. Safe pregnancy and safe childbirth]. Opole, Poland.
 • Szarzynska, M.E., Gocman, M., Toro, P.A. (April, 2013). Wplyw sytuacji mieszkaniowej po opuszczeniu opieki zastepczej na zdrowie psychiczne osob z domow dziecka i rodzin zastepczych [Influence of housing status after leaving foster care on mental health]. XIII  Ogolnopolska Konferencja Naukowa: Zastosowanie psychologii klinicznej i nauk stykowych w praktyce sadowej. Koncepcje niedostosowania spolecznego nieletnich a praktyka opiniodawcza: psychologiczna i psychologiczno-pedagogiczna [13th National Scientific Conference: Applying clinical psychology and related subfields in the courts]. Silesian University, Katowice, Poland.
 • Gocman, M., Szarzynska, M., Toro, P.A., Lesnikowska, A. (February, 2013). Problemy psychospoleczne osob opuszczajacych systemy opieki zastepczej [Psychosocial problems among youth leaving the foster care system]. Sympozjum naukowe sekcji psychologii rozwojowej PTP: Rodzina we wspolczesnej Polsce a rozwoj jednostki [Scientific symposium, Division of Developmental Psychology, Polish Psychological Association: Families in contemporary Poland and individual growth]. Opole University, Poland.
 • Szarzynska, M.E.; Toro, P.A. (April, 2012). Badania podluzne nad religijnoscia i dobrostanem wsrod bezdomnej mlodziezy i innych mlodziezowych grup ryzyka. [A longitudinal study on religiousness and well-being among homeless and other at-risk adolescents.]. Konferencja: Jednostka- religia- relacje spoleczne. [Conference: Person- religion- social relations], Opole University, Poland
 • Szarzynska, M.E., Toro, P.A., Gocman, M. (April, 2012). Innowacyjne, oparte na modelach funkcjonowania we wspolnocie, programy wspomagania osob chorych psychicznie w zaspokojeniu ich potrzeb w zakresie zatrudnienia, zamieszkania, kontaktow społecznych oraz innych dziedzinach wymagajacych wsparcia. [Innovative Community-Based Models for Assisting the Mentally Ill with Employment, Housing, Social, and Other Areas of Need]. Konferencja: Sytuacja osob chorych psychicznie na opolskim rynku pracy. [Conference: Situation of mentally ill peoples on Opole employment market], Opole University, Poland
 • Gocman, M., Szarzynska, M., Toro, P.A. (January, 2012). Mental health of youths leaving the foster care system in Poland:  Preliminary results. PhD existence II: Czech & Slovak Psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Palacky University, Olomouc, Czech Republic.
 • Szarzynska, M.E., Toro, P.A., Gocman, M., & Sasao, T. (January, 2012). Doctoral Training in Psychology: A Comparison of Approaches in North America, Europe and Japan (keynote address). PhD existence II: Czech & Slovak Psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Palacky University, Olomouc, Czech Republic
 • Gocman, M., Szarzynska, M., Toro, P.A. (September, 2011). Wychodzenie z systemu opieki zastępczej w Polsce: wyniki ewaluacji pilotażowego programu prewencji [Aging out from foster care system in Poland: Evaluation results for a pilot prevention program.]. In A. Gmitrowicz and P. Kropiwnicki (symposium chairs): Psychiatryczna opieka środowiskowa w populacji rozwojowej [Environmental psychiatry services for young people.]. 25 Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego [25th Conference of Polish Psychiatric Association, Division of Child and Adolecent Psychiatry], Wroclaw, Poland.
 • Szarzynska, M. (September, 2011). The future of community psychology in Poland. In D. Francescato (symposium chair): The future of community psychology in Europe: More needed, less wanted? 8th European Congress of Community Psychology, York St. John University, England.
 • 7th European Congress of Community Psychology: “Common values, diverse practices”, October 29-30, 2009, Institut Catholique de Paris, France Toro, P.A., Szarzynska, M., Plages, M., Nogueira, S. Youth aging out of foster care: An International Roundtable Discussion.
 • 117th Annual Convention of American Psychological Association, August 6-9, Toronto, Canada. Participant.
 • Conference of the Center on Race and Social Problems, Summer Institute: “Aging Out of the Child Welfare System: Experiences, Outcomes, and Interventions for Youth of Color”, July 10, 2009, University of Pittsburgh, PA, USA.
  Szarzyńska, M. Implications for Youth of Color (Invited guest of panel discussion).
 • 12th Biennial Conference of the Society for Community Research and Action (Division 27 of the American Psychological Association) “realizing Our New Vision: Values and Principles for Practice, Research and Policy”, June 18- 21, 2009, Montclair State University, New Jersey, USA Toro, P.A., & Szarzynska, M. (June, 2009). Youth aging out of foster care: Recent findings and implications for interventions in 2 nations. In M. Haber (symposium chair), “Community-based support of ecological transitions: Strategies and challenges.”
 • Second International Conference on Community Psychology “Building Participative, Empowering & Diverse Communities. Visioning Community Psychology in In worldwide perspective”, June, 4- 6, 2008, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbon, Portugal.
  Toro, P.A., Szarzyńska, M., Gocman, M., Goyette, M., Ornelas, J., & Drieu, D., Youth aging out of foster care in 5 nation.
 • VII Opolska Studencka Konferencja Naukowa “X lat psychologii w Opolu. Teoria i praktyka”, Opole, 16-18.04.2008:
  Śmierzchalska L., Więckiewicz M., Szarzyńska M., Gocman M., Toro P.A., Społeczne i psychologiczne czynniki ryzyka osób wychodzących z systemu opieki zastępczej w USA i Polsce,
  Łukaszewski W., Kulbat J., Szarzyńska M., Bokszczanin A., Klasik A., Badaniom do szuflady mówimy stanowcze nie! (dyskusja panelowa)
 • Séminaire “Sur le Passage a la Vie Adulte et le Devenir des Jeunes Placés: enjeux méthodologiques, théoriques et épistémologiques” (Conference on the outcomes of youth leaving state care: Methodological,theoretical, and epistomological issues), du 26 Octobre, 2007 Université du Québec, École Nationale d?Administration Publique, Montréal, Québec, Canada. Toro P.A., Szarzyńska M., Follow-up Studies on Youth Aging out of Foster Care in the US and Poland: Recent Findings and Implications for Intervention
 • 2007 Midwest Ecological- Community Psychology Conference “Uniting for Change Across Disciplines, Action & Research”, October 5-6, 2007 DePaul University, Chicago, IL, USA. Szarzyńska M., Toro P.A., Youth Aging out of Foster Care in Four Nations
 • 11th Biennial Conference of the Society for Community Research and Action “Community and Culture: Implications for Policy, Social Justice and Practice”, June 7-10, 2007 University of La Verne, Los Angeles,CA, USA. Szarzyńska M., Toward a cross-cultural understanding of women’s issues. Szarzyńska M., Recent Trends in Community Psychology in Poland in: Ornales J. (Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbon, Portugal), Fracescato D. (Universita La Sapienza, Rome, Italy), Szarzyńska M. (University of Opole, Opole, Poland), Vargas- Moniz M. (Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbon, Portugal), Community Psychology in Europe: Main Trends, Practice and Research
 • Międzynarodowa konferencja naukowa “Jakość życia współczesnego człowieka – wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia”, Opole, 24-25.05. 2007 (A Contemporary Man’s Quality of Live – the values of the western civilization, possibilities and limits of development, International Scientific Conference, May 24-25,2007 Opole University, Opole, Poland). Toro P.A., Szarzynska M.E., Fowler P.J., Predictors of successful adjustment after “aging out” of state care in the US and Poland
 • Sixth European Conference on Community Psychology “Social Change in Solidarity”, October 6-8,2006 Opole University, Opole, Poland. Śmierzchalska L., Szarzyńska M., Toro P.A., Youth agingout of orphanages and other state care in Southern Poland: A follow- up study.
 • First International Conference on Community Psychology “Shared Agendas in Diversity”, June 8-10,2006 Puerto Rico University, San Juan, Puerto Rico. Szarzyńska M., Supporting Troubled Youth in their Transiton to Independent Living: Understanding the Needs of Youth Leaving Orphanages and other State Care Situations in Poland. Szarzyńska M., International Community Psychology: History and Theories. Polish perspective.
 • The 3rd Japan- Korea Seminar In Community Psychology “Embracing Cultural Diversity in Community Research & Action”, February 25,2006 Yonsei University, Nonjidang, Seoul, Korea (zaproszony uczestnik organizatora japońskiego)
 • Research on Homelessness In Comparative Perspective European Thematic Network CUHP (Constructing Understandings of Homeless Populations) funded by the European Commission- Final Conference, Brussels 3-4.11.2005, Belgium (zaproszony uczestnik)
 • XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele”, Kraków 22-25. 09.2005. Głębocka A., Szarzyńska M.(Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego), Schwaner-Heitmann B. (Universitaet Flensburg, Germany) Auto, hetero i metastereotypy otyłych.
 • Seminar: European Community Psychology and the Mediterranean “Participation and relationship in the urban and regional context. Tools and Methodologies for local empowerment”, Neapol 15-17. 09. 2005. Szarzynska M. Youth in Orphanages and Other Systems Care in Poland
 • Międzynarodowa konferencja naukowa “Postępy w pulmonologii” (Advances in Pneumology) Opole, 2-3.09.2005, Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski. Głębocka A., Szarzyńska M., Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych (Social support and well-being among the elderly), Głębocka A., Szarzyńska M., Stereotypy otyłych oraz ich związek z samooceną i jakością życia ludzi starszych (Sterotypes of obesity and quality of life among the edlerly)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa “Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005” Opole,1-3.06.2005, Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski. Głębocka A., Szarzyńska M., Dlaczego w sondażach wyborczych po śmierci Papieża Jana Pawła II wygrywał PiS? Próba eksperymentalnej weryfikacji hipotezy o wpływie lęku separacyjnego na poziom alienacji oraz pragnienia autorytarne Polaków
 • III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja “Zrozumieć płeć” Wrocław, 23-25.09.2004, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski. Głębocka A.., Szarzyńska M ., Dlaczego wciąż tak niewiele wiemy o anoreksji? Próba krytycznej weryfikacji wyników badań i praktyki klinicznej.
 • 5th European Congress on Community Psychology “Social Responsibility in a Globalizing World – Learning Communities, Empowerment and Quality of Life”, September 16-19, 2004, Freie Universitaet, Berlin, Germany. Bokszczanin A., Szarzyńska M., International Community Psychology: Community Psychology from the Eastern European Perspective
 • 17th Annual Conference of the European Health Psychology Society, September 24-27, 2003, Kos, Greece (uczestnik)
 • “Zrozumieć płeć II” Wrocław, 2-4.06.2003, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski.Szarzyńska M., Stereotypy płci i ich realizowanie w rolach życiowych w kontekście historycznym i kulturowym- szkic.
 • “Zrozumieć płeć I”, Wrocław 1-2.06.2002, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski.Szarzyńska M., Koncepcja Jamesa M. O’Neila i możliwości jej wykorzystania w badaniach nad podejmowaniem ról zawodowych i prywatnych.

Udział w organizacji konferencji naukowych:

 • Członek Komitetu Organizacyjnego Sixth European Conference on Community Psychology “Social Change in Solidarity”, October 6-8,2006 Opole University, Opole

Profesjonalne prezentacje, wykłady gościnne:

 • Szarzynska, M.E. (2016, September). Abnormal psychology and gender: Do gender stereotypes limit realisation of our life potential? Invited lecture. Department of Psychology, Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic.
 • Szarzynska, M.E. (2014, September). Change in attitudes toward Homelessness in Poland: 2004-2014. Invited lecture. Department of Psychology, Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic.
 • Szarzynska, M.E. (2013, May). International research on spirituality, attitudes toward death, and related constructs. Invited lecture. Department of Psychology, Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic.
 • Szarzynska, M.E. (2013, March). Meskosc i kobiecosc w zyciu codziennym. [Masculinity and femininity in everyday life]. Invited lecture. PLO nr.IV, Opole, Poland.
 • Szarzynska, M.E. (2011, December). Understanding Gender Role Strain in Poland, Czech, and Other Nations of the European Union. Invited lecture. Department of Psychology, Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic.
 • Szarzynska, M., Toro, P.A., Gocman, M., Kompala, T., & Klos, M. (November, 2011). BRIGE: wyniki pilotazowego programu prewencji wychowanków Państwowych Domów Dziecka [BRIGE: Results of a pilot prevention program for youth aging out of National Children’s Homes (orphanages).]. Invited lecture. PDDz, Opole, Poland.
 • Szarzynska, M.E. (2011, September). Youth Aging Out of State Care: Research and Intervention Options in Europe and the US. Invited workshop. Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze, Florence, Italy
 • Szarzynska, M.E. (2011, March). Anorexia in Poland: Research and clinical aspects. Invited address. Department of Psychology, Wayne State University, Detroit, USA.
 • Szarzynska, M.E. (2010, September). Case studies in psychodynamic psychotherapy. Invited address on abnormal psychology, Department of Psychology, Wayne State University, Detroit, USA.
 • Szarzynska, M.E. (2010, June). Uwikłani w płeć: męskość i kobiecość w badaniach psychologii rodzaju. Wykład gościny. Opolski Festiwal Nauki, Opole, Poland
 • Szarzynska, M.E., & Toro, P.A. (2010, May). Youth Aging Out of Foster Care: Research and Intervention in the US, Poland, and Other Nations. Invited lecture. (Młodzież wychodząca z systemu opieki zastępczej: wyniki badań i programy interwencyjne w USA, Polsce i innych krajach). Wykład gościny. Państwowy Dom Dziecka, Opole, Poland
 • Szarzynska, M.E., & Toro, P.A. (2010, May). Youth aging out of foster care. An international issue. Invited lecture. Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA University, Lisbon, Portugal.
 • Szarzynska, M.E. (2010, May). History of Community Psychology in Poland. Invited lecture. Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA University, Lisbon, Portugal.
 • Szarzynska, M.E. (2010, May). Work-family conflict and psychological outcomes: Relationships with biological sex, psychological gender, and sex-role stereotypes. Invited lecture. Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA University, Lisbon, Portugal.
 • Szarzynska, M.E. (2010, May). Understanding Gender Role Strain in Poland, Portugal, and Other Nations. Invited lecture. Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA University, Lisbon, Portugal.
 • Szarzynska, M.E. (2010, March). Aging out of foster care in Poland. Invited address, Department of Psychology, Wayne State University, Detroit, USA.
 • Szarzynska, M.E. (2010, March). The process of psychotherapy: A psychodynamic perspective. Invited address, Department of Psychology, Wayne State University, Detroit, USA.
 • Szarzynska, M.E., & Toro, P.A. (2010, February). Youth aging out of foster care: Intervention ideas. Invited address, School of Social Work, Wayne State University, Detroit, USA.
 • Szarzynska, M. “Children leaving orphanages and other state care in Poland”. Invited lecture, 8th May, 2009, Department of Applied Psychology, Lessius University, Antwerp, Belgium.
 • Toro, P.A., Szarzynska, M., & Gocman, M., Youth aging out of foster care and homelessness in the US and other developed nations. Invited lecture, 27th March, 2008, Grand Rounds, Department of Psychiatry, Columbia University, New York, NY, USA.
 • Szarzynska, M. “Community psychology in Poland: Conducting research relevant to social policy”. Invited address, 23th October, 2007, Laval University, Québec, Canada
 • Szarzynska, M. “Eating Disorders: Risk Factors and Psychological Treatment”. Invited lecture, 18th October, 2007, Wayne State University, Detroit, USA
 • Szarzynska, M. “Treating anorexia nervosa”. Invited lecture, 22th February, 2007, Wayne State University, Detroit, USA
 • Szarzynska, M. “Anorexia Nervosa: Historical, Cultural, and Clinical Aspects”. Invited lecture, 14th February, 2007, Wayne State University, Detroit, USA
 • Szarzynska, M. “Supporting marginalized groups among developed nations of the world: Changing gender roles and implications for mental health in Poland and other nations”. Invited lecture, 8th February, 2006, Ochanomizu University, Tokio, Japan

Inne doświadczenia zawodowe:

Opracowanie programów merytorycznych studiów podyplomowych:
 • 2004-2005: Psychoprofilaktyka Zaburzeń Psychicznych- diagnoza i terapia psychologiczna, Psychoprofilaktyka Zaburzeń- diagnoza kliniczna- interwencje terapeutyczne
Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych:
 • Polish Journal of Applied Psychology
Udział w międzynarodowych projektach badawczych:
 • 2012-2015: członek międzynarodowego projektu Member of international research project Psychology of Religion & Death attitude profile kierowanego przez dr Olga Pechova (Department of Psychology Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic). Partnerzy projektu:  Department of Psychology, Opole University, Poland (dr Małgorzata Szarzyńska) oraz Department of Psychology, Wayne State University, US (prof. Paul Toro)
 • 2012-2015: członek międzynarodowego projektu The prevalence of and the public opinion on homelessness: International Comparisons, kierowanego przez prof. Paul A. Toro (Department of Psychology, Wayne State University, Detroit, USA), Partnerzy projektu: Department of Sociology, Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic (dr Pavel Kliment, dr Vit Docekal, Steven Schwartzhoff, MA) oraz Department of Psychology, Opole University, Poland (dr Małgorzata Szarzyńska),
 • 2008- 2017: członek międzynarodowego projektu Bridging Resilience through Intervention, Guidance, and Empowerment (BRIGE), kierowanego przez prof. Paul A. Toro (Department of Psychology, Wayne State University, Detroit, USA),
 • 2004-2005: członek międzynarodowego projektu badawczego Stereotypes of obesity kierowanego przez dr Alicję Głębocką. Współpraca naukowo-badawcza z dr Barbarą Schwaner-Heitmann (Universitat Flensburg, Germany).
 • 2005- 2017: członek międzynarodowego projektu badawczego Aging out study kierowanego przez prof. Paul A. Toro. Współpraca z dr Firdion Jean-Marie (INED L’Institut national d’etudes demographiques francais, France); dr Debra M. Hernandez Jozefowicz-Simbeni, dr Karen Hobden, Kathleen Wyszacki (Department of Psychology Wayne State University, US)
 • Research Associate in Departament of Psychology International Christian University, Tokio, Japan (Dec.2005- Feb.2006).
Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych:
 • September, 2016: Erasmus Scholarship for Academics, Department of Psychology, Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic
 • September, 2014: Erasmus Scholarship for Academics, Department of Psychology, Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic
 • May, 2013: Erasmus Scholarship for Academics, Department of Psychology, Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic
 • December, 2011: Erasmus Scholarship for Academics, Department of Psychology, Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic
 • September, 2011, Erasmus Scholarship for Academics, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze, Florence, Italy
 • May, 2010, Erasmus Scholarship for Academics, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, ISPA University, Lisbon, Portugal
 • May, 2009, Erasmus Scholarship for Academics, Lessius University, Department of Applied Psychology, Antwerp, Belgium
Aktywność profesionalna:
 • Od 1990- 2009: Członek Zarządu opolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w latach 2003-2006 Przewodnicząca Oddziału
 • Od 2005- 2014: Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychologii Społeczności (ECPA- European Community Psychology Association)
 • Od 2006- 2014: Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej
Uzyskane kwalifikacje zawodowe:
 • 1990: uzyskanie tytułu magistra psychologii (Uniwersytet Wrocławski)
 • 1995: uzyskanie tytułu specjalisty I stopnia z zakresu psychologii klinicznej (PTP, OP 0013)
 • 2000: uzyskanie tytułu specjalisty II stopnia z zakresu psychologii klinicznej (PTP, OPL 0001)
 • 2003: uzyskanie certyfikatu konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka PTP (podspecjalizacja: dziecięce zaburzenia psychiczne, cert. Nr 34)
 • 2004: ukończenie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkoła jako jedna z pięciu w Polsce posiada akredytację PTP)
 • 2005: ukończenie studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu (Uniwersytet Opolski).
 • 2009: uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych (Uniwersytet Wrocławski; promotor – dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UWr), Temat: Psychologiczne koszty konfliktu ról zawodowych i prywatnych w kontekście płci biologicznej, psychologicznej i stereotypu płci.
W międzyczasie udział w licznych szkoleniach i kursach psychoterapeutycznych, między innymi:
 • 1996: Studium Pomocy Psychologicznej przygotowujące do pracy z osobami uzależnionymi (250 godzin, Instytut Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie, program akredytowany przez PTP),
 • 2000: Instensywny Trening Kontaktu w Relacji Terapeutycznej (100 godzin, Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego, Kraków),
 • 2003: Psychoterapia Grupowa i Psychoterapia Krótkoterminowa w Ujęciu Psychodynamicznym (52 godziny, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne we współpracy z Nordland Hospital, Bodo- Norwegia),
 • 2004: Praca Psychoterapeutyczna z Rodzinami w Perspektywie Psychoanalitycznej (65 godzin, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne we wspołpracy z Centre d’Acceuil et Soins pour Adolescents, Sens-Francja).
Nagrody:
 • 2007: International Travel Award, Society for Community Research and Action (Division 27, Community Psychology, of the American Psychological Association).
 • 2009: Nagroda Rektora UO za osiągnięcia naukowe
Współpraca z mediami:

Regularne popularyzowanie wiedzy psychologicznej w mediach: radiu, telewizji i prasie
Przykładowe:

 • Trzymamy sztamę” czyli jak ważny jest jeden głos rodziców w wychowaniu. (11.06.2014). Radio DOXA (audycja na żywo, FM 107,9 Opole). Program Ewy Szyndler “Z rodziną mi do twarzy”.
 • Kiedy umiera dziecko: jak przeżyć taką tragedię, jak dać sobie pomóc, jak dalej życ. (26.11.2014). Radio DOXA (audycja na żywo, FM 107,9 Opole). Program Ewy Szyndler “Z rodziną mi do twarzy”.
 • Bunt nastolatka. Jak pomóc dziecku i samemu prztetrwać? (18.02.2015). Radio DOXA (audycja na żywo, FM 107,9 Opole). Program Ewy Szyndler “Z rodziną mi do twarzy”.
 • Mamą być. Różne odcienie macierzyństwa w różnym wieku. (27.05.2015). Radio DOXA (audycja na żywo, FM 107,9 Opole). Program Ewy Szyndler “Z rodziną mi do twarzy”.