dr Przemysław Zdybek

Pokój: 207

Konsultacje:

Praca

 • Od 2009 adiunkt (asystent do 2012 roku) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego.
 • 2009 – (obecnie) psycholog Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Opolu.

Edukacja:

 • 2014 – Specjalista Psychoterapii Uzależnień Pańśtwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • 2009 – 2010 Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Psychoterapii Uzależnień– Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • 2006 – 2012 – Stacjonarne Studia Doktoranckie – Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 2005 – 2006 – Szkoła Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych – Pracownia Psychologiczna E. Sołtys, Kraków.
 • 2001 –2006 – Psychologia – ukończone z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym, kierunek – Psychologia
 • 1997 -2001 – Liceum ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim, klasa ogólna.

Zainteresowania naukowe:

 • Psychologia społeczna, ewolucyjne mechanizmy zachowań, atrakcyjność fizyczna i interpersonalna, psychologia bliskich związków i miłości
 • Uzależnienia od substancji i zachowań oraz skuteczność ich terapii
 • Psychologia temporalna jako wymiar regulacyjny zachowań człowieka
 • Metodologia badań naukowych i statystyka

Publikacje:

 • Zdybek, P. (w druku). Does addiction therapy change the hedonistic temporal orientation and the satisfaction with the patients’ life?
 • Zdybek, P. (2014). Is homosexual model of beauty diferent in compare to heterosexual? Empirical study on the role of secondary sexual ornament in face beauty and sexual orientation in mating strategy (eds.). M. Mokrys and S. Badura, Proceedings in Quaesti. The second year of Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (ss.290-294) ISBN 978-80-554-0959-7.
 • Krasnodębska, A., Zdybek, P., & Walczak, R. (2014). How does the type of migration influence the social functioning of Polish migrants in the culture of the host country? (s. 49-60) W: J. Gourlay & G. Strohschen. Building Barriers and Bridges: Interculturalism in the 21st Century. ISBN: 978-1-84888-325-3.
 • Zdybek, P., Walczak, R. i Zdybek, M. (2012). Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii. Psychologia Społeczna, 3.
 • Zdybek, P. (2012). Rola orientacji temporalnej na teraźniejszość w wyjaśnianiu wybranych aspektów zdrowia seksualnego. Acta universitatis Folia Psychologia, 16.
 • Oleszkowicz, A. i Zdybek, P. (2009). Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia. Wrocław: Atut.
 • Zdybek, P. i Walczak, R. (2009). Badania nad rzetelnością i trafnością Kwestionariusza Oceny Dobrostanu Psychicznego. W: A. Oleszkowicz i P. Zdybek (red), Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia. Wrocław: Atut, s.103-120.
 • Zdybek, P. (2008). Znaczenie drugorzędowych cech płciowych w ocenie atrakcyjności potencjalnego partnera u osób hetero i homoseksualnych. W: Grzybek, R., Winiecki, P. (red.) Wybrane problemy współczesnej psychologii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
 • Zdybek, P. i Stankiewicz, A. (2008). Aktywizacja postawy patriotycznej w dokonywaniu wyborów konsumenckich. W: Grzybek, R., Winiecki, P. (red.) Wybrane problemy współczesnej psychologii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
 • Biegiesz, M. i Zdybek, P. (2007). Wyzwania psychologii ewolucyjnej. Atrakcyjność a drugorzędowe cechy płciowe u osób hetero i homoseksualnych. W: R. Kasprzak, R. Koc (red.), Wyzwania Współczesnej Psychologii. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Konferencje Naukowe:

 • Zdybek, P. (2014). Trójwymiarowe modelowanie w czasie rzeczywistym sylwetek ludzkich jako metoda badania preferencji atrakcyjności potencjalnego partnera. 9-10 kwietnia 2014 r. SWPS Wrocław Konferencja Naukowa pt. „Nowe Idee w Psychologii Społecznej”.
 • Radosław B. Walczak, Przemysław Zdybek and Anna Krasnodębska (2014).The Social Functioning of Migrants: How does the Type of Migration Influence the Social Functioning of Polish Migrants in the Culture of the Host Country? 7th Global Conference: Interculturalism, meaning, &Identity. A diversity and Recognition Project. Prague, Czech Republic
 • Zdybek, P. (2014) Is homosexual model of beauty diferent in compare to heterosexual? Empirical study on the role of secondary sexual ornament in face beauty and sexual orientation in mating strategy.14-19 Grudzień 2014,Konferencja QUAESTI, Zilina.
 • Zdybek, P. (2013) 2nd Symposium of Social Sciences and Humanities PhD Students „Education Culture and Society – Nowadays Challenges”, University of Wroclaw (Poland).
 • Zdybek, P. (2009).Wpływ orientacji temporalnej na życie seksualne kobiet i mężczyzn. Prezentacja na konferencji: 2 Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne, UWr.
 • Zdybek, P. (2008) Czy orientacja temporalna wpływa na życie seksualne kobiet i mężczyzn? Samodzielne wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji Płeć między ciałem umysłem i społeczeństwem, UAM.
 • Zdybek, P. (2008) Zdybek, P. Nowe narzędzie do badania jakości życia. Samodzielne wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji, VII Opolska Studencka Konferencja Naukow.”X lat psychologii w Opolu. Teoria i praktyka”, UO.
 • Zdybek, P., Walczak, R. (2008) Nowe narzędzie do badania jakości Prezentacja plakatu na konferencji Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje, interakcje, UWr.
 • Zdybek, P. (2008) Kwestionariusz Subiektywnej Oceny Jakości Zycia. Próba konstrukcji narzędzia Prezentacja plakatu na konferencji VII Festiwal Psychologów – No to… zdrowie! Zdrowy człowiek w zdrowym społeczeństwie, UAM.
 • Zdybek, P. (2008). Czy orientacja temporalna wpływa na życie seksualne kobiet i mężczyzn? Prezentacja plakatu na konferencji Kobiecość i męskość – konteksty (nie)codzienne, UWr.
 • Zdybek, P., Walczak, R. (2008). Kwestionariusz Subiektywnej Oceny Jakości Życia. Próba konstrukcji narzędzia Prezentacja plakatu na ogólnopolskiej konferencji Przekonania społeczne a jakość życia, SWPS.
 • Zdybek, P. (2007). The Role of Secondary Sexual Characteristics in Judging Attractiveness by a Group of Heterosexual and Homosexual Participants. Referat na międzynarodowej konferencji: The 1st Symposium of Pedagogy and Psychology PhD Students „Human relations and nowadays challenges”.
 • Zdybek, P. (2007). Jak to co myślimy o świecie i innych wpływa na wyniki sportowe? Rola koncepcji cech jako regulatora osiągnięć sportowych. Referat na: VI Opolska Studencka Konferencja Naukowa: Różne oblicza wpływu społecznego, Uniwersytet Opolski.
 • Zdybek, P. (2007). Czego pragną osoby hetero a czego homoseksualne u partnera? Ewolucyjne kryteria atrakcyjności. Plakat na: VI Opolska Studencka Konferencja Naukowa „różne oblicza wpływu społecznego”, Uniwersytet Opolski.
 • Zdybek, P. (2007). Rola gospodarki hormonalnej w percepcji atrakcyjności potencjalnego partnera. Referat na konferencji „Płeć między ciałem, umysłem a społeczeństwem”. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 • Zdybek, P. (2007). Ewolucyjne kryteria atrakcyjności w ocenie twarzy a orientacja seksualna. Plakat. Konferencja „Płeć między ciałem, umysłem a społeczeństwem”. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 • Walczak, R. i Zdybek P. (2007). Pieniądze to nie wszystko. Jakość życia, samoocena oraz koncepcje natury ludzkiej u młodych Polaków pracujących za granicą i w Polsce. Referat na: Międzynarodowa konferencja: „Jakość życia współczesnego człowieka – wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia”, Uniwersytet Opolski.
 • Zdybek P. i Walczak, R.(2007). Czy zwycięscy są szczęśliwi? Analiza współczynników jakości życia a sukcesy w sporcie. Referat na: Międzynarodowa konferencja: „Jakość życia współczesnego człowieka – wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia”, Uniwersytet Opolski.
 • Zdybek, P. (2008) Analiza eksploracyjna danych (EDA), nowe możliwości czy zagrożenia? Samodzielne wystąpienie na konferencji Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje, interakcje, UWr.
 • Zdybek, P. (2006). Znaczenie drugorzędowych cech płciowych w ocenie atrakcyjności potencjalnego partnera u osób hetero i homoseksualnych. Referat na konferencji: Psychologia, dokąd zmierza?. PSSiAP, PTP, Uniwersytet Opolski.
 • Zdybek, P. (2006). Preferencje seksualne wśród osób hetero i homoseksualnych a modułowa architektura umysłu. Referat na: 2 Poznańskie Forum Kognitywistyczne. UAM w Poznaniu.
 • Zdybek, P. (2006). Negocjacje biznesowe. Warsztaty na konferencji: Festiwal Przedsiębiorczości, Opolskie Studenckie Forum Business Centre Club, Uniwersytet Opolski.
 • Biegiesz, M., Łabus, M. i Zdybek, P. (2005). Wpływ aktywizacji postawy oraz popularności polityka na decyzje wyborcze. Referat na konferencji: Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005.
 • Zdybek, P. i Kik, P. (2005). Praktyczne aspekty psychologii społeczności. Referat na: V Międzynarodowym Festiwalu Psychologów w Poznaniu.
 • Dominiak, A. i Zdybek, P. (2004). Metody prowadzenia badań w psychologii: Systematycznie Modyfikowane Autoreplikacje (SMAR). Referat. Uniwersytet Opolski.
 • Zdybek, P. i Stankiewicz, A. (2004). Aktywizacja postawy patriotycznej w zachowaniach konsumenckich. Festiwal Nauki: Tożsamość społeczno- kulturowa płci, Uniwersytet Opolski. I Nagroda w konkursia na „Młodego empirystę”.
 • Zdybek, P. i Stankiewicz, A. (2004). Zachowania konsumenckie – dokąd zmierza psychologia?. Konferencja: Rola współczesnej psychologii, Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski.

Nagrody, wyróżnienia, granty:

 • 2009-2012. Grant promotorski Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pt. Znaczenie orientacji temporalnej oraz socjoseksualności w procesie oceniania atrakcyjności fizycznej potencjalnego partnera w związku intymnym. Kierownik grantu: prof. dr hab. A. Szmajke
 • Biegiesz, M. i Zdybek, P. (2007). Wyróżnienie za prezentację na konferencji: Wyzwania Współczesnej Psychologii. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Stankiewicz, A. i Zdybek, P.(2004). Wyróżnienie tytułem „Młodego Empirysty: za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszą studencką pracę empiryczną realizowanego w ramach konferencji: Tożsamość społeczno- kulturowa płci, Uniwersytet Opolski.
 • Zdybek, P. (2006). Nagroda rektora Uniwersytetu Opolskiego za wybitne osiągnięcia naukowe i działalność na rzecz środowiska akademickiego.