dr Tomasz Wirga

Pokój: 207

Konsultacje: urlop naukowy

Wykształcenie

 • 2011 – doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim pt. “Emocje, poczucie jakości życia i przywiązanie do organizacji a skuteczność rozwiązywania zadań przez nauczycieli akademickich” pisany pod kierunkiem dr hab. Romualda Derbisa
 • 2000 – 2005 Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii Opole, Magister psychologii, Specjalizacja: Psychologia Społeczna, Temat pracy magisterskiej: “Wpływ osobowości i temperamentu na poczucie jakości życia policjantów”. Promotorem pracy był dr hab. Romuald Derbis

Ukończone kursy

 • Październik 2002 – Czerwiec 2003, Kurs Trenerów Biznesu, firma “Moderator s.c.” Wrocław

Otrzymane nagrody

 • 2003 Zespołowe zwycięstwo w Ogólnopolskim Przeglądzie Studenckich Badań Naukowych – “MŁODY NAUKOWIEC 2003” organizowanym przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Publikacje naukowe:

 • Wirga, T., Pajestka, G., Kopczak-Wirga, A., (2018) Związek indukowanych emocji z ruminacjami i orientacją pozytywną. Czasopismo psychologiczne,24,2,269-277
 • Derbis, R., Wirga, T., (2017) Znaczenie doświadczanych emocji dla rozwiązywania zadań problemowych przez makiawelistów. Czasopismo psychologiczne,23,2,383-393
 • Kopczak-Wirga, A., Wirga, T., (2016)  Between leisure and   work. The case of Polish trade tourism, s.70-73 W: Arsa Red. Ing. Michal Mokrys; Ing. Stefan Badura, Ph.D EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina
 • Wirga, T.,Kopczak-Wirga, A (2014) The Connection of Machiavellianism, Self-control and Induced Emotions with Solving Tasks. W: M. Mokrys (red.) Quaesti 2014 EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina
 • Kopczak-Wirga, A.,Wirga, T., (2014) Memory Materialization. The role of objects in recalling memories from journeys. W: M. Mokrys (red.) Quaesti 2014 EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina
 • Wirga, T. (2014) Skuteczność stosowania myślenia heurystycznego i intuicyjnego w sytuacji podejmowania decyzji o różnym stopniu trudności W: A.Wudarski (red.) W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne Częstochowa: Częstochowa: Wydawnictwo im.S.Podobińskiego AJD
 • Wirga, T., (2013) Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań wykorzystujących logiczne myślenie . Czasopismo psychologiczne, 19, 2, 205-213
 • Wirga, T (2010). Emocje i poczucie jakości życia a skuteczność rozwiązywania zadań     przez nauczycieli akademickich. W: R. Derbis (red.) Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego (s.273-289). Częstochowa: Częstochowa: Wydawnictwo im.S.Podobińskiego AJD
 • Derbis, R., Wirga, T., (2009) Rodzaj wzbudzanych emocji a zaufanie do ludzi i wiara w świat sprawiedliwy. Czasopismo psychologiczne, 15, 1, 7-22.
 • Trawka, K., Wirga, T.,(2008) Influence of quality of life on task solving effectiveness. W: A. Głębocka, A. Gawor (red.) Quality of life-Different perspectives (s.129-140), Kraków: Impuls
 • Trawka K, Wirga T. (2008) Poczucie szczęścia a efektywność wykonywania zadań W: R. Derbis (red.) Jakość życia. Od wykluczonych do elity (s.207-223). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza
 • Trawka K., Wirga T., Derbis R. (2006). Własności skali a wynik pomiaru. Czasopismo psychologiczne,12,1,47-59.
 • Wirga, T. (2006) Zmienne osobowościowe i temperamentalne jako wyznaczniki poczucia jakości życia. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia, Tom XIII. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza
 • Dominiak A, Trawka K, Waleczko T., Wirga T. (2005). Wabiki uwagi jako efektywna metoda zbierania pieniędzy. Studia psychologiczne ,43, 5-14.
 • Derbis, R., Trawka, K., Wirga, T. (2004). Wpływ etykiety i rodzaju skali numerycznej na uziemienie i lewitację duszy polskiej. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia, Tom XII, s.59-66. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.
 • Dominiak, A., Trawka, K., Waleczko, T., Wirga, T. (2003) Efektywność i natura techniki “Potrząśnięcia puszką”. Materiały pokonferencyjne KNP Anima. Gdańsk.

Praktyka zawodowa

 • 2005 październik – obecnie Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego Opole
 • 12 grudnia 2007 – otwarcie przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Wrocławskim pt. “Emocje, poczucie jakości życia i przywiązanie do organizacji a skuteczność rozwiązywania zadań przez nauczycieli akademickich” pisanej pod kierunkiem dr hab. Romualda Derbisa.

Udział w konferencjach naukowych

 • 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,21-24 września 2017 r., Gdańsk, Wystąpienie: “Emocje i poczucie jakości życia a ruminacje, orientacja sprawcza oraz wiara, że życie jest grą o sumie zerowej”
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa„Psychologia-Konsumpcja– Jakość Życia w świecie wartości niedostatku i nadmiaru”, Gdańsk, 23-24 września 2016 roku Wystąpienie: ”Kilka słów o tym jak o tym, jak mężczyźni oszukują kobiety a kobiety mężczyzn przy wydawaniu pieniędzy na swoje przyjemności”
 • Quaesti, Żlina 7-11 grudnia 2015 r Wystąpienie: “The link between induced emotions, the humor style and the sense of life quality”
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”, Sopot,15-16 października 2015 Wystąpienie: “Związek indukowanych emocji ze stylem humoru i poczuciem jakości życia”
 • Quaesti, Żlina 15-19 grudnia 2014 r Wystąpienie: “The Connection of Machiavellianism, Self-control and Induced Emotions with Solving Tasks”
 • XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “, Bydgoszcz, 18-21 września 2014r Wystąpienie: “Związek makiawelizmu, poczucia jakości życia i indukowanych emocji z rozwiązywaniem zadań problemowych”
 • Sympozjum Naukowe “Rodzina we współczesnej Polsce a rozwój jednostki”, Opole, 19 lutego 2013r.
 • VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Jakość Życia W Pracy i Poza Nią”, Częstochowa – Zawady, 11 – 12 października 2012r Wystąpienie: “Związek wybranych emocji, poczucia jakości życia a skuteczność przetwarzania informacji”
 • XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice, 18-21 września 2011r
 • II Konferencja Naukowa “Psychologia – Konsumpcja – Jakość życia”, Wystąpienie: “Rodzaj indukowanych emocji i poziom poczucia jakości życia a skuteczność rozwiązywania zadań wykorzystujących procesy poznawcze “, Katowice, 22-24 września 2010
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Częstochowa – Złoty Potok, 24-25 września 2009, Wystąpienie: “Emocje i poczucie jakości życia a skuteczność rozwiązywania zadań przez nauczycieli akademickich”
 • Międzynarodowa konferencja “Jakość życia współczesnego człowieka – wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia”, Opole, 24-25 maja 2007 roku. Wystąpienie pt: “Wpływ jakości życia na efektywność w rozwiązywaniu zadań”
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Jakość życia – od wykluczonych do elity”, która odbyła się w Częstochowie w dniach 14 – 15 maja 2007 roku. Wystąpienie pt. “Poczucie szczęścia a efektywność wykonywania zadań”
 • XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele.” Kraków 22-25 września 2005. Wystąpienie pt. “Cechy skali a wynik pomiaru jakości życia”.
 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Żyć godnie…” Poznań 24-27 września 2008. Wystąpienia pt.
  • “Emocje, poczucie jakości życia i przywiązanie do organizacji a skuteczność rozwiązywania zadań przez nauczycieli akademickich.”
  • “Poziom wykonania zadań zamkniętych i otwartych w sytuacji wzbudzania stanów afektywnych”