dr Zofia Kardasz

Pokój: 313

Konsultacje: Urlop zdrowotny

Specjalizacja

  • Psychologia kliniczna.

Kariera naukowa

  • czerwiec 2008 – Doktorat pod kierunkiem dr hab. Alicji Kuczyńskiej prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, “Podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki stosunku rodziców do uzależnienia dzieci i młodzieży”

Kursy

  • Seminarium szkoleniowe Kliniczna Diagnoza rodziny – Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacja Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków (prof. Manfred Cierpka)
  • Szkoła Socjoterapii i Psychologicznego Treningu Grupowego – Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków, 1998
  • Intensywny Trening Kontaktu w relacji Terapeutycznej – Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków, 1998
  • Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej – Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Kraków, 1999
  • 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży – Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego, Kraków, 2000

Najważniejsze publikacje

  • Psychological impact of the flood on children (PTSD), Polish Journal of Applied Psychology, praca w druku