mgr Alicja Żak-Łykus

Pokój: 309

Konsultacje: 11.09 (pon) g. 8.30-10.30

Wykształcenie

 • 2002 – 2007 Studia magisterskie, Uniwersytet Opolski, kierunek: Psychologia
 • 2007 – 2008 Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, kierunek: Psychologia w Biznesie
 • 2009 – 2010 Studia podyplomowe, Śląska Szkoła Trenerów, poziom: zaawansowany, starszy trener,  5EQF European Qualification Framework
 • 2012 – 2013 Program ACSTH, Approved Coach Specific Training Hours, Professional Coach, Profi Biznes Group, Szczecin
 • 2013 Akredytacja poziom Associate Certified Coach Internationa Coach Federation

Prowadzone zajęcia

  • Psychologia zarządzania
  • Psychologia pracy
  • Komunikacja interpersonalna
  • Twórcze rozwiązywanie problemów
  • Podnoszenie kompetencji osobistych
  • Kilka słów o prowadzeniu szkoleń
  • Kompetencje menadżera
  • Podstawy pracy grupowej
  • Procesy grupowe
  • Psychologia w pracy menadżera

Praktyka zawodowa

 •  Asystent – Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii
 • Psycholog, coach kariery – Akademickie Centrum Kariery Uniwersytetu Opolskiego
 • Trener, coach w obszarze biznesu – Responsa Sp.J.
 • Pracownik dydaktyczny
  • Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Instytut Innowacyjności i Produktów
  • Politechnika Opolska, Wydział Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego
 • Członek Zarządu International Coach Federation Polska, Komisja Rewizyjna, 2015-2016
 • Vice Prezes Zarządu International Coach Federation Polska, 2014-2015
 • Ekspert – staż w firmie Ahlers-Poland w ramach projektu „Dobry Staż”, realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Najważniejsze publikacje

 • Miąsek, P., Żak-Łykus, A., Skałacka, K., Nawrat, M. (2015). Różnice międzypłciowe w satysfakcji z pracy i jakości życia wśród przedstawicieli kadry zarządzającej, Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 21, 2, 305-310.
 • Dzwonkowska, I., Żak-Łykus, A. (2015). Self-compassion and social functioning of people – research review, Polish Psychological Bulletin, 46, 1, 82-87.
 • Nawrat, Żak-Łykus (2013). Sexual satisfaction, quality of life and relationship satisfaction. Family Forum, 3, 171-186.
 • Żak-Łykus, A. (2013). Zarządzanie modelami kompetencji. [w:] Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Kreatywność i komunikacja (red.) W. Duczmal, J. Żurawska. Opole: WSZiA.
 • Król J., Żak-Łykus A. (2011). Wpływ nieobecności ojca w psychospołecznym rozwoju dziecka na samoocenę i agresję, w: D. Krok, Klejnowski-Różycki D. (red.), Relacje rodzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej. Opole: Wyd. UO.
 • Miąsek P., Żak A., Trawka K., (2010). Struktura motywacji wyjazdowych młodych Polaków, w: A. Łukasik, B. Danieluk (red.), Spotkania z psychologią społeczną. Tom 2. Lublin: Wydawnictwo OLECH.
 • Żak A., Waldmajer J., Pupin Z. (2010). Zachowania komunikacyjne a satysfakcja ze związku małżeńskiego. Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Opole: Wyd. Uniwersytet Opolski.
 • Żak A., Krok D. (2007). Zależności między religijnością a prawicowym autorytaryzmem wśród młodzieży akademickiej. Studia teologiczno – historyczne śląska opolskiego, 27/2007, s.353-374. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Uczestnictwo w konferencjach

 • Żak-Łykus A, Nawrat M., Kobieta-matka vs kobieta pracownik. Poczucie własnej skuteczności i postawy rodzicielskie kobiet – matek i pracownic, IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jakość życia w pracy i poza nią”,  15-16 X 2015, Sopot.
 • Dzwonkowska, I., Żak-Łykus, A., The role of self-compassion and self-esteem in a disposition to interpersonal aggression and empathy, the 35th STAR Conference, 2-4.07.2014, Cluj-Napoca, Romania.
 • Żak-Łykus A, Coaching – odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, FESTIWAL BOSS, Rozwój. Kariera. Sukces Forum Business Centre Club, 8-11.04.2014, Opole.
 • Dzwonkowska, I., Żak-Łykus, A., Współczucie wobec samego siebie (self-cmpassion) a funkcjonowanie społeczne, X jubileuszowy Zjazd PSPS w Krakowie w dniach 13-15 września 2013 r, Karków.
 • Pupin, Z., Żak-Łykus, A., Jakość życia w związku małżeńskim, Sympozjum naukowe z udziałem członków Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wydział Teologiczny UO, 19.02.2013 r., Opole.
 • Żak-Łykus, A., Nawrat., M., Satysfakcja z pracy, jakość życia i orientacja temporalna kadry zarządzającej, VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jakość życia w pracy i poza nią”,  11-12 X 2012, Częstochowa.
 • Żak-Łykus, A., Nawrat, M., Pupin, Z., Spostrzeganie własnej seksualności a jakość życia i satysfakcja ze związkuXXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki, Sekcjęa Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Pracownia Psychologii Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 28-30 maja 2012 roku, Zielona Góra.
 • Pupi, Z., Nawrat, M., Żak-Łykus, A., Syndrom „pustego gniazda” a poczucie jakości życia i satysfakcja ze związkuXXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki, Sekcjęa Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Pracownia Psychologii Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 28-30 maja 2012 roku, Zielona Góra.
 • Pupin, Z., Żak-Łykus, A., Larysz, D., Zachowania komunikacyjne w związku małżeńskim z dzieckiem z zaburzeniami neurologicznym, XX Jubileuszowaa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Karola Musioła Konferencja pod hasłem: Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka, 13-16 czerwca 2011, Kraków.
 • Pupin, Z., Żak-Łykus, A., Larysz, D., Jakość życia w związku małżeńskim z dzieckiem z zaburzeniami neurologicznymi, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny. Zdrowotne aspekty życia rodzinnego” organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. 18-19 maja 2011, Gdańsk.
 • Żak, A., Pupin, Z., Waldmajer, J., Zachowannia komunikacyjne a jakość życia w małżeństwie, XIX Ogólnopolska Naukowo – Szkoleniowa Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka” organizowana przez Sekcję Psychologii Rozwojowej i Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. 14-16 czerwca 2010, Łódź.
 • Żak, A., Pupin, Z., Waldmajer, J., Komunikacyjne zachowania w małżeństwie z perspektywy własnej i partnera, Język i komunikacja. Człowiek zbudowany ze słów, 14-15 stycznia 2010, Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • III Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną, 23-24 kwietnia 2009, Instytut Psychologii UMCS, Lublin, Alicja Żak, Katarzyna Trawka (UO), Paweł Miąsek (UŚ) – Różnice w stylach zarządzania średniej kadry kierowniczej.
 • III Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną, 23-24 kwietnia 2009, Instytut Psychologii UMCS, Lublin, Paweł Miąsek (UŚ), Alicja Żak, Katarzyna Trawka (UO) – Struktura motywacji wyjazdowych młodych Polaków.
 • Forum Praktyki Gospodarczej – VII edycja. Organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.