mgr Arkadiusz Jasiński

Pokój: 401

Konsultacje: 25.06.2018 10.00-11.30

Wykształcenie:

 • 2016 – stacjonarne studia doktoranckie psychologii, Uniwersytet Wrocławski
 • 2017 – magister filozofii, Uniwersytet Opolski
 • 2016 – magister psychologii, Uniwersytet Opolski
 • 2015 – licencjat filozofii, Uniwersytet Opolski

Aktywność naukowa:

 • 1 monografia, 2 artykuły w pracach zwartych, 4 artykuły w czasopismach;
 • 2 referaty na konferencjach międzynarodowych, 10 referatów na konferencjach krajowych;

Zainteresowania naukowe:

psychologia jakości życia, psychologia globalizacji, psychologia pracy, filozofia (aksjologia, etyka)

Aktywność organizacyjna:

 • członek Rady Młodych Naukowców, organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • recenzent w zakresie psychologii pracy dla portalu Mała Psychologia;
 • cykl wykładów nt. Czy tylko dobrzy ludzie są szczęśliwi? wygłoszony na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w województwie opolskim w ramach programu MNiSW “Naukowy rozwój seniora”, kwiecień-wrzesień 2017 r.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2014; 2015; 2016,
 • Stypendium Prezydenta Miasta Opola 2015; 2016,
 • Stypendium Santander Universidades 2016;
 • II Nagroda za najlepszy esej z Filozofii stosowanej (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński) 2016;
 • Stypendium Rektora UO dla najlepszych studentów, stypendium doktoranckie Rektora UWr.