Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

mgr Arkadiusz Jasiński

Pokój: 401

Konsultacje: wtorek, godz. 15.30-16.15 online
środa, godz. 11.15-12.00 IP

 

Aktualnie pełnione funkcje

 • Członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Opiekun I roku studiów dziennych

Zainteresowania badawcze

 • psychologia pracy i organizacji,
 • psychologia jakości życia,
 • psychologia globalizacji,
 • filozofia (aksjologia, etyka).

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5200-1174


Wybrane publikacje naukowe

 • Jasiński, A.M., Oleszkowicz, A., Słowińska, A., Derbis, R. (2019). Postawy wobec globalizacji a satysfakcja z życia. Mediacyjna rola procesów tożsamościowych. Psychologia Rozwojowa, 24(2), 73-86.
 • Jasiński, A.M., Derbis, R. (2019). Środowiskowe i osobowościowe uwarunkowania satysfakcji z pracy. Problemy Higieny i Epidemiologii, 100(1), 10-17.
 • Derbis, R., Pajestka, G., Jasiński, A.M. (2018). Model Doświadczania Globalizacji (MDG) i wstępna wersja Skali Doświadczania Globalizacji (SDG). Czasopismo Psychologiczne/Psychological Journal, 24(3), 453-467. DOI: 10.14691/CPPJ.24.3.453
 • Derbis, R., Jasiński, A.M. (2018). Work satisfaction, psychological resiliency and sense of coherence as correlates of work engagement. Cogent Psychology. DOI: 10.1080/23311908.2018.1451610
 • Jasiński, A.M. (2016). Moralny status ludzkiego zarodka a wspomagany rozród. Filozofia w Praktyce, Tom 2, artykuł 24.
 • Jasiński, A.M., Wieczorek, K.M. (2015). Między Felicitas a Tanatosem. Filozoficzno-psychologiczne rozważania o szczęściu i śmierci. Siemianowice Śląskie: Leimak.
 • Jasiński, A.M. (2015). Tolerancja jako fundament europejskiej tożsamości. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 12, 149-164.

Konferencje naukowe

 • X Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”, Opole, 28-29.09.2018 (referat).
 • Konferencja Jubileuszowa „50 lat Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego”, Zamek Moszna, 24-26.09.2017 (referat).
 • 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 21-24.09.2017 (referat).
 • IV Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna „Episteme”, Lublin, 10-11.12.2016 (referat).
 • Prawne i etyczne problemy współczesnej filozofii społecznej, Bydgoszcz 15-16.04.2016 (referat).

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl


Inne osiągnięcia

 • Master of Business Administration, Akademia WSB/EY Academy of Business (2018-2019).
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2014, 2015, 2016.
 • II nagroda w konkursie „Filozofia w praktyce” na najlepszy studencki esej z filozofii stosowanej (2016). Uniwersytet Jagielloński.
 • Stypendium Prezydenta Miasta Opola 2015, 2016.
 • Stypendium Santander Universidades 2015.