Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr Ewa Kiełek-Rataj

Pokój: 407

Konsultacje: środa godz. 11:15 -12:00

Zainteresowania badawcze

Zajmuję się psychologią rozwoju człowieka w kontekście rodziny. Prowadzę badania nad rodziną w sytuacji utraty dziecka w okresie prenatalnym.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5531-9914


Wybrane publikacje naukowe

  • Unfulfilled parenthood in the eyes of young adults. Alicja Kalus, Ewa Kiełek-Rataj. Health Psychology Report, 2(3), 189–196.
  • Religijność personalna a satysfakcja z małżeństwa. Ewa Kiełek-Rataj. Family Forum 3, 97-113.

Konferencje naukowe

  • 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 2017
  • XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Szczecin, 2017.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl


Inne osiągnięcia

  • Wyjazd w programie ERASMUS: Università degli Studi G.D’Annunzio, Chieti Pescara (2015, May) Psychological support to people after the loss of a child, a miscarriage – crisis intervention