Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr Jakub Filipkowski

Jakub Filipkowski

Pokój: 407

Konsultacje: wtorki 11:30 - 12:15;
czwartki 9:45 - 10:30;

Aktualnie pełnione funkcje

 • Konsultant naukowy monitoringu karier zawodowych

Zainteresowania badawcze

 • psychopatia
 • psychologia pracy
 • nowe media
 • globalizacja
 • psychometria.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1801-8001


Wybrane publikacje naukowe

 • Skałacka, K., Filipkowski, J., & Pajestka, G. (2021). Multidimensional Sexual Well-being Scale for Older Adults: Validity Evidence from a Polish Sample. Journal of Sex & Marital Therapy, 1-14.
 • Dymecka, J., Machnik-Czerwik, A., & Filipkowski, J. (2021). Fear of COVID-19, Risk Perception and Stress Level in Polish Nurses During COVID-19 Outbreak.
 • Filipkowski, J., & Derbis, R. (2020). The Dark Triad, goal achievement and work engagement as predictors of counterproductive work behaviors among IT employees. Current Issues in Personality Psychology, 8(3), 197–210.
 • Filipkowski, J. (2020). Mroczna osobowość a mroczne zainteresowania i lęki. Ciemna Triada a lek i fascynacja śmiercią. W: M. Bogusz, M. Wojcieszak, P. Rachwał. Poszerzamy horyzonty. Tom XIX, pp. 283-290.
 • Filipkowski, J., Gerymski, R. (2020). Jacy ludzie mogą liczyć na wsparcie? Ciemna triada i konwersacyjna niebezpośredniość jako predyktory wsparcia społecznego [Who Can Count on Support? Dark Triad and Conversational Indirectness as Social Support Predictors]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(2), 253–269.
 • Filipkowski, J., Figura, K. (2019). Wstępna ocena właściwości psychometrycznych skal Motive8 i Personality6. w: K. Pujer, Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyznania. Tom 14 (rozdział w książce)
 • Walczak, R., Gerymski, R., Filipkowski, J. (2018). Would you fancy a premium five o’clock after the funeral? Application of Terror Management Theory in daily shopping decisions. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, tom 22, 5-15
 • Derbis, R., Filipkowski, J. (2018). Motywacja osiągnięć, ciemna triada i zaangażowanie w pracę jako korelaty zachowań kontrproduktywnych. Czasopismo Psychologiczne, tom 24, numer 3, 627-639

Wybrane konferencje naukowe

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Świat według Szmajkego”
 • II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Psychoróżności” w Katowicach
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „II Opolska Wiosna Psychologiczna”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl