Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

mgr Katarzyna Herok

Pokój: 4

Konsultacje: