Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

mgr Magdalena Raszka

Pokój: 407

Konsultacje: Poniedziałek godz. 9.45-10.30