Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

mgr Rafał Gerymski

Pokój: 401

Konsultacje: Stacjonarnie - każdy wtorek, 12:15-13:00 w gabinecie 401
Online - każda środa, 15:30-16:15 za pośrednictwem MS Teams (kod: mp1imm9)

Stationary - every Tuesday, 12:15-13:00, in office 401
Online - every Wednesday, 15:30-16:15, via MS Teams (code: mp1imm9)

Current Functions

 • Promotion Coordinator for the Institute of Psychology, Opole University;
 • Social Media Specialist for the Institute of Psychology, Opole University;

Research interests

Clinical sexology, quality of life, health psychology, statistics

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4847-1429


Articles Under Review

 • Dymecka, J., Gerymski, R., Machnik-Czerwik, A. (2020). How does stress affect our life satisfaction during COVID-19 pandemic? Moderating mediation analysis of sense of coherence and fear of coronavirus. PsyArXiv. DOI: 10.31234/osf.io/3zjrx
 • Krok, D., Gerymski, R. (2020). Affect and psychological well-being in partners of cancer patients: the mediating role of meaning in life and self-efficacy.
 • Gerymski, R., Gaworska, A. (2020). Does Hormone Treatment Help Polish Transgender Individuals Cope with Stress?
 • Dymecka, J., Bidzan, M., Gerymski, R. (2020). Severity of Biomedical Variables Associated with the Course of Multiple Sclerosis and Levels of Mental Resiliency.

Scientific Publications

2021

 • Gerymski, R. (2021). Short Sexual Well-Being Scale – a Cross-Sectional Validation Among Transgender and Cisgender People. Health Psychology Report, 9(3), In Print.
 • Dymecka, J., Gerymski, R., Machnik-Czerwik, A. (2021). Fear of COVID-19 as a buffer in the relationship between perceived stress and life satisfaction. Health Psychology Report, 9(2), In Print.
 • Dymecka, J., Gerymski, R., Bidzan, M. (2021). Selected psychometric aspects of the Polish version of the Liverpool Self-Efficiency Scale. Current Issues in Personality Psychology, Early Online View in preparation.

2020

 • Gerymski, R., Król, P. (2020). Strategie radzenia sobie ze stresem jako mediator relacji między poczuciem sensu życia a satysfakcją z życia pacjentów ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem [Coping with stress as a mediator of the relationship between meaning in life and life satisfaction among patients with an implantable cardioverter-defibrillator]. In: D. Krok & J. Dymecka (Eds.), Jakość życia a zdrowie. Uwarunkowania i konsekwencje [Quality of life and health. Conditions and consequences] (pp. In Print). Publishing House of the University of Opole.
 • Gerymski, R, Krok, D. (2020). A Polish Adaptation of the Multidimensional Existential Meaning Scale: Internal Structure, Reliability, and Validity. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 23(2), 173-190.
 • Dymecka, J., Gerymski, R. (2020). Role of resiliency in the relationship between disability and quality of life of people with multiple sclerosis: mediation analysis. Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii, 29(2),77-84.
 • Dymecka, J., Gerymski, R. (2020). Akceptacja choroby jako mediator zależności pomiędzy niepełnosprawnością neurologiczną a jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia osób ze stwardnieniem rozsianym [Acceptance of illness as a mediator of the relationship between neurological disability and HRQoL of people with multiple sclerosis]. Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology, 15(1), 13-20.
 • Filipkowski, J., Gerymski, R. (2020). Jacy ludzie mogą liczyć na wsparcie? Ciemna triada i konwersacyjna niebezpośredniość jako predyktory wsparcia społecznego [Who Can Count on Support? Dark Triad and Conversational Indirectness as Social Support Predictors]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(2), 253–269.

2019

 • Gerymski, R, Krok, D. (2019). Psychometric properties and validation of the Polish adaptation of the Light Triad Scale. Current Issues in Personality Psychology, 7(4), 341-354.
 • Skałacka, K., Gerymski, R. (2019). Sexual activity and life satisfaction in older adults. Psychogeriatrics, 19(3), 195-201.
 • Krok, D., Gerymski, R. (2019). Self-efficacy as a mediator of the relationship between meaning in life and subjective well-being in cardiac patients. Current Issues in Personality Psychology, 7(3), 242-251.
 • Dymecka, J., Gerymski, R. (2019). Niepełnosprawność a jakość życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Mediacyjna rola zapotrzebowania na wsparcie społeczne [Disability and the quality of life of patients with multiple sclerosis. Mediating role of the need for social support]. Człowiek–Niepełnosprawność–Społeczeństwo/Man – Disability – Society, 46(4), 63-78.

2018

 • Gerymski, R. (2018). Wsparcie i radzenie sobie ze stresem jako moderatory związku stresu i jakości życia osób transpłciowych [Support and Coping as Moderators of the Relationship Between Perceived Stress and the Quality of Life of Transgender People]. Czasopismo Psychologiczne/Psychological Journal, 24(3), 607-616.
 • Gerymski, R., Skałacka, K. (2018) Czy intymność, namiętność i zobowiązanie kształtują satysfakcję seksualną seniorów? Wyniki badania eksploracyjnego [Do intimacy, passion and commitment shape the sexual satisfaction of seniors? Results of the exploratory study]. Seksuologia Polska/Polish Sexology, 16(2), 43-50.
 • Walczak, R., Gerymski, R., Filipkowski, J. (2018). Would you fancy a premium five o’clock after the funeral? Application of Terror Management Theory in daily shopping decisions. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 22, 5-15.
 • Gerymski, R. (2018). Związek agresji, wybranych czynników osobowościowych oraz preferencji kategorii filmów pornograficznych [The relationship of aggression, selected personality factors and the preferences of pornographic categories]. Psychoseksuologia/Psychosexology, 4, 80-91.

2017

 • Gerymski, R. (2017). Influence of sex reassignment on the subjective well-being of transgender men – results of a pilot study and discussion about future research. Przegląd Seksuologiczny/Sexological Review, 16(4), 10-16.
  Polish version of this article:

  • Gerymski, R. (2017). Wpływ korekty płci na poczucie jakości życia mężczyzn transpłciowych – wyniki badania pilotażowego oraz przyczynek do dalszych badań. Przegląd Seksuologiczny, 16(4), 2-9.
 • Gerymski, R. (2017). Are personality traits a good predictors of the type of watched pornography? Analysis of the relationship between personality traits and the preference of a chosen pornographic categories. Przegląd Seksuologiczny/Sexological Review, 15(3), 10-16.
  Polish version of this article:

  • Gerymski, R. (2017). Czy cechy osobowości są dobrymi predyktorami typu oglądanej pornografii? Analiza związku między cechami osobowości a preferencjami wybranych kategorii pornograficznych. Przegląd Seksuologiczny, 15(3), 2-9.

Scientific Conferences

 • 2019.05.08 – National Scientific Conference Spirit of Reason, University of Opole.
 • 2018.09.28-29 – 10th National Scientific Conference Quality of Life at Work and Elsewhere, University of Opole.
 • 2018.05.18-19 – Scientific Conference Sexuality Without Taboo, SWPS University of Social Sciences and Humanities, Wrocław branch.
 • 2018.04.17-19 – National Conference IX Wroclaw Psychological Confrontations Experiencing Beauty by People, University of Wrocław.
 • 2018.03.24-254th Polish Student Sexological Conference, Medical University of Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • 2017.06.06-07 – Polish Scientific Conference The World According to Szmajke, University of Opole,
 • 2017.05.26-273rd Polish Student Sexological Conference, Medical University of Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • 2017.03.312nd Opole Psychological Spring, National Student Conference, Opole University,
 • 2017.02.21UO Scientific Spring, Science Slam Conference, Opole University,
 • 2016.04.11 – 1. Opole Polish Psychological Spring, National Student Conference , University of Opole,

Didactics

USOSweb Profile: https://usosweb.uni.opole.pl