Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

mgr Wiktoria Kubiec

Pokój: 405

Konsultacje: 1. konsultacje zdalne- drogą mailową lub na platformie MT (po wcześniejszym potwierdzeniu terminu drogą mailową, by uniknąć oczekiwania w kolejce i ryzyka niezałatwienia sprawy): czwartki godz. 15:30-16:30
2. konsultacje stacjonarne: środy godz. 18:30-19:15, miejsce: Poradnia Neonatologiczna/Szkoła Rodzenia przy Klinicznym Centrum Ginekologii,
Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8 (Uwaga! W trosce o Państwa bezpieczeństwo w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, proszę o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową terminu i godziny konsultacji stacjonarnych, co ma zapobiec gromadzeniu się osób w budynku. Osoby korzystające z konsultacji stacjonarnych zobowiązane są do stosowania się do wszelkie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.)


Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze to psychologia rozwoju człowieka, psychologia kliniczna dziecka i człowieka dorosłego, psychologia zdrowia oraz psychoonkologia. Czerpiąc z doświadczenia zdobytego w pracy klinicznej, interesuję się funkcjonowaniem człowieka w sytuacji kryzysu oraz metodami wspierania wzrostu potraumatycznego w obszarze psychologii zdrowia.

Profil ORCID:


Wybrane publikacje naukowe

  • Krok, D., Kubiec W. (2013). Dobrostan psychiczny i wizerunek ciała u kobiet po mastektomii i ich córek. [W:] Krok Dariusz, Bronowicka Anna (red.): Jednostka i religia w relacjach społecznych: księdzu profesorowi Józefowi Królowi in memoriam, Człowiek, Rodzina, Społeczeństwo. vol. 23, 2013, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 9788363950248, 139-166.
  • Broers, B., Wawrzyniak, J., Kubiec, W. (2017). Obraz ciała kobiet a karmienie piersią. Medical Science Pulse. 11, 2, 31-34.

Konferencje naukowe

  • II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej” w Poznaniu; Sesja plakatowa „Ocena postaw rodziny wobec choroby nowotworowej pacjenta oraz ich wpływ na sposób komunikacji pacjenta z bliskimi”
  • Pierwsze Ignatiańskie Warsztaty Psychoonkologiczne w Krakowie; Akademia Ignatianum; Referat „Kierowanie niepewnością- nowy kierunek badań w psychoonkologii”
  • IV Konferencja Naukowa Onkologiczno-Laryngologiczna w Opolu; Referat „Laryngektomowany- jakość życia i funkcjonowanie psychospołeczne”

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl