Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

mgr Wiktoria Kubiec

Pokój: 405

Konsultacje: czwartek, godz. 17:00-18:30 (konsultacje odbywają się z wykorzystaniem MicrosoftTeams /kod zespołu: lvfb4fw/)

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze to psychologia rozwoju człowieka, psychologia kliniczna dziecka i człowieka dorosłego, psychologia zdrowia oraz psychoonkologia. Czerpiąc z doświadczenia zdobytego w pracy klinicznej, interesuję się funkcjonowaniem człowieka w sytuacji kryzysu oraz metodami wspierania wzrostu potraumatycznego w obszarze psychologii zdrowia.

Profil ORCID:


Wybrane publikacje naukowe

  • Krok, D., Kubiec W. (2013). Dobrostan psychiczny i wizerunek ciała u kobiet po mastektomii i ich córek. [W:] Krok Dariusz, Bronowicka Anna (red.): Jednostka i religia w relacjach społecznych: księdzu profesorowi Józefowi Królowi in memoriam, Człowiek, Rodzina, Społeczeństwo. vol. 23, 2013, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 9788363950248, 139-166.
  • Broers, B., Wawrzyniak, J., Kubiec, W. (2017). Obraz ciała kobiet a karmienie piersią. Medical Science Pulse. 11, 2, 31-34.

Konferencje naukowe

  • II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej” w Poznaniu; Sesja plakatowa „Ocena postaw rodziny wobec choroby nowotworowej pacjenta oraz ich wpływ na sposób komunikacji pacjenta z bliskimi”
  • Pierwsze Ignatiańskie Warsztaty Psychoonkologiczne w Krakowie; Akademia Ignatianum; Referat „Kierowanie niepewnością- nowy kierunek badań w psychoonkologii”
  • IV Konferencja Naukowa Onkologiczno-Laryngologiczna w Opolu; Referat „Laryngektomowany- jakość życia i funkcjonowanie psychospołeczne”

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl