Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr hab. Romuald Derbis, prof. UO

dr hab. Romuald Derbis prof.UO

Pokój: 3

Konsultacje: Poniedziałek godz. 13.45-14.45.
Czwartek godz. 10.30 -11.30 online

 • Aktualnie pełnione funkcje:
 • Dyrektor Instytutu Psychologii
 • Kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej i Pracy
 • Członek Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Społecznych w Uniwersytecie Opolskim
 • Koordynator Zespołu ds. ewaluacji dyscypliny psychologia w IP UO

Zainteresowanie badawcze

Psycholog społeczny i pracy.  Zajmuje się  związkiem procesów afektywnych i poznawczych,   stresem  człowieka w pracy i poza nią, korelatami zaangażowania i satysfakcji z pracy. Inny nurt badań dotyczy  doświadczania globalizacji z perspektywy poczucia  jakości życia, jego   teorie  i pomiar.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5145-7922


Wybrane artykuły naukowe

 • Jasiński, A. ,  Derbis, R.   (2022) Social support at work and job satisfaction among midwives: The mediating role of positive affect and work engagement. Journal  Journal of Advanced Nursing
  DOI: 10.1111/jan.15462 
 • Dymecka, J. Gerymski, R.  Machnik-Czerwik, A, Derbis, R. Bidzan, M (2021)Fear of COVID-19 and Life Satisfaction: The Role of the Health-Related Hardiness and Sense of Coherence. Front. Psychiatry,   | https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.712103 
 • Jasiński, A., Derbis, R.  Walczak, R. (2021) Workload, job satisfaction and occupational stress in Polish midwives before and during the COVID-19 pandemic, DOI: https://doi.org/10.13075/mp.5893.01149  
 • Filipkowski J., Derbis R. (2020) The Dark Triad, goal achievement and work engagement as predictors of counterproductive work behaviors among IT employees, Current Issues in Personality Psychology, 8(3), 197–210.DOI: https://doi.org/10.5114/cipp.2020.100095
 • Derbis, R. (2020). The association between achievement goal motivation and counterproductive work behavior: the moderating effect of work engagement and the Dark Triad. Health Psychology Report, 9(1), 1–17 DOI: https://doi.org/10.5114/hpr.2020.98428
 • Machnik-Czerwik, A., Derbis, R. Obraz ciała i poczucie jakości życia u kobiet z rakiem piersi. Efekt czasu i rodzaju interwencji chirurgicznej, W: Jakość życia a zdrowie : uwarunkowania i konsekwencje / Krok Dariusz, Dymecka Joanna (red.), 2020, Uniwersytet Opolski, ISBN 978-83-7395-914-9, s. 131-160
 • Derbis, R., Jasiński, A. (2018). Work satisfaction, psychological resiliency and sense of coherence as correlates of work engagement. Cogent Psychology DOI: 10.1080/23311908.2018.1451610
 • Derbis, R., Wirga, T. (2017). Znaczenie doświadczanych emocji dla rozwiązywania zadań problemowych przez makiawelistów. Czasopismo Psychologiczne , 2, 2017, 383-393.
 • Walczak, R., Derbis R., (2017). Podstawowe samowartościowanie – walidacja polskiej wersji skali do pomiaru Core Self-Evaluations . Czasopismo Psychologiczne,1, 2017, 147-158.
 • Derbis R., Lubiewska, K. (2016) . Relations between Parenting Stress, Attachment, and Life Satisfaction in Mothers of Adolescent Children Polish, Journal of Applied Psychology, 87 -112.
 • Derbis, R., Machnik-Czerwik, A., (2016). Adaptation of the Body Image after Breast Cancer Questionnaire (BIBCQ) in Polish context: Factorial structure and validity of the scale, HPR-00097-2016-02, 170-187.
 • Skałacka, K., Derbis, R. (2015). Activities of the elderly and their satisfaction with life. Polish Journal of Applied Psychology, 3, 87 -102.

Konferencje naukowe

 

 • V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia  Psychologii Organizacji , Gdańsk 12-14 10 2022 – Związki doświadczania Covid-19 z motywacją osiągnięć. Czy piłkarzom pandemia straszna? -referat

 • IV Konferencja Psychologii Pozytywnej,   3-5  06 2022,  UKW  Bydgoszcz. Obciążenie pracą, satysfakcja z pracy i stres zawodowy położnych przed i w czasie pandemii Covid-19 – referat

 • Webinarium polsko-ukraińskie 10 XII 2020,  Opole  IP , UO  ‒  Katedra Psychologii, Mikołajowski Uniwersytet Narodowy. Temat:  Poczucie bezpieczeństwa i zdrowie psychiczne w środowisku edukacyjnym: uczniowie, nauczyciele, rodzice, współorganizator, referat

 • Jakość życia w pracy i poza nią, Opole 28 -29 09 2018, przewodniczący KN, referat

 • Świat wg Andrzeja Szmajke, Opole, 6 -7 06 2017, referat.
 • XVI Kongres PTP, Gdańsk, 21 -24 09  2017,  organizacja sympozjum, referaty.
 • Społeczne Aspekty Funkcjonowania Człowieka w Środowisku Pracy. Ciechocinek, 19 -20 1009 2016, moderator i  uczestnik paneli.
 • Co Nowego Proponują Kulturze Fizycznej Współczesne Koncepcje Jakości Życia?, Poznań AWF, 13 04 2015, referat.
 • STAR – Conference: Stress and anxiety, Resilience, Coping and Thriving Tel Aviv, 30 06 – 02 07 2015,   plakat i referat.
 • Jakość życia w pracy i poza nią. SWPS Sopot, 15 -16 10 2015,
 • Sopot , przewodniczący KN, moderator dyskusji panelowej, referat.
 • XXXV Zjazd Naukowy PTP , Bydgoszcz 18 -21 09 2014
 • współorganizacja sympozjum, referat.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl