Praktyki studenckie

Informacje ogólne

 • Zmiany w dotychczasowym odbywaniu praktyk
 • Formularz sprawozdania z praktyki studenckiej do wypełnienia
 • Instrukcja w sprawie organizacji i przebiegu stażu specjalności kierunek: psychologia.
 • Umowy dotyczące odbywania praktyk należy pobierać z Zakładu Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej 45-060 Opole, ul.Katowicka 87A http://cedu.uni.opole.pl
 • Instrukcja obiegu dokumentów z praktyk.

Specjalizacja kliniczna

 • Ramowy opis obszarów działań psychologów klinicznych, przykłady miejsc, w których możliwe jest staranie się o zgodę na odbywanie praktyk. Zobacz opis…
 • Opinia opiekuna stażu.
 • Przykładowe adresy placówek Towarzystwa Rozwoju Rodziny gdzie można odbywać praktykę. Zobacz listę…

Specjalizacja społeczna

 • Zarys możliwych do odbycia w ramach praktyk studenckich obszarów działań psychologów społecznych Zobacz…
 • Opinia opiekuna stażu.
 • Przykładowe adresy placówek Towarzystwa Rozwoju Rodziny gdzie można odbywać praktykę. Zobacz listę…

Praktykami studenckimi zajmuje się dr Tomasz Wirga