Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Rekrutacja Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

Rekrutacja na wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024:

  1. Studenci mogą składać swoje wnioski wyjazdowe  do 10.03.2023
  2. Wnioski proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: zmacz@uni.opole.pl  (dokument pdf lub word – proszę nie przesyłać screenów podpisanych dokumentów!!)
  3. Do wniosku proszę dołączyć list motywacyjny (osiągnięcia na terenie Uczelni i poza nią, poziom znajomości języków, powody wyjazdu itp.)

Na stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl zamieszczona jest dokładna instrukcja rekrutacji dla studentów w języku polskim oraz angielskim. Na stronie znajduje się również lista uczelni partnerskich poszczególnych jednostek.

 

Data publikacji w serwisie: 27-02-2023 08:24:49

Powrót »