Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Rola Doradców Zawodowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych w związku z wdrażaną ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zaprasza serdecznie wraz z Partnerem wydarzenia – Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie na bezpłatne seminarium informacyjne pn.: „Rola Doradców Zawodowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”, które odbędzie się w dniu 21.10.2020 r. (środa) w godzinach 10:00 – 12:30.

Wydarzenie skierowane jest do doradców zawodowych i edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się oświatą i rynkiem pracy oraz wszystkich tych, którym bliska jest idea uczenia się przez całe życie i chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze.

Podczas seminarium dowiedzą się Państwo m.in.:

  • Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji.
  • Dlaczego ZSK jest potrzebny i jak z niego korzystać.
  • Kto i jak na nim zyska.
  • Jak wykorzystać Zintegrowany System Kwalifikacji w swojej pracy zawodowej i rozwoju życiowym.

Kwestie organizacyjne:

  • udział w seminarium jest bezpłatny;
  • liczba uczestników jest ograniczona do 35 osób (decyduje kolejność zgłoszeń);
  • seminarium prowadzone jest on-line na platformie ClickMeeting;
  • osoby zarejestrowane otrzymają e-maila z potwierdzeniem rejestracji oraz dostępem do pokoju seminaryjnego;
  • zapewniamy Państwu poseminaryjne materiały edukacyjne w formie elektronicznej;
  • każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma (na zgłoszony w rejestracji adres e-mail) imienny certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

Zgłoszenie udziału odbywa się przez link rejestracyjny:

https://ibeedu.clickmeeting.com/rola-doradcow-zawodowych-w-zintegrowanym-systemie-kwalifikacji-seminarium-regionalne/register

Więcej informacji organizacyjnych można uzyskać telefonicznie pod nr: + 48 573 444 587 i mailowo: a.wojtal@ibe.edu.pl

Data publikacji w serwisie: 07-10-2020 09:10:23

Powrót »