Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Seminaria magisterskie – informacje

Jeżeli na potrzeby pracy wykorzystuje się jakieś istniejące już narzędzia (testy) komercyjne, magistrant musi kupić wyłącznie arkusze odpowiedzi (zgłoszenie zamówienia kupna przez Instytut instrukcji i kluczy proszę zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem).

Studenci, który potrzebują arkusze do testów psychologicznych podczas pisania pracy muszą dostarczyć wypełnione upoważnienie. Upoważnienie wypełnia promotor.

Link do upoważnienia i informacji z Pracowni Testów PTP: http://www.practest.com.pl/dla-studentow

W imieniu Rady Programowej,
dr Katarzyna Skałacka