Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Seminarium badawcze Katedry Osobowości i Badań nad Rodziną

Dnia 09 czerwca 2022 r. o 13:30 zapraszamy do sali 201 Instytutu Psychologii UO na I Seminarium badawcze Katedry Osobowości i Badań nad Rodziną pod kierunkiem Dr hab. Barbary Mróz, prof. UO.

Projekt badawczy powstały pod kierunkiem mgr Aleksandry Różańskiej: „Badanie jakości życia wśród pielęgniarek w oparciu o Model Osobowościowo -Aksjologiczny oraz style radzenia sobie ze stresem” zaprezentuje grupa studentów z III roku: Julia Garus, Julia Sampolska, Olimpia Brzostek i Kamil Greschutz.

Wydarzenie adresowane jest do wszystkich Pracowników oraz Studentów UO, którzy zainteresowani są badaniami nad osobowością i rodziną lub chcą poszerzyć wiedzę w tym zakresie.

Data publikacji w serwisie: 30-05-2022 08:25:04

Powrót »