Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Struktura Instytutu

Katedra Psychologii Ogólnej i Pracy

 • dr hab. Romuald Derbis, prof. UO – kierownik
 • dr Grzegorz Pajestka – adiunkt
 • dr Katarzyna Skałacka – adiunkt
 • dr Radosław Walczak – adiunkt
 • dr Tomasz Wirga – adiunkt
 • dr Przemysław Zdybek -adiunkt
 • dr Aleksander Hauziński – st.wykładowca
 • dr Jakub Filipkowski – adiunkt
 • dr Arkadiusz Jasiński – adiunkt

Katedra Psychologii Osobowości i Badań nad Rodziną

 • dr hab. Barbara Mróz, prof. UO – kierownik
 • dr hab. Alicja Kalus, prof. UO
 • dr Magdalena Pysz, st.wykładowca
 • dr Ewa Kiełek-Rataj – st.wykładowca
 • dr Aleksandra Różańska – asystent dydaktyczny
 • mgr Magdalena Raszka – st.wykładowca

Katedra Psychologii Zdrowia i Jakości Życia

 • ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO – kierownik
 • dr Katarzyna Błońska – adiunkt
 • dr Joanna Dymecka – adiunkt
 • dr Anna Machnik-Czerwik – adiunkt
 • dr Monika Stawiarska-Lietzau – st.wykładowca
 • dr Ewelina Wojtarkowska – st.wykładowca
 • mgr Radosław Boczoń – asystent
 • mgr Rafał Gerymski – asystent

Katedra Społecznej Psychologii Klinicznej

 • dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO – kierownik
 • dr hab. Aleksandra Rogowska, prof. UO
 • dr Anna Bronowicka – st.wykładowca
 • dr Zofia Kardasz – adiunkt
 • dr Barbara Zmaczyńska-Witek – adiunkt
 • mgr Aleksandra Kwaśnicka – asystent dydaktyczny
 • mgr Natalia Wójcik – asystent dydaktyczny