Zjazd: 11 - 25-05-2018 do 27-05-2018, Rok: 4z
Piątek Sobota Niedziela
7:30
7:45
8:00
8:15

8:15 - 10:30 dr hab. K. Glombik
s.311, Kurs ogólnouczelniany
4Z-Wykład, wybrane dni
Wychowanie seksualne - założenia i problemy

8:15 - 9:45 dr A. Gawor
s.311, Konteksty pomocy psychologicznej
4Z-Konwersatorium, wybrane dni, Grupa: 1
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00

10:00 - 11:30 dr A. Gawor
s.311, Konteksty pomocy psychologicznej
4Z-Konwersatorium, wybrane dni, Grupa: 1
10:15
10:30
10:45

10:45 - 13:00 dr hab. K. Glombik
s.311, Kurs ogólnouczelniany
4Z-Wykład, wybrane dni
Wychowanie seksualne - założenia i problemy
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15

13:15 - 14:45 dr M. Kłosowski
s.311, Konteksty pomocy psychologicznej
4Z-Konwersatorium, wybrane dni, Grupa: 2
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00

15:00 - 16:30 dr M. Szarzynska
s.xxx, Prosem.mag.
4Z-Laboratorium, wybrane dni

15:00 - 16:30 dr Z. Kardasz
s.xxx, Prosem.mag.
4Z-Laboratorium, wybrane dni
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45

16:45 - 18:15 dr hab. A. Rogowska prof. UO
s.211, Wyk. monogr.
4Z-Wykład, wybrane dni
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

18:30 - 20:00 dr hab. A. Rogowska prof. UO
s.211, Wyk. monogr.
4Z-Wykład, wybrane dni
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45