Zjazd: 12 - 25-01-2019 do 27-01-2019, Rok: 4z
Piątek Sobota Niedziela
7:30
7:45
8:00
8:15

8:15 - 9:45 dr K. Skalacka
s.310, Wykład monograficzny
4Z-Wykład monograficzny, wybrane dni
Pozytywne starzenie się
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00

10:00 - 11:30 dr K. Skalacka
s.310, Wykład monograficzny
4Z-Wykład monograficzny, wybrane dni
Pozytywne starzenie się
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45

11:45 - 13:15 dr P. Zdybek
s.310, Psychologia uzależnień
4Z-Wykład, wybrane dni

11:45 - 13:15 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni

11:45 - 13:15 dr K. Skalacka
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni

11:45 - 13:15 dr R. Walczak
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30

13:30 - 15:00 dr P. Zdybek
s.310, Psychologia uzależnień
4Z-Wykład, wybrane dni

13:30 - 15:00 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni

13:30 - 15:00 dr K. Skalacka
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni

13:30 - 15:00 dr R. Walczak
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00

15:00 - 16:30 dr Katarzyna Błońska
s.211, Psychopatologia
4Z-Ćwiczenia, wybrane dni
15:15
15:30
15:45
16:00

16:00 - 18:15 dr R. Walczak
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni

16:00 - 18:15 dr K. Skalacka
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni

16:00 - 18:15 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
16:15
16:30
16:45

16:45 - 18:15 dr Katarzyna Błońska
s.211, Psychopatologia
4Z-Wykład, wybrane dni
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

18:30 - 20:00 dr Katarzyna Błońska
s.211, Psychopatologia
4Z-Wykład, wybrane dni
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45