Zjazd: 3 - 19-10-2018 do 21-10-2018, Rok: 5z
Piątek Sobota Niedziela
7:30
7:45
8:00
8:15

8:15 - 9:45 dr K. Skalacka
s.201, Psychologia reklamy
5Z-Wykład, wybrane dni

8:15 - 9:45 dr K. Skalacka
s.310, Psychologia reklamy
5Z-Ćwiczenia, wybrane dni
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00

10:00 - 11:30 dr K. Skalacka
s.201, Psychologia reklamy
5Z-Wykład, wybrane dni

10:00 - 11:30 dr K. Skalacka
s.310, Psychologia reklamy
5Z-Ćwiczenia, wybrane dni
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30

12:30 - 14:45 dr M. Szarzynska
s.xxx, Seminarium
5Z-Konwersatorium, wybrane dni

12:30 - 14:00 dr A.Kopczak-Wirga
s.310, Kurs ogólnouczelniany
5Z-Ćwiczenia, wybrane dni
Autoprezentacja - co nieco o sztuce wystąpień publicznych
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15

14:15 - 16:30 dr A.Kopczak-Wirga
s.310, Kurs ogólnouczelniany
5Z-Ćwiczenia, wybrane dni
Autoprezentacja - co nieco o sztuce wystąpień publicznych
14:30
14:45
15:00

15:00 - 16:30 dr Grzegorz Pajestka
s.211, Fakultet
5Z-Wykład, wybrane dni
Metodlogia badań psychologicznych - ujęcie praktyczne

15:00 - 16:30 dr M. Szarzynska
s.xxx, Seminarium
5Z-Konwersatorium, wybrane dni
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45

16:45 - 18:15 dr Grzegorz Pajestka
s.211, Fakultet
5Z-Wykład, wybrane dni
Metodlogia badań psychologicznych - ujęcie praktyczne

16:45 - 18:15 dr M. Szarzynska
s.xxx, Seminarium
5Z-Konwersatorium, wybrane dni
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

18:30 - 20:00 dr J. Pietraszko
s.311, Etyka zawodu psychologa
5Z-Wykład, wybrane dni
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45